[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″ background_color=”#a2b0c1″ hover_enabled=”0″ custom_padding=”7px||9px|||”][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column _builder_version=”4.4.1″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ hover_enabled=”0″ header_font=”|600|||||||” header_text_color=”#ffffff” header_font_size=”25px”]

Private kreditorer

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”4px||3px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” text_line_height=”1.8em”]

Private kreditorer kan med en vis afgrænsning siges at være alle kreditorer, som ikke er offentlige. Traditionelt udgør disse banker, private erhvervsdrivende og inkassoselskaber og ikke eventuel gæld, som man kunne have til venner og/eller familie. Privat gæld inddrives ved hjælp af inkassoproces og fogedretten. Private kreditorer siges ofte at have mindre indgribende beføjelser til at kunne inddrive gæld, fordi kreditorerne ikke kan foretage lønindeholdelse, som SKAT f.eks. kan. Derimod har private kreditorer beføjelse til at pålægge dig meget høje og yderst belastende renter på gældsposterne. Eksempler på privat gæld kan være banklån, ”hurtiglån”, Shell kort, Salling konto, Mastercard, L’easy, varer købt på afbetaling eller per efterkrav mv.

Inddrivelsesprocessen (inkasso) er den betegnelse, der bruges om hele det forløb, der udspiller sig, når kreditor søger sine fordringer (de penge du har lånt eller ting du har købt på afbetaling) tilbagebetalt. Processen starter i det øjeblik, du misligholder tilbagebetalingsaftalen med kreditor, hvilket giver din kreditor lov til at sende rykkere og inkassogebyr vedrørende manglende betalinger.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” column_structure=”1_2,1_2″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_toggle title=” Kan min kreditor kræve (rykker)gebyr for at sende en opkrævning til mig og hvor meget?” admin_label=”Toggle – Kan min kreditor kræve (rykker)gebyr for at sende en opkrævning til mig og hvor meget?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Når du ikke har betalt din gæld, kan din kreditor sende en rykkerskrivelse, hvoraf din gæld fremgår og hvori der fastsættes en frist for betaling. Kreditor er berettiget til at tage 100 kr. i rykkergebyr, højst 3 gange og med minimum 10 dages mellemrum mellem hver rykker.
Selvom kreditor før sagen sendes til en inkassovirksomhed har opkrævet gebyr for 3 rykkere á 100 kr., så kan inkassovirksomheden kræve yderligere gebyrer for rykkerskrivelser efterfølgende, hvis du indgår en ny aftale (frivilligt forlig) om afvikling af gælden og misligholder denne.
Derudover kan din kreditor kræve 100 kr. i inkassogebyr for at gøre fordringen op og sende den videre til inkassoinddrivelse.
Når kravet er overgivet til en inkassovirksomhed, bliver der lagt udenretlige inddrivelsesomkostninger på efter nogen takster, der er fastsat i henhold til renteloven. Omkostningerne ved at fordringen overgår til inkasso kan godt, i forhold til den oprindelige gæld, være mange gange større.

Reglerne for hvornår kreditor kan beregne rykkergebyr

Reglerne for hvornår kreditor kan beregne rykkergebyr afhænger af, hvordan du hidtil har afbetalt.
 • Er der tale om enkelte afdrag der er glemt, men efterfølgende indbetalt, kan kreditor kræve 3 rykkergebyrer for hvert afdrag du ikke har indbetalt, såfremt at du med indbetalingen af afdraget ikke længere er bagud med betalingerne.
 • Er der derimod tale om, at du ikke har betalt på din afdragsordning overhovedet, eller ikke gennem en længere periode har afdraget, skal aftalen betragtes som misligholdt i sin helhed og kreditor må derfor kun beregne sig 3 rykkergebyrer i alt.
Såfremt du tilkendegiver overfor kreditor efter den første modtagne gebyrpålagte rykkerskrivelse, at du ikke kan betale gælden, kan kreditor ikke kræve gebyrer for de efterfølgende rykkerskrivelser.
Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt din kreditor har opkrævet for meget, kan du bede om, at få tilsendt en udspecificeret opgørelse over det krav, som kreditor mener at have til gode.
Vær opmærksom på, at kreditor ikke har pligt til at fremsende dokumentation for kravet. Omvendt har du heller ikke pligt til at betale, hvis du ikke mener, at kravet er opgjort korrekt og du senere får medhold i fogedretten i denne påstand.

