Board of directors

Bestyrelsens formål

Den Sociale Retshjælps Fonds bestyrelse har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for Den Sociale Retshjælps Fonds arbejde i tæt samarbejde med den daglige ledelse. Bestyrelsen skal hjælpe med at styrke organisationens daglige arbejde, herunder rådgivningsindsatserne såvel som det politiske arbejde. Bestyrelsen afholder møde hver tredje måned, hvor det daglige arbejde samt eventuelle beslutninger gennemgås.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har en række forskellige arbejdsopgaver, som alle bidrager til at understøtte og styrke arbejdet i organisationen. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at sikre organisationens drift og udvikling, herunder økonomi, administrative opgaver mm. Bestyrelsen hjælper eksempelvis med fundraising, så vi kan forsætte og udvikle vores rådgivningsindsatser. Desuden arbejder bestyrelsen med at styrke og udbygge vores eksterne netværk herunder relationen til andre organisationer, fagpersoner, myndigheder mv. Bestyrelsen fungerer samtidig som ledelsens vigtigste sparringspartner i forhold til organisationens daglige arbejde og udvikling.

Bestyrelsen 2021

Niels Due Jensen

BESTYRELSESFORMAND

Niels Due Jensen har mangeårig erfaring som dansk erhvervsleder, bl.a. som tidligere koncernchef for Grundfos. Desuden har han stor erfaring med bestyrelsesarbejde.

Thomas Skovgaard Koldig

BESTYRELSESMEDLEM

Thomas Skovgaard Koldig er tidligere næstformand og bestyrelsesmedlem i vores bestyrelse. Han er lektor i Erhvervsjura og Engelsk på Aarhus Buisness College.

Olav Ballisager

BESTYRELSESMEDLEM

Den nuværende bestyrelse blev valgt den 22. januar 2021. Her blev tidligere bestyrelsesformand samt medstifter af Den Social Retshjælps Fond, Niels Due Jensen, valgt som formand for den nye bestyrelse. Thomas Skovgaard Koldig, som har været med i flere år, blev også valgt til den nye bestyrelse, som derudover fik tre nye medlemmer: Birgitte Arent Eiriksson, Kim Hvam og Ole Hammerslev

Birgitte Arent Eiriksson

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Eiriksson er vicedirektør og advokat i den juridiske tænketank Justitia, hvor hun bl.a. arbejder med socialt udsattes retssikkerhed og adgang til retshjælp.

Kim Hvam

BESTYRELSESMEDLEM

Kim Hvam er advokat, og har mange års erfaring fra den offentlige administration, blandt andet hos Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen.

Bestyrelser igennem tiden

Den Sociale Retshjælps Fond har siden 2007 haft 4 bestyrelsesformænd/kvinder. Den første bestyrelse bestod primært af stifteren Sandy Madar selv, der også fungerede som formand de første mange år. I 2011 påbegyndte vi de indledende øvelser til at overgå fra en forening til en fond i 2013 i tæt samarbejde med Niels Due Jensen fra Grundfos, som i forlængelse heraf blev formand i 2013.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.