You are currently viewing Ungeydelse

Ungeydelse

Ungeydelsens formål er, at give arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate unge et incitament til at starte i enten job eller uddannelse. Den Sociale Retshjælp synes imidlertid, at ungeydelsen skal afskaffes, da den ikke fungerer efter formålet. 

Status – Afsluttet

Den nye kontanthjælpsreform som trådte i kraft pr. 2014, indeholder nogle andre former for ydelser, hvorfor denne sag er klassificeret som afsluttet.

Hvorfor var ungeydelse en mærkesag for DSR?

Ifølge Den Sociale Retshjælps erfaringer, samt relevant forskning, skaber ungeydelsen fattigdom og eksklusion, og kun i meget ringe grad en øget beskæftigelse, hvorfor vi er fortaler for at ungeydelsen afskaffes, ligesom regeringen gjorde det med starthjælpen og loftet over kontanthjælpen i 2011, da disse heller ikke fungerede efter formålet. 

Ungeydelsen modvirker, at de unge under 25 år, bliver uafhængige af offentlig forsørgelse. Unge kontanthjælpsmodtagere er ofte socialt dårligt stillet og når de er nødsaget til at leve for en meget lav ydelse, ser unge desværre ofte uhensigtsmæssig gældsætning eller i værste fald kriminalitet som en udvej til at få tilværelsen til at hænge sammen. Det skaber hverken motivation eller overskud for de unge, til at engagere sig i de muligheder det offentlige tilbyder dem, for at opkvalificere sig. 

Indsatsen må derfor lægges et andet sted – at hjælpe de unge med at blive klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, men uden at de i mellemtiden lever i fattigdom. Det at leve på en ekstrem lav ydelse, har en negativ påvirkning på de unges sociale problemer, hvilket bestemt heller ikke fordrer til, at de bliver arbejdsmarkedsparate. 

Den Sociale Retshjælp bakker generelt op om initiativer som højner beskæftigelsen blandt unge, men i forhold til ungeydelsen kan det imidlertid være svært at få øje på gevinsten for såvel samfundet som for de unge. Det virker paradoksalt, at årsagen til at fattigdomsydelserne blev afskaffet, ikke også er gældende for ungeydelsen. Den Sociale Retshjælp foreslår derfor, at ungeydelsen afskaffes, så kontanthjælpsmodtagere under 25 år modtager samme ydelse som gruppen på over 25 år, og at der samtidig i højere grad satses på at få unge integreret på arbejdsmarkedet. 

Diverse dokumenter