VIDENSBANK

Innovationsafdelingen er ansvarlig for systematisk at dokumentere Den Sociale Retshjælps mange klienthenvendelser, herunder baggrundsinformationer omkring klienterne samt hvilke problemstillinger de henvender sig omkring.

Der føres dokumentation med det formål at videreudvikle Den Sociale Retshjælps indsats for socialt udsatte borgere og borgere under indtægtsgrænsen for fri proces, idet den indsamlede empiri blandt andet bruges i Innovationsafdelingens retspolitiske arbejde, som har til formål at forbedre de sociale og juridiske rettigheder for vores målgruppe.

Herudover bruges dokumentationen ofte som baggrundsmateriale ved udarbejdelsen af artikler, læserbreve, pressemeddelelser og rapporter, der kan skabe debat om relevante samfundsmæssige problemstillinger, vi bliver opmærksomme på i vores arbejde med klienterne. Dokumentationsarbejdet gør det altså muligt at sætte fokus på Den Sociale Retshjælps målgrupper og på, hvordan samfundet kan bidrage til at forbedre deres forhold. 

Den Sociale Retshjælps rådgivningsarbejde varetages i to forskellige afdelinger, som hver især har forskellige målgrupper. I menuen til højre kan du klikke dig ind på de forskellige afdelinger, hvor du vil kunne læse relevante rapporter m.m. for den enkelte afdeling. Under fanen ”Faktaboks” vil du kunne finde relevant dokumentation for organisationen som helhed.