Kontakt retshjælps- eller gældsrådgivningorganisation

Er du fortsat i tvivl kan du eventuelt kontakte en af landets retshjælpsorganisationer eller gældsrådgivningsorganisationer som kan hjælpe dig med at vurdere om hvorvidt du bør gøre indsigelse samt hvordan.
Hvis du ikke selv har mulighed for at udarbejde eller indsende en skriftlig indsigelse vil de fleste retshjælpsorganisationer eller gældsrådgivningsorganisationer også kunne være behjælpelig med dette, såfremt du opfylder det pågældende steds betingelse for at yde denne hjælp gratis og ellers vil du blive henvist til en advokat eller gældsrådgivning mod betaling.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Min kreditor har sendt mig i fogedretten, hvad skal jeg gøre?” admin_label=”Toggle – Min kreditor har sendt mig i fogedretten, hvad skal jeg gøre?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Fogedrettens opgave er at sørge for rammerne, så kreditor kan møde dig med henblik på at få en afklaring og afvikling af den gæld du har.

Udlæg i dine aktiver

Dernæst kan fogedretten give kreditor udlæg i de aktiver der ikke er undtaget via lovgivning. Typisk vil det dreje sig om biler, fast ejendom, andelsbolig, depositum og andre generelt aktiver med en væsentlig økonomisk værdi. Kreditor kan som hovedregel ikke foretage udlæg i ”dit beskedne hjem”, det vil sige almindelige indbogenstande, som seng, sofa og fjernsyn mv, med mindre disse aktiver har en særlig grad af luksus over sig.

Tvangsauktion

Et udlæg kan derefter bruges til at sætte det pågældende aktiv på tvangsauktion, såfremt du stadigvæk ikke betaler gælden, for derigennem at opnå dækning af gælden.

Fremmøde og forberedelse

Det vigtigste er, at du møder op på den dato, der står i indkaldelsen. Derefter er det en god ide at have overblik over økonomien, herunder budgetter og hvem du skylder penge til, da du i fogedretten skal komme med forslag til afvikling af det krav indkaldelsen vedrører.
Du kan læse mere om fogedretten og det gode fogedretsmøde HER
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg forhandle med kreditor om rente, afdragsordninger og delvis eftergivelse?” admin_label=”Toggle – Kan jeg forhandle med kreditor om rente, afdragsordninger og delvis eftergivelse?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Såfremt du har mulighed for at indgå en afdragsordning eller eventuelt betale en del af gælden ud vil dine muligheder for forhandling om fx rentestop eller delviseftergivelse være gode, hvorimod hvis du ikke kan tilbyde kreditor noget til gengæld, vil det være svært at overbevise din kreditor, om at skulle give rentestop eller rentenedsættelse.
Derudover kan det også være afhængig af, hvilken kreditor der er tale om, herunder også om hvorvidt det er en privat eller offentlig kreditor, hvor stor gælden er, hvornår den er stiftet og til hvilket formål.
Derfor er det altid et forsøg værd at indgå en rentestops eller nedsættelsesaftale, hvis du selv er indstillet på at overholde aftalen med din kreditor.
Såfremt du ikke overholder aftalen vil den oftest blive annulleret med f.eks. en strafrente til følge, inkassoomkostninger og en eventuel bortfald af nedsættelse.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvordan forhandler jeg med min kreditor?” admin_label=”Toggle – Hvordan forhandler jeg med min kreditor?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Når du skal forhandle med kreditor, er det vigtigt at du er vel forberedt. Det vil sige at du skal vide præcis, hvor du skylder penge, hvor meget du skylder væk og hvad du kan betale her og nu og på sigt.
Da det er helt afhængigt af hvilken gæld der er tale om, hvor længe den har været misligholdt og hvor kreditværdig du i øvrigt er, kan man ikke sige præcist, hvordan du skal forhandle.
Det vigtigste er, at du har et mål med forhandlingen og kan argumentere for, hvorfor kreditor skal opfylde dit mål. Kan du ikke tilbyde kreditor noget til gengæld, vil det være svært at overbevise kreditor om at skulle give rentestop eller rentenedsættelse.

