VIDENSBANK

Hvorfor er det vigtigt?

I Den Sociale Gældsrådgivning ønsker vi løbende at udvikle vores rådgivningsindsats for socialt udsatte borgere og borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Derfor dokumenterer vi systematisk de mange klienthenvendelser i vores juridiske rådgivning, herunder baggrundsinformation omkring klienterne, og hvilke sagsområder, de henvender sig omkring. Det hjælper os med at identificere klienternes behov for gældsrådgivning, og få en større forståelse for deres baggrund herunder hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem videre. Dokumentationen bruges også i forbindelse med ansøgninger og afrapporteringer af tilskudspuljer, så vi sikrer os at vi også fremover kan yde retshjælp. Derudover er det vigtigt for os udadtil, at skabe indsigt og forståelse for målgruppen, og deres udfordringer. Vi ønsker at dele ud af vores viden, så andre kan lære og bruge den til at forbedre målgruppens forhold. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi har et indblik i, hvem klienterne er, hvilken situation de står i, og hvilke juridiske problemstillinger, de oplever.

Hvorfor er det vigtigt?

I Den Sociale Gældsrådgivning ønsker vi løbende at udvikle vores rådgivningsindsats for socialt udsatte borgere og borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Derfor dokumenterer vi systematisk de mange klienthenvendelser i vores juridiske rådgivning, herunder baggrundsinformation omkring klienterne, og hvilke sagsområder, de henvender sig omkring. Det hjælper os med at identificere klienternes behov for gældsrådgivning, og få en større forståelse for deres baggrund herunder hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem videre. Dokumentationen bruges også i forbindelse med ansøgninger og afrapporteringer af tilskudspuljer, så vi sikrer os at vi også fremover kan yde retshjælp. Derudover er det vigtigt for os udadtil, at skabe indsigt og forståelse for målgruppen, og deres udfordringer. Vi ønsker at dele ud af vores viden, så andre kan lære og bruge den til at forbedre målgruppens forhold. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi har et indblik i, hvem klienterne er, hvilken situation de står i, og hvilke juridiske problemstillinger, de oplever.

Den typiske klientprofil

Vores gældsrådgivning modtager mange forskellige henvendelser, og klienterne er derfor også forskellige i forhold til deres baggrund og de sagsområder de søger rådgivning indenfor. Vores gældsrådgivning finansieres af Socialstyrelsen, som hvert år får tilsendt en årsrapport. I den indgår blandt andet en opgørelse over antal sager i alt og fordelt på sagsområder. Derudover indgår en opgørelse af klienternes baggrund, blandt andet deres alder, køn, civilstatus og beskæftigelse. Vi er i gang med at indsamle statistik om klienterne gennem årene, og det vil løbende blive muligt at tilgå herunder, hvor du også kan se samtlige årsrapporter, og derigennem danne et indtryk af, hvem den typiske klient er hos Den SOciale Gældsrådgivning.

Klik nedenfor for at læse vores klientrapport fra 2020:

Den Sociale Gældsrådgivnings Klientrapport 2020

 

Klik nedenfor for at læse vores klientrapport fra 2018:

Den Sociale Gældsrådgivnings Klientrapport 2019

Klik nedenfor for at læse vores klientrapport fra 2018:

Den Sociale Gældsrådgivnings Klientrapport 2018

Klik nedenfor for at læse vores klientrapport fra 2017:

Den Sociale Gældsrådgivnings Klientrapport 2017