Projekter

Hvorfor projekter?

Den Sociale Retshjælps Fond er i høj grad baseret på projektarbejde. De midler vi årligt tildeles fra Civilstyrelsen dækker ikke alle de mange omkostninger, der er forbundet med at yde ensartet, kvalificeret og gennemsigtig juridisk rådgivning. Af den årsag, og fordi øvrige fonde og puljer primært finansierer projekter, har vores rådgivningstilbud altid været projektorienterede. Vi har gennem årenes løb haft flere forskellige projekter, og i dag står vi blandt andet bag hjemmesider, med hjælp-til-selvhjælp inden for juridiske problemstillinger, samt diverse projekter målrettet bestemte borgergrupper.

Hvordan arbejder vi?

Inspirationen til vores projekter kan komme mange steder fra. Ofte opstår idéen til et projekt gennem vores daglige rådgivningsarbejde, hvor vi bliver opmærksomme på et behov i rådgivningsindsatsen, som endnu ikke er dækket. Det kan også være borgere, andre organisationer eller samarbejdspartnere, som henvender sig til os med en idé til et nyt projekt. Andre gange udspringer projekterne fra de puljer, det er muligt at søge, kombineret med de behov, vi har identificeret blandt vores målgruppe. Det er ofte de tilgængelige puljer/fode, der er afgørende for, om et projekt kan realiseres. Vi samarbejder typisk med relevante aktører inden for projektets formål og målgruppe i udviklingsfasen, men inddrager dem også undervejs i projektet, når det er relevant.

Forslag til et projekt eller ønske om samarbejde?

Vi er altid åbne overfor at bidrag med vores viden og kompetencer indenfor vores juridiske og retspolitiske fagområder. Derfor samarbejder vi gerne om projekter, både som samarbejdspartner, som en aktiv del af projektudviklingen eller i forbindelse med projektets drift. Igennem de sidste 14 år har vi arbejdet med projekter nationalt såvel som internationalt, og vi har derfor stor erfaring med projektarbejde på godt og ondt. Den erfaring kan forhåbentlig bidrage positivt til i fællesskab at udvikle projekter til gavn for vores medborgere.

Projekter igennem tiden

Som et af de første projekter, blev Den Sociale Retshjælp startet d. 1. maj 2007 efter flere måneders forberedelser. Sidenhen har vi deltaget i et utal af projekter som henholdsvis direkte og indirekte samarbejdspartnere samt selv stået bag flere større og mindre projekter igennem tiden. Mange oplysninger om tidligere projekter er gået tabt grundet GDPR, og vi har derfor kun begrænsede informationer om nogle af de tidligere projekter. Herunder kan du dog set et udpluk af vores projektarbejde gennem tiden. Flere af projekterne er et samarbejde mellem vores juridiske indsats og Den Sociale Gældsrådgivning. Det skyldes at helhedsorienterede indsatser, efter vores opfattelse, er vigtige, når man arbejder med socialt udsatte og sårbare borgere.