Aftalen på skrift

Det er vigtigt at få det aftalte ned på skrift, så hverken du eller kreditor er i tvivl om hvad der er aftalt. Når aftalen træder i kraft, gælder det om at sørge for at overholde den fremover.

Hvis du ikke overholder aftalen

Oplever du, at du en måned ikke er i stand til at overholde aftalen, er det vigtigt at du kontakter kreditor, og finder en løsning på problemet. Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke overholder aftalen eller sørger for at have en fornuftig dialog med kreditor, kan det bevirke at kreditor ikke længere er interesseret i at lave fordelagtige aftaler for dig.

Forhandlingseksempel

Peter havde igennem en årrække erhvervet forskellige brugsgenstande som fjernsyn, telefoner mv., der hurtigt mister sin værdi. Hans betalingsevne rakte ikke til at lave ordninger med alle kreditorer, hvoraf manges krav havde været misligholdt i en årrække, og han ejede ikke aktiver, der gik ud over det beskedne hjem (trangsbeneficiet).
I forhold til hans kreditorer gav det en særdeles stærk forhandlingsposition, hvorfor strategien var at finde frem til de kreditorer, der kunne tilbyde de mest fordelagtige vilkår i en afdragsordning. En stor del af kravene havde en beskeden hovedstol, men hvor der var påløbet en masse renter og gebyrer.
Et eksempel var STOFA, der havde ladet et abonnement fortsætte uden at der var blevet betalt. Hovedstolen lød på 3.000 kr., men med inkassogebyrer og renter var over 10.000 kr. Forhandlingen med STOFA foregik således: 
Goddag, du taler med Peter, og jeg skylder jer nogle penge.- Giv en objektiv og saglig indføring i dine økonomiske forhold med tal som betalingsevne (se HER), samlet gæld, antal kreditorer mv. Det forholder sig sådan, at jeg samlet skylder over 500.000 kr. til en række forskellige kreditorer. Jeg har været i gang med at skabe et overblik over min økonomi, og det er desværre ikke opløftende læsning.
Jeg er på kontanthjælp, og har derfor begrænsede midler til at tilbagebetale min gæld. Jeg har imidlertid stor vilje til at nedbringe gælden, og det er derfor, jeg ringer til jer i håbet om, at vi kan finde en fornuftig ordning.- Kom med et målrettet og konkret forhandlingsudspil
Det, jeg skal finde frem til, er de kreditorer, som kan give de bedste ordninger. Derfor er jeg i øjeblikket i gang med at ringe rundt for at finde frem til de steder, hvor jeg får mest muligt ud af mine penge. Jeg kan se, at hovedstolen er påløbet en del renter og gebyrer. Det er selvfølgelig beklageligt, at jeg ikke har været i stand til at indfri den aftale, jeg har indgået med jer, men jeg må samtidig sige, at jeg ikke kan retfærdiggøre at bruge min begrænsede betalingsevne på at tilbagebetale 7.000 kr. i renter og gebyrer.
Derudover finder jeg det betænkeligt, at I lader et abonnement køre, trods det faktum, at I aldrig er blevet betalt.Derfor vil jeg tilbyde, at vi afdrager hovedstolen over 2 måneder, således at vi skærer alle gebyrer og renter fra jeres krav. Jeg ved, at det er en stor afskrivning for jer, men omvendt har jeg mange kreditorer at forholde mig til.
I dette tilfælde lykkedes det at få den fordelagtige ordning på plads, men et så stort afslag er ikke almindeligt, og det bør ikke forventes at gebyrer og renter fjernes, bare fordi der oprettes en afdragsordning. Der var nogle momenter som en stor gæld spredt hos mange kreditorer, få aktiver samt at STOFA ikke selv havde afsluttet deres abonnement i den pågældende sag, der gør det muligt at få en god aftale.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvordan vælger jeg, hvilken af mine kreditorer som jeg skal afdrage til først?” admin_label=”Toggle – Hvordan vælger jeg, hvilken af mine kreditorer som jeg skal afdrage til først?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Her er det vigtigt, at du regner igennem hvad dine lån koster dig. Typisk giver det bedst mening at afdrage på de lån, der har den højeste rente, men dette er ikke altid tilfældet. Derfor er det vigtigt at du skaber overblik over hvert enkelt lån og derefter vælger hvilket du vil afdrage på først.
Såfremt du har gæld til husleje eller forsyningsselskaber, for eksempel vand, varme og el, skal du altid prioritere disse først, da de er livsnødvendige for dig.
Endvidere hvis du måtte have gæld til SKAT er det også vigtigt, at du hurtigt tager højde for det, da SKAT kan tilbageholde noget af din løn og dermed umuliggøre betaling af de andre afdragsordninger til fx dine private kreditorer.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad kan jeg gøre, hvis min kreditor siger nej til at indgå en afdragsordning med mig?” admin_label=”Toggle – Hvad kan jeg gøre, hvis min kreditor siger nej til at indgå en afdragsordning med mig?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis en eller flere kreditorer siger nej til dine afdragsforslag kan du prøve med et nyt afdragsforslag, hvis det er økonomisk muligt for dig. Hvis det ikke er det, så må du pænt informere dem om, at du ikke kan afdrage på nuværende tidspunkt og vil vende tilbage til dem, hvis / når det bliver muligt. I den situation er du nødsaget til at afvente hvad kreditor beslutter sig for.
Det kan føles meget uretfærdigt, at kreditor iværksætter en inkassoprocedure med flere omkostninger for dig, men det er den eneste måde, at kreditor kan sikre sig, at du virkelig ikke kan betale.

