Udsat og Gældsat. Indblik i Socialt udsattes overgældssætning i 2020

Løper, S., Pedersen, S., Petersen, N. & Munch, J. (2021) • Klientrapport 2020 • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 1. jun. 2021 •

Den Sociale Rethjælps Fond udgiver i dag rapporten Udsat og gældsat. Indblik i Socialt udsattes overgældssætning i 2020. Rapporten er den nyeste udgivelse i DSRFs serie af klientrapporter og den dækker året 2020. Rapporten indeholder et detaljeret gældsoverblik for 576 af de borgere, som modtog gældsrådgivning ved os i 2020. Borgerne havde sammenlagt gæld for knap 292 mio. kr. og dermed en gennemsnitlig gæld på godt 506.000 kr. pr. borger. De offentlige kreditorer sad igen i 2020 inde med størstedelen, 71,5 %, af gælden.

Udsat og gældsat ser derudover på fordelingen af gæld i de tidligere års rapporter for at se, om der skulle være nogle væsentlige ændringer over tid, rapporten viser bl.a. en kæmpe stigning i gælden til Gældsstyrelsen, der nu står for hele 95,9% af gælden til de offentlige kreditorer. Derudover ser vi et markant fald på 15,2 mio. kr. i gælden til de traditionelle banker. Vi ser slutteligt en bekymrende stigning i gælden til begge kategorier for kviklån. Gælden i kviklån udbudt af Dansk Kreditråds medlemmer er steget fra 2,6 mio. kr. i 2019 til 7,9 mio. kr. i 2020!

Slutteligt interviewes to af de borgere, hvis gældsoverblik er en del af rapporten med henblik på at give et nuanceret indblik i, hvordan det er at være overgældsat og dermed leve med en gæld, man sandsynligvis skal leve med resten af sit liv.

Hent Rapporten Udsat og Gældsat Indblik i Socialt Udsattes overgældsætning i 2020 (553 KB)