Det kan være svært at stå i en situation, hvor du/I overvejer at gå fra hinanden. Der er mange ting, I skal tænke på og tage beslutninger om. Neden for har vi derfor samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål om separation og skilsmisse. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan muligvis være anderledes i din konkrete situation.