Fogedretten

Fortsætter kreditor sin inddrivelse vil sagen ende i fogedretten, hvor du igen kan gentage dit forslag til afvikling af gælden. Kreditor behøver dog ikke at acceptere forslaget.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvordan kan jeg finde ud af hvilke private kreditorer jeg skylder penge?” admin_label=”Toggle – Hvordan kan jeg finde ud af hvilke private kreditorer jeg skylder penge?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Såfremt du har mistet overblikket over hvortil du skylder penge, kan du kontakte RKI og/eller Debitor registeret for at hører om hvem der eventuelt har registeret dig, hvilket du kan læse mere om HER.
Dog er det desværre ikke alle kreditorer, der registrerer hos RKI og Debitor Registeret foruden at gæld slettes fra deres systemer efter fem år, og det er derfor ikke ensbetydende med, at man ikke har gæld, hvis man ikke er registeret.
Derfor er det også vigtigt at du selv forsøger at danne dig et overblik, herunder tænke over om du fx har købt noget på afbetaling, har en ubetalt tandlægeregning, telefonregning m.v.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad er et gældsbrev?” admin_label=”Toggle – Hvad er et gældsbrev?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Et gældsbrev er en ensidig betingelsesløs erklæring om, at du skyldner et specifikt beløb til en kreditor. Hvis du for eksempel låner penge i banken, skal du underskrive et gældsbrev. Gældsbrevet fungerer som bevis mod dig på at du skyldner penge til kreditor, og det kan bruges til at tage dig i fogedretten.
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_toggle title=” Hvorfor er min gæld sendt til inkasso?” admin_label=”Toggle – Hvorfor er min gæld sendt til inkasso?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis du ikke betaler din gæld efter gentagne rykkere fra din kreditor, kan kreditor vælge at sende gælden til inkasso og videre inddrivelse derigennem. Det kan enten ske til en intern afdeling i kreditorvirksomheden eller til en fremmed inkassovirksomhed. Du skylder dog som udgangspunkt stadig pengene til din oprindelige kreditor.

Varsel og rykkere

Du har grundlæggende ikke krav på at modtage rykkere eller varsel om inkasso, hvis du misligholder en aftale om at betale din gæld. Men for at kreditor kan forlange de udenretlige inddrivelsesomkostninger erstattet af dig, skal inkasso varsles i en rykkerskrivelse, hvor der er en frist til betaling på mindst 10 dage, og hvor der er en udtrykkelig advarsel om, at der kan påløbe yderligere inddrivelsesomkostninger, hvis du ikke betaler indenfor denne frist.
Hvis fristen ikke overholdes, og der er varslet korrekt, kan fordringen uden yderligere varsel overgives til inkasso, og kreditor kan kræve omkostningsdækning. Det skal tydeligt fremgå af inkassoskrivelsen, hvilken gæld skrivelsen vedrører.

