VORES POLITISKE ARBEJDE

Afdelingens politiske arbejde

Vores politiske arbejde varetages af afdelingen Politik og Administration. Arbejdet består bl.a. i at identificere generelle problemer, som vores klienter står overfor. Disse problemer bliver typisk opdaget af vores frivillige rådgivere i forbindelse med vores rådgivningsarbejde. Det er herefter vores frivillige politiske medarbejderes opgave at italesætte målgruppernes problemstillinger i medierne og over for politikerne. På den måde er vi med til at forbedre vilkårene for alle socialt udsatte borgere og ikke kun dem, som vi rådgiver. En vigtig del af vores politiske arbejde er at sikre, at borgernes stemme bliver hørt. Dette gør vi blandt andet ved at udfærdige høringssvar til nye lovforslag og politiske henvendelser om relevante problemstillinger. Derudover følger vi aktivt med i medierne for at finde ud af, hvilke problemer der rører sig. Denne afdeling er derudover en del af vores ‘Fundraising Team’, som står for arbejdet med organisationens fundraising og afrapportering til vores tilskudsgivere.

Afdelingens dygtige medarbejdere udarbejder også årligt en række rapporter og informationspapirer. Disse skal skabe opmærksomhed på bl.a. de komplekse problemstillinger, som borgerne, vi hjælper, står overfor. Rapporterne og informationspapirer bygger både på statistiske datasæt, men også på vores mangeårige erfaring med gælds- og juridisk rådgivning. Rapporter og informationspapirer kan findes under ‘Udgivelser’.

En ny ting, som vi er begyndt på, er også at hjælpe borgere, hvis de har spørgsmål af en mere politisk karakter, som f.eks. hvordan man som almindelig borger kan gøre noget ved regerings udlændingepolitik? Hvordan fungerer arbejdet på Christiansborg? Eller hvem bestemmer, hvad jeg må få i førtidspension? Hvis du har et spørgsmål af ovenstående karakter, så kontakt os gerne ved at klikke på “Kontakt os” nedenfor og udfyld en kontaktformular med dit spørgsmål.

Ligesom resten af organisationen beror meget af arbejdet i afdelingen på frivillighed. Hvis du er interesseret i at vide mere om det at være frivillig i denne afdeling, kan du finde mere information på vores ‘Jobportal’.

Retspolitiske sager

Face mask

Klient vildledt ved køb af mundbind

DSRF har d.08.02.2021 modtaget en klienthenvendelse angående køb af mundbind hos firmaet Flexconsumer. Klienten faldt over firmaets Facebook-annonce, der tilbød 10 gratis mundbund. Klienten tog

Læs mere
Danske bank

Sagen om Danske bank

Mange husker sikkert skandalen der ramte Danske Bank i anden halvdel af 2018, hvor bl.a. Berlingske afslørede, at flere milliarder kroner var blevet hvidvasket gennem

Læs mere