Du har forældremyndigehden over dit barn, indtil barnet fylder 18 år. Når du har forældremyndigheden over et barn, har du blandt andet pligt til at sørge for, at barnets behov er dæket, og at barnet har mad, tøj og et sted at bo. Samtidig kan du bestemme, hvor barnet skal bo, gå i skole og andre ting, som har betydning for barnet. Som udgangspunkt har du og barnets anden forælder fælles forældremyndighed over barnet, men du kan også have forældremyndigheden alene. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål inden for forældremyndighed. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun er vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan derfor være anderledes i din konkrete situation