Inkasso

Hvis din gæld går videre til inkasso, vil du blive opkrævet et gebyr i forbindelse hermed. Hvor meget der må opkræves i denne forbindelse, afhænger af gældens størrelse og om den forsøges inddrevet ved egen- eller fremmedinkasso. Det er derfor vigtigt, at du orienterer din kreditor hurtigst muligt, såfremt du ikke kan overholde dine afdrag, da der er større chance for, at din kreditor eventuelt vil give dig henstand i en given periode eller undlade at sende sagen videre til inkasso og eventuelt senere i fogedretten, hvilket i sidste ende kun vil påføre dig yderligere omkostninger.

Hvis du ikke kan betale

Hvis du vil opnå en aftale om henstand, eller hvis du slet ikke kan betale, er det en god ide at give kreditor så meget dokumentation for, at du ikke kan betale, som muligt. Hvis du har lavet et budget, bør du sende det til kreditor. Derudover kan du sende kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT, seneste tre lønsedler eller tilsvarende, dokumentation for din husleje og evt. for andre væsentlige faste udgifter, der belaster din økonomi. Så kan kreditor selv forvisse sig om, at du faktisk ikke kan betale.

Frivillig indsendelse af oplysninger

Det er vigtigt at være opmærksom på, at indsendelse af disse oplysninger er helt frivillige. Kreditor har ikke ifølge loven krav på denne indsigt, men det vil typisk være en god idé at indsende oplysningerne, da de kun kan komme dig til gode i en situation, hvor du ikke har mulighed for at afdrage til din gæld.[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Skal jeg betale inkassoomkostninger?” admin_label=”Toggle – Skal jeg betale inkassoomkostninger?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Din kreditor har ret til at opkræve et inkassobeløb for omkostningerne til inkasso. Hvor meget din kreditor må opkræve afhænger af gældens størrelse, og om den forsøges inddrevet ved egen- eller fremmedinkasso. Til gengæld er de satser, der er angivet nedenfor, de maksimale omkostninger din kreditor kan kræve.
Der må derfor ikke tages et yderligere gebyr for cpr.-søgning eller administrationsgebyr. Kun hvis kreditor helt undtagelsesvist kan påvise, at denne har haft yderligere omkostninger, der skyldes dit forhold, kan kreditor forlange yderligere omkostninger dækket. Dette vil sjældent være tilfældet.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad er egeninkasso?” admin_label=”Toggle – Hvad er egeninkasso?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Egeninkasso er den inddrivelse, som kreditor selv foretager.
Det omfatter, at kreditor udsender rykkerskrivelser og opkræver et gebyr på 100 kr. pr. rykker.
Kreditor må dog højst forlange rykkergebyr for 3 rykkere, og de skal være sendt med minimum 10 dages mellemrum. Begrænsningen gælder for hver enkelt ydelsesbetaling i skyldforholdet, så betales en måneds ydelse ikke, kan kreditor sende op til 3 gebyrbelagte rykkerbreve, og ved en gentagelse en andet måned kan der også kræves gebyr for 3 rykkerbreve vedrørende dette afdrag. Det gælder dog kun, hvis du i mellemtiden har indfriet restancen.

