You are currently viewing Udsatte Boligområder

Udsatte Boligområder

Socialt Udsatte Boligområder

Vores arbejde – status

7 marts indsendte Den Sociale Retshjælps Fond en politisk henvendelse til alle regeringens ministre, der fremlægger de problemer, vi ser ghettoudspillet indeholder.

Derudover samarbejder vi stadig tæt sammen med Streetmanagerforeningen, som laver opsøgende gadearbejde i et socialt udsat område. Selvom Lundtoftegade ikke er på regeringens liste over ghetto-områder mener vi, at Streetmanagernes indsats med god virkning kan overføres til disse.

Udspillets forslag står stadig kun på tekst, men vi vil holde et vågent øje med, hvordan implementeringen heraf forløber, og fremadrettet komme med løsningsforslag, hvis de ikke virker efter hensigten.

Hvorfor er Socialt Udsatte Boligområder en mærkesag til DSRF?

De såkaldte “ghetto-områder” har i de seneste år fået mere og mere opmærksomhed, både blandt samfundets borgere og politikerne.

Regeringens forslag om, hvordan vi som samfund løfter de socialt udsatte boligområder er på mange måder en sammenblanding af DSRFs klassiske mærkesager: bandekriminalitet, ungdomskriminalitet, borgernes retssikkerhed, kriminalpræventivt arbejde og vigtigheden af – de rigtige – forældreindsatser. Derfor var det kun naturligt, at de socialt udsatte boligområder kom på listen over DSRFs mærkesager i takt med at der blandt politikerne og i samfundet kom mere og mere fokus herpå.

Vi støtter naturligvis op om regeringens initiativ – det er et ønskværdigt scenarie for alle samfundets borgere, at vi får hævet den generelle levestandard og samtidig får flere borgere ud af udsatte positioner. Hos Den Sociale Retshjælps Fond ønsker vi naturligvis at hjælpe så mange mennesker som muligt til et bedre liv, og også derfor er socialt udsatte områder en mærkesag for os.