Presserum

Arbejdet med medierne

Vi har en vision om at varetage vores klienters interesse i den offentlige debat. Igennem årene har vi opbygget en stor viden og erfaring om målgruppen, og de udfordringer de kæmper med. Vi ser det som en vigtig opgave at videregive disse erfaringer. Derfor udgiver vi løbende debatindlæg, og er aktive på sociale medier for at bidrage til en oplyst og nuanceret debat. De Politiske konsulenter arbejder derfor også dagligt med at fremme vores mærkesager, og involverer sig aktivt i den offentlige og politiske debat på områder, som har stor betydning for vores målgruppe. Hvis du vil læse mere om vores retspolitiske arbejde, viden og erfaringer eller holdning til konkrete problemstillinger, eller hvis du ønsker baggrundsviden til historier inden for det retspolitiske, kan du læse mere her på siden eller kontakte os.

Din historie fortjener at blive hørt

Samarbejdet med forskellige medier er et vigtigt led i vores mål om at kæmpe klienternes sag, og være deres ”stemme” udadtil i den offentlige debat. Vi hjælper gerne journalister med at skabe kontakt til borgere, når de har brug for cases eller interviewpersoner. Men vi har samtidig et stort ansvar overfor borgerne. Mange af de borgere, der kontakter os, står ofte i utrygge og sårbare situationer, eller gennemgår en svær periode i livet. Derfor sørger vi altid for at sikre os, at de borgere, der vælger at stå frem offentlig, forstår hvad det indebærer. Vi hjælper og støtter borgeren gennem hele forløbet, så det foregår trygt og tillidsfuldt. Hvis du har en god historie du gerne vil dele, og mener det kunne være interessant for os at gå ind i din sag, er du meget velkommen til at kontakte os.

Til journalister

Vi modtager ofte henvendelser fra diverse medier, der efterspørger eventuelle cases til artikler eller andre mediehistorier. Det sætter vi stor pris på, og vi bidrager gerne med vores erfaringer og viden i medierne. For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, anbefaler vi, at du på forhånd har overvejet præcis hvilke oplysninger du ønsker fra os. Vi er en frivillig organisation, så det kan være ressourcekrævende for os at skaffe de rigtige oplysninger, og eventuelt kontakte mulig cases. Vi har ikke faste medarbejdere til at løfte denne opgave, men vi finder altid en som kan – da vi tror på, at det er vigtigt, at borgerne bliver hørt. Vi bestræber os på at bibeholde et godt og tæt samarbejde med medierne.

Til studerende

Vi modtager løbende henvendelser fra studerende på diverse studieretninger, som er interesseret i vores organisation og det arbejde, vi udfører. Det er vi naturligvis meget glade for, og vi ønsker også så vidt muligt at være behjælpelige med informationer, specialeemner og andre former for cases. Da vi er en frivillig organisation med begrænsede ressourcer, er det dog vigtigt at du har gjort dig en række overvejelser, inden du henvender dig. Vi ser gerne, at du har gjort dig bekendt med organisationen og er klar over, hvad du præcis søger hjælp til. Jo mere præcis din henvendelse er, jo bedre rustet er vi til at kunne hjælpe på bedst mulig vis.

Medierne gennem tiden

Siden grundlæggelsen af Den Sociale Retshjælps Fond i 2007 har vi løbende oplevet en stor interesse fra både lokale og nationale medier, der henvender sig for at høre om vores holdninger til konkrete problemstillinger. Det er vi både meget glade for og stolte over. Det daglige arbejde med håndteringen af pressen varetages af vores retspolitiske konsulenter. Her kan du se, hvordan vi har optrådt i medierne gennem tiden. Desværre er der flere artikler, såvel som deltagelse i diverse TV og radio indslag, der ikke er mulige at finde. Derudover omhandler flere af artiklerne både juridisk- og gældsrådgivning grundet vores helhedsorienteret indsats. 

December

Altinget, 1. december 2020

I debatindlægget argumenterer Den Sociale Retshjælps Fond og otte andre organisationer for, at det skal være obligatorisk for alle kommuner at have en borgerrådgiver tilknyttet. Det er vigtigt at ordningen gøres obligatorisk for alle kommuner, da dette vil være med til at styrke retssikkerheden over for særligt de svageste borgere i samfundet. Borgerrådgivere bidrager nemlig med at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen og med at pege på uhensigtsmæssigheder i kommunale procedurer og arbejdsgange, hvilket forbedrer den kommunale sagsbehandling. 

November

Berlingske, 23. november 2020 

Kronikken berører de samfundsøkonomiske konsekvenser af måden der i dag inddrives sagsomkostninger i straffesager på. I kronikken fremgår tal fra Gældsstyrelsen der bevidner, at gælden til sagsomkostninger er fordoblet siden 2013. Dette på trods af, at der i 2014 blev nedsat et udvalgt, som skulle gentænke måden sagsomkostninger inddrives for at støtte de domfældte, der grundet den store gæld sidder fast i en negativ spiral. Inddrivelsen skal altså ske med både økonomi og resocialisering for øje. Hvis der ikke snart sker noget på den politiske bane, vil gælden over de næste 10 år blive øget med 300%. Kronikken klarlægger omfanget af problemet, og opfordrer det politiske Danmark til at handle nu. 

HK, 8. november 2020

Artiklen omhandler Styrelsen for Arbejdsmarkedsrekrutterings nye rapport, hvori de foretager en evaluering af 6 forskellige gældsrådgivningsorganisationer, herunder Den Sociale Gældsrådgivning v. Den Sociale Retshjælps Fond. i artiklen understreges rapportens konklusion om at gældsrådgivning havde en substantiel positiv effekt på de borgere, der modtog gældsrådgivning. I gennemsnit, har hver borger fået reduceret deres gæld med 30.000 kr. ud fra en samlet gæld på 200.000 kr. 

DL Magasinet, 5. november 2020

DL Magasinet bringer en artikel om stalking, hvor de har en række anbefalinger til hvad man skal gøre, i tilfælde at man bliver udsat for stalking. Et af deres råd, er at kontakte diverse organisationer der kan hjælpe en, herunder Den Sociale Retshjælp. 

Arbejderen, 4. november 2020

Arbejderen bringer en længere artikel hvori regeringens nye finanslovsudspil bliver diskuteret. Her bliver der inddraget en tidligere kronik skrevet af Sarah McLeman-Hasselgaard, tidl. politisk konsulent ved Den Sociale Retshjælps Fond, hvor der bliver argumenteret for at fysisk nedslidte og socialt udsatte, der reelt ikke kan arbejde, nemmere kan få tildelt førtidspension. 

September

Jyllandsposten, 8. september 2020

I anledning af at Center for Kontanthjælpsydelser og Den Sociale Gældsrådgivning v. Den Sociale Retshjælps Fond har indgået et samarbejde, skriver Jyllandsposten at dette samarbejde i høj grad vil hjælpe Aarhusianere i udsatte livssituationer til at skabe overblik over deres økonomi og gæld.

Dr.dk, 1. september 2020

I denne artikel beretter DR om kviklånsselskabet Basisbanks lyssky praksis i forhold til en aftale med en kunde, der kunne få sig gæld ophævet, hvis han opgav sin klage og ikke udtalte sig om den. Artiklen referer til Den Sociale Retshjælps gældsrådgivning, som et sted hvor man kan få gratis og uvildig gældsrådgivning. 

August

Berlingske, 31. august 2020

Berlingske og Berlingske Business bringer en artikel om at Danske Bank har opkrævet gæld fra kunder på forkert grundlag. I den anledning bliver direktør for Den Sociale Retshjælp Sandy Madar citeret, hvor hun udtaler at det er rigtig skidt for de personer, da mange af dem i forvejen har det svært. Sandy Madar påpeger dog også, at man skal give Danske Bank en chance for at rette op på deres fejl. Artiklen kan tilgås her

Februar

Nyheder.tv2.dk, 29. februar 2020

I denne artikel skriver TV2 om, at regeringens støttepartier ønsker at sløjfe de indsattes gæld og at regeringen også er åben herfor. I artiklen nævnes Den Sociale Retshjælp, CafeExit og lektor Annette Olesen ved Aalborg Universitet, der alle siger, at gælden er en hæmsko for, at dømte kommer ud og bliver et aktiv i samfundet, og gælden øger risikoen for, at de begår ny kriminalitet.

Nyheder.tv2.dk, 29. februar 2020

Den 29. februar skrev TV2 om at de indsattes gæld i form af sagsomkostninger til det offentlige er eksploderet og, at den er steget med ca. 600 mio. kr. fra 2018 til 2019. TV2 har i den forbindelse interviewet vores gældsleder i København, Thomas Christiansen, for at høre om vores erfaringer med de indsatte og den gæld som de har, Thomas siger, at mange reelt set havner i et gældsfængsel, efter deres løsladelse, da de ikke har mulighed for eller incitament til at betale deres gæld til det offentlige, og at man derfor bør ser på en ordning, der tilgodeser der tidligere indsatte, som gør en indsats for igen at blive en del af samfundet.

Horsensposten.dk og Onsdagsavisen Horsens, 15. februar 2020

Den 15. februar spurgte Horsensposten.dk og Onsdagsavisen Horsens “Har du set dit bibliotek for nylig?”. De skrev heri om alle de nye ting, som man kunne opleve på Horsens Bibliotek, For eksempel kan du nu finde Den Sociale Retshjælp på biblioteket, mandag kl. 12.00-18.00 og tirsdag kl. 9.00-15