Undtagelse

En undtagelse er nemlig, hvis du som debitor inden for en sammenhængende periode har været i restance vedrørende det samme skyldforhold, uanset om restancerne angår forskellige ydelser. Undtagelsen har navnlig betydning ved pengelån og andre kontraktforhold med regelmæssige ydelser.
Hvis du ikke betaler et måneds ydelse, men i stedet betaler ydelsen for de følgende måneder uden at berigtige restancen, kan kreditor ikke betragte den følgende rettidige ydelsesbetaling som en restancebetaling, således at du kan betragtes som bagud med den nye månedlige betaling. Dermed kan kreditor ikke sende 3 gebyrbelagte rykkerskrivelser for det første måneds restance, og derefter for de følgende måneders rettidige betalinger.Det skal bemærkes, at kreditor skal have en rimelig grund til at sende en gebyrbelagt rykker og der vil ikke foreligge rimelig grund til at rykke yderligere for betaling, hvis du efter den første rykkerskrivelse har meddelt din kreditor, at du ikke kan betale eller du er uenig i kravet og derfor har eller vil gøre indsigelse mod kravet.
Kreditor kan dog under alle omstændigheder forlange gebyr for en rykker med inkassoomkostningsvarsel, fordi den er sendt med rimelig grund, fordi den er en betingelse for, at kreditor kan kræve de videre omkostninger erstattet.
Det er også en betingelse, at din kreditor har tilrettelagt rykkerproceduren på en sådan måde, at der ikke påføres dig unødige udgifter som ved at kreditor i rimeligt omfang forsøger at samle flere forfaldne fordringer mod dig i samme rykkerskrivelse, der både kan foregå pr. brev eller mail.
Udover rykkergebyr kan kreditor ved egeninkasso kræve rimelige udgifter hertil dækket af dig, for eksempel udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale (frivilligt forlig) og til administration.
Fordringsværdi Inkassobeløb (inkl. moms)
  • 0 – 1.000 kr. 300 kr.
  • 1.001 – 2.500 kr. 500 kr.
  • 2.501 – 5.000 kr. 650 kr.
  • 5.001 – 10.000 kr. 850 kr.
  • 10.001 – 25.000 kr. 1.150 kr.
  • 25.001 – 50.000 kr. 1.400 kr.
  • 50.001 – 100.000 kr. 1.850 kr.
  • 100.001 – 250.000 kr. 2.550 kr.
  • 250.001 – 500.000 kr. 4.250 kr.
 • 500.001 kr. – 4.250 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
Ved »fordringsværdi« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af dig som debitor forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra din side. Der kan kun medregnes moms af inkassobeløbene, hvis fordringshaveren ikke er momsregistreret.[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad er fremmedinkasso?” admin_label=”Toggle – Hvad er fremmedinkasso?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Ved fremmedinkasso overdrages inddrivelsen til en ekstern inkasso- eller advokatvirksomhed.
Du skylder stadig fordringen til den oprindelig kreditor, med mindre inkassovirksomheden har købt den, hvilket i så fald vil fremgå af skrivelsen til dig. Kreditor har ret til at videregive sagen til inkassobureau eller advokat, uden at du har modtaget en rykker, men venter i praksis ofte til den 3. rykker er sendt.
Hvis kreditor vil have inkassoomkostningerne erstattet af dig, skal du som minimum have modtaget en rykker med inkassoomkostningsvarsel som beskrevet i ”Hvorfor er min gæld sendt til inkasso?”
I forbindelse med en overdragelse til fremmedinkasso kan du blive pålagt et inkassogebyr på 100 kr., og kan blive påkrævet at betale for rimelige udgifter til fremmedinkasso for inddrivelse af fordringen.
De udgifter kan for eksempel være til inkassoadvokatens oprettelse af sagen, fremsendelse af krævebrev, indgåelse af frivilligt forlig og administration af betalingsordning.
Det følger af skemaet nedenfor for, hvor meget kreditor kan kræve af dig ved anvendelse af fremmedinkasso til inddrivelse af fordringen.
Fordringsværdi Inkassobeløb (ex. moms)
  • 0 – 1.000 kr. 400 kr.
  • 1.001 – 2.500 kr. 700 kr.
  • 2.501 – 5.000 kr. 1.000 kr.
  • 5.001 – 10.000 kr. 1.300 kr.
  • 10.001 – 25.000 kr. 1.700 kr.
  • 25.001 – 50.000 kr. 2.250 kr.
  • 50.001 – 100.000 kr. 2.850 kr.
  • 100.001 – 250.000 kr. 3.850 kr.
  • 250.001 – 500.000 kr. 6.400 kr.
 • 500.001 kr. – 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
Ved »fordringsværdi« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af dig som debitor forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra din side. Der kan kun medregnes moms af inkassobeløbene, hvis fordringshaveren ikke er momsregistreret.[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad er forskellen på egen inkasso og fremmedinkasso?” admin_label=”Toggle – Hvad er forskellen på egen inkasso og fremmedinkasso?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Private kreditorers inddrivelsesmuligheder er ikke så indgribende som offentlige kreditorers, og består ofte af at inddrive fordringer ved inkassovirksomhed, hvoraf der findes to former, egen- og fremmedinkasso.
  • Egeninkasso er at den oprindelige kreditor selv inddriver fordringen.
 • Fremmedinkasso er, når fordringen overgives til inddrivelse hos et inkassobureau eller til en advokat, der ikke selv overtager kravet som ny kreditor.
Din kreditor vil som udgangspunkt forsøge at minimere omkostningerne ved inddrivelsen af sin fordring, idet omkostninger forbundet med inddrivelsen i første omgang betales af kreditor, uanset om det er omkostninger til egen-, fremmedinkasso eller advokat til Fogedretten.
En stor del af disse omkostninger kan føres over på dig som debitor, men såfremt man ikke kan betale disse, vil kreditor i sidste ende lide et tab. Det er naturligvis et betydeligt argument overfor kreditor for ikke at benytte sig af fremmedinkasso og fogedretten, når der skal forhandles.
Forskellen på egen- og fremmedinkasso ligger derfor primært i, hvem der forsøger at inddrive gælden.
 • Hvis man har købt en telefon på afbetaling hos Telia, og det er Telias inkassoafdeling, der rykker for betaling af telefonen, vil der være tale om egeninkasso.
 • Hvis Telia derimod har sendt gælden til inddrivelse hos et inkassofirma, som for eksempel Intrum Justitia, vil der være tale om fremmedinkasso.
Udover hvem der inddriver gælden, er der også forskel på omkostningerne ved inddrivelsen.
 • Fremmedinkasso er altid dyrere for dig end egeninkasso.
 • Typisk vil forløbet være, at et selskab forsøger at inddrive gælden ved hjælp af egeninkasso. Hvis det ikke lykkes sender selskabet gælden videre til fremmedinkasso.
 • Det er dig som debitor, der skal betale for alle omkostninger i forbindelse med både egen- og fremmedinkasso.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan inkassovirksomheden opsøge mig, når de vil?” admin_label=”Toggle – Kan inkassovirksomheden opsøge mig, når de vil?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Varselsskrivelse

