You are currently viewing Tavshedspligtsbeskyttelse

Tavshedspligtsbeskyttelse

Retshjælpsorganisationerne er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af tavshedspligt, modsat advokater, hvilket skaber en utryghed for klienter såvel som rådgivere. Herudover kan det også skabe en ufuldstændig rådgivning, hvis rådgiveren for eksempel får mangelfulde oplysninger af klienten i frygt for oplysningspligten.

Vores arbejde – status 

Retshjælpsorganisationer er stadig ikke underlagt tavshedspligt som blandt andet advokaterne. Dette mener Den Sociale Retshjælp er et problem og vi fremsatte vores bekymringer omkring dette og vores forslag til, hvilke krav retshjælpsorganisationer skal fungere under i en politisk henvendelse i april 2013.

Den Sociale Retshjælp arbejder stadig for, at retshjælpsorganisation skal underlægges tavshedspligt, så borgeren sikres den bedst mulige beskyttelse.

Hvorfor var tavshedspligtsbeskyttelse en mærkesag for DSR?

Den Sociale Retshjælp anser det som et stort problem, at vores klienter ikke er beskyttet på lige fod med advokaters klienter. Det er vigtigt at klienterne føler sig trygge ved at søge hjælp hos retshjælpsorganisationer, uden at frygte disses oplysningspligt, eller at de bliver aflyttet. Problematikken ligger i, at politiet har ret til at kræve oplysninger fra en rådgiver, for eksempelvis omkring en given klients kriminelle forhold – noget advokaterne er beskyttet imod ved lovgivning. 

En vigtig del i rådgivningsarbejdet er, at den pågældende klient kan være fuldstændig ærlig overfor rådgiveren, så denne kan yde et fyldestgørende stykke rådgivning, hvilket ikke kan gøres i tilstrækkelig grad, hvis klienten ikke kan være fuldstændig ærlig overfor rådgiveren i frygt for oplysningspligt. Denne problemstilling er specielt vigtig når der er tale om udsatte borgere eller tidligere/nuværende indsatte borgere. 

Den Sociale Retshjælp foreslår derfor, at retshjælpsorganisationer bliver omfattet af en lovgiven tavshedspligt, på samme vilkår som advokater, da dette både vil beskytte klienterne og sikre dem en fyldestgørende rådgivning. Herudover er det også Den Sociale Retshjælps overbevisning, at det vil fremme den enkelte borgers retssikkerhed, at retshjælpsorganisationerne bliver omfattet af tavshedspligt.