VORES POLITISKE ARBEJDE

 

Vores politiske arbejde består bl.a. i at identificere generelle problemer, som vores klienter står overfor. Disse problemer bliver typisk opdaget af vores frivillige rådgivere i forbindelse med vores rådgivningsarbejde. Det er herefter vores frivillige politiske medarbejderes opgave at italesætte målgruppernes problemstillinger i medierne og over for politikerne. På den måde er vi med til at forbedre vilkårene for alle socialt udsatte borgere og ikke kun dem, som vi rådgiver. En vigtig del af vores politiske arbejde er at sikre, at borgernes stemme bliver hørt. Dette gør vi blandt andet ved at udfærdige høringssvar til nye lovforslag og politiske henvendelser om relevante problemstillinger. Derudover følger vi aktivt med i medierne for at finde ud af, hvilke problemer der rører sig. 

Afdelingens dygtige medarbejdere udarbejder også årligt en række rapporter og informationspapirer. Disse skal skabe opmærksomhed på bl.a. de komplekse problemstillinger, som borgerne, vi hjælper, står overfor. Rapporterne og informationspapirer bygger både på statistiske datasæt, men også på vores mangeårige erfaring med gælds- og juridisk rådgivning. Rapporter og informationspapirer kan findes under ‘Udgivelser’.

Ligesom resten af organisationen beror meget af arbejdet i afdelingen på frivillighed. Hvis du er interesseret i at vide mere om det at være frivillig i denne afdeling, kan du finde mere information på vores ‘Jobportal’.

Retspolitiske sager