Arbejde

Vores arbejde fylder en stor del i vores hverdag og vores arbejde er derfor også en stor del af vores liv. Er du i tvivl om, hvorvidt forholdene på din arbejdsplads er som de skal være, eller måske er du i den situation, at du mener, at du er blevet uretmæssigt bortvist eller fyret. Det kan også være, at du har spørgsmål om ferie, løn, tjenstlige samtaler, ansættelsesforhold eller andet. Vi har derfor samlet de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er støt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Ansættelse

Læs mere

Løn

Læs mere

Ferie og afspadsering

Læs mere

Sygdom og Covid-19

Læs mere

Arbejdsskade og forsikring

Læs mere

Afskedigelse og opsigelse

Læs mere

Overskrift

Læs mere