Famillieliv

Familieliv er en stor del af vores liv, både i forhold til vores børn og forældre, men også i forhold til en partner. Familieliv dækker derfor alt fra ægteskab og skilsmisse til forældremyndighed og adoption, hvad enten der er tale om indgåelse af ægteskab, oprettelse af ægtepagt, fordeling af jeres ting ved skilsmisse, hvem, der skal have forældremyndigheden over jeres børn, børnenes trivsel eller møder i Familieretshuset, der er den offentlige myndighed, der behandler de fleste af disse spørgsmål, så handler det om familieliv. Neden for kan du derfor finde svar på de spørgsmål inden for emnerne, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Ægteskab & samliv

Læs mere

Separation & skilsmisse

Læs mere

Forældremyndighed

Læs mere

Samvær

Læs mere

Faderskab

Læs mere

Adoption

Læs mere

Børnebidrag

Læs mere

Mistrivsel

Læs mere

Gaver

Læs mere