Inkassovirksomheden må kun opsøge dig på din bopæl, hvis du forinden har modtaget en varselsskrivelse. Skrivelsen skal angive sted og ca. tidspunkt for besøget. Varselsskrivelsen må først udsendes, efter at der er udsendt en rykkerskrivelse indeholdende en frist på mindst 10 dage for betaling, og når denne frist er udløbet.

Det varslede besøg

Hvis du ikke er hjemme på tidspunktet for det varslede besøg, må kreditor dog opsøge dig igen uden yderligere varsel, hvis det også er oplyst i varselsskrivelsen. Besøgene må kun finde sted på hverdage i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 21.00 og på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 16.00 Det er ikke tilladt at møde op på søn- og helligdage eller jule- og nytårsaftensdag og grundlovsdag.
  • Du er ikke forpligtet til at åbne døren eller på anden måde kommunikere med den opsøgende kreditor.
  • Hvis du selv retter henvendelse til kreditoren, vil besøget på bopælen bortfalde.
  • Kreditor må derudover ikke udsætte dig for urimeligt pres, skade eller ulempe eller tiltvinge sig adgang til dit hjem.
  • Kreditor må heller ikke opsøge dig på din arbejdsplads, medmindre du driver selvstændig virksomhed.
 • Ligeledes må kreditor heller ikke ved et besøg eller i breve give indtryk af, at Rigspolitichefen eller finanstilsynet er indblandet i sagen, for eksempel ved at bære et mærkat på tøjet.
Overholdes ovennævnte ikke vil det være brud på god inkassoskik.

Klage til Forbrugerombudsmanden

Oplever du, at en kreditor ikke overholder de regler, som loven har fastsat kan du klage til Forbrugerombudsmanden. Dette skal gøres via Forbrugerombudsmandens hjemmeside, hvor man kan finde en webformular, der skal udfyldes og sendes til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmandens hjemmeside er: www.forbrugerombudsmanden.dk[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad er et frivilligt forlig?” admin_label=”Toggle – Hvad er et frivilligt forlig?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Et frivilligt forlig er en skriftlig skyldnererklæring, som kreditor kan bede dig om at underskrive. Forliget er en ny aftale mellem dig og din kreditor om afvikling af din gæld. Forliget fungerer som et bevis (fundament) for at du skyldner pengene til kreditor og det kan dermed bruges som fundament til inddrivelse. Det vil sige, at kreditor ikke behøver at indbringe sagen for fx byretten for at få et fundament til inddrivelse, men i stedet direkte kan begære et fogedretsmøde på baggrund af det frivillige forlig.
Omvendt betyder det færre omkostninger i forbindelse med inddrivelsen for dig som debitor. Forliget giver muligvis transport i overskydende skat for tidligere skatteår. Det vil sige, at hvis der er overskydende skat for tidligere skatteår, vil disse penge blive udbetalt til kreditor og afskrevet på gælden.
Du er ikke tvunget til at underskrive kreditors forslag til frivilligt forlig, men det kan være en god idé, da det kan spare dig for yderligere inddrivelsesomkostninger, som kreditor vil kunne påfører dig. Du skal dog være opmærksom på flere ting, når du bliver præsenteret for et frivilligt forlig, da en underskrift binder dig på forligets vilkår. Det er vigtigt, at du tjekker om kravet er korrekt opgjort og om renten er for højt sat.
Læs mere under ”Kan jeg forhandle med kreditor om rente, afdragsordninger og delvis eftergivelse”.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Jeg er ikke enig med kreditor, hvordan gør jeg indsigelse?” admin_label=”Toggle – Jeg er ikke enig med kreditor, hvordan gør jeg indsigelse?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis du ikke er enig i kreditors beregning af jeres mellemværende eller andre forhold skal du tage kontakt til kreditor.
  • Det er en fordel at gøre det via mail, da du på den måde har tingene på skrift.
 • Såfremt du ikke har internet bør du sende et indsigelsesbrev til kreditor.
I din skrivelse til kreditor skal du gøre denne opmærksom på, hvad du er uenig i, herunder vil det være en fordel at kunne dokumentere de forhold som du er uenig i. Det kan for eksempel ske med henvisning til en købekontrakt mv.
Du skal gøre indsigelse hurtigst muligt efter du har opdaget forholdet. Hvis der måtte gå mere end 3 år bortfalder din indsigelse.
Skulle du have brug for hjælp i forbindelse med fx udarbejdelse af indsigelse eller blot har spørgsmål til din kreditor krav inden du retter henvendelse til dem, kan du søge hel eller delvis gratis juridisk rådgivning samt gratis gældsrådgivning HER.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Jeg har ingen penge til at afdrage til mine kreditorer, hvordan skal jeg forholde mig?” admin_label=”Toggle – Jeg har ingen penge til at afdrage til mine kreditorer, hvordan skal jeg forholde mig?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Det er vigtigt, at du forholder dig til din gæld, og sørger for at informere dine kreditorer omkring din økonomiske situation. På den måde kan du spare kreditor for omkostninger ved inddrivelsen og samtidig måske opnå, at kreditor ikke fortsætter inddrivelsen af kravet med flere omkostninger til følge for dig.
Jo bedre forhold du har til dine kreditorer, jo bedre aftaler vil du kunne få hjem, når du engang har mulighed for at afdrage din gæld igen.

Mangler penge pga. lønindeholdelse eller anden afdrag på offentlig gæld

Hvis du mangler penge på grund af lønindeholdelse (du kan læse mere om lønindeholdelse HER eller hente folderen om lønindeholdelse HER) eller anden afdrag på offentlig gæld, da er det vigtigt at oplyse dette til din kreditor, herunder også hvor meget du afdrager og skylder i alt.
Dette er fordi, at din kreditor, såfremt at din offentlig gæld er meget stor og din gæld til den private kreditor relativ lille, måske kan overveje enten at tilbyde et nedslag i gælden eller eftergive den, grundet lange udsigter til en eventuel tilbagebetaling.

Mangler penge pga. afdrag til andre private kreditorer

Hvis du mangler penge på grund af, at du afdrager til andre private kreditorer udover eventuelt til offentlige kreditorer, kan dette også være relevant for din kreditor, da dette vil give denne en chance for at vurdere din tilbagebetalingsevne og ud fra dette, tage en beslutning om det videre forløb fra deres side.
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Skriv et svar