You are currently viewing Streetmanageruddannelsen

Streetmanageruddannelsen

Streetmanageruddannelsen er et undervisningsforløb målrettet udvalgte ressourcestærke unge, der bor i eller har tilknytning til udvalgte særligt udsatte boligområder, og herved har det nødvendige forhåndskendskab til de kriminalitetstruede unge og de problemer, de tumler med. Streetmanageruddannelsen er et projekt varetaget af Streetmanager Foreningen og Den Sociale Retshjælps Fond. Igennem uddannelsen erhverver Streetmanagerne sig viden og redskaber inden for områder som fx ludomani, doping, misbrug, sex og kønssygdomme samt grundlæggende juridiske rettigheder herunder også i forhold til gældsproblematikker, så de kan tilbyde de unge den nødvendige hjælp og vejledning samt eventuelt viderehenvise til rette instans, de har brug for. Når de ressourcestærke unge har gennemført og bestået uddannelsen, kan de kalde sig Streetmanagere, og har derved kompetencerne til at arbejde med de kriminelle og kriminalitetstruede unge i udsatte boligområder.

Indholdet af undervisningen udspringer af det opsøgende arbejde, som Den Sociale Retshjælps Fond har udført igennem en årrække med særlig fokus på København og Aarhus, og modulerne bygger altså på den viden, der er indsamlet gennem arbejdet med de unge i retshjælpsregi på landsplan siden 2007 og Streetmanager regi på lokal plan siden 2011 i blandt andet Lundtoftegade og Aldersrogade på Nørrebro i København og Gellerup parken i Aarhus. 

Undervisningen af de respektive moduler varetages af henholdsvis Streetmanagerforeningens egne certificeret Streetmanagers og Den Sociale Retshjælps Fond samt eksterne samarbejdspartnere, som blandt andet Bispebjerg hospital, Center for Ludomani m.v. Alle Streetmanagerforeningens undervisere har, udover selv at have været med til at udarbejde uddannelsen, også selv gennemført modulerne samt arbejdet med unge i egne boligområder, og de er derfor klædt på til, at undervise de nye Streetmanagers i deres kommende arbejdsopgaver.