Få hjælp

For at du bedre kan vurdere hvilket rådgivningstilbud du har brug for, kan du nedenfor læse mere om de forskellige gratis økonomiske / gældsrådgivningstilbud rundt om i landet herunder hvem de kan hjælpe, hvad de kan hjælpe med samt hvordan. Hertil kommer dine muligheder for hel eller delvis gratis juridisk rådgivning, hvor du vil blive videreført til www.dinretshjaelp.dk samt relevante klageinstanser – vær dog opmærksom på at der ved brug af en af landets klageinstanser, kan forekomme et gebyr samt at der ved brug af advokater, kan være tale om hel eller delvis betaling, afhængig af om du er berettiget til fri proces eller har en retshjælpsforsikring. Under ”Anden hjælp” kan du blandt andet finde alt fra hvordan du kan få en bostøtte, mentor, misbrugsbehandling m.v.

Find vej

Når du er indkaldt til et møde hos en myndighed eller du bedt om et møde med en advokat, kan det være svært at finde vej. Der findes derfor en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at finde vej til det sted, du skal hen. Du kan f.eks. bruge krak.dk, der kan vise dig vej i bil, eller rejseplanen.dk, der kan vise dig vej, hvis du er med offentlig transport: Google Maps kan også hjælpe dig med at finde vej, og give dig et overblik over flere transportformer, som bil offentlig transport, på cykel og på gåben.