Bolig

Reglerne vedrørende bolig er mange og komplekse, hvad enten du er lejer, udlejer eller husejer. Du kan have spørgsmål om, hvilke regler, du skal følge, hvis du vil udleje din bolig, eller måske er du lejer og er i tvivl om opsigelsesvarslet i din kontrakt er lovligt. det kan også være, at din nabo larmer eller opfører sig truende over for dig, og at du ønsker at klage over din nabos opførsel. Nedenfor har vi derfor samlet svar på de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Til dig som ejer

Læs mere

Til dig som lejer

Læs mere

Nabostridigheder

Læs mere

Lokalplaner og miljø

Læs mere

Overskrift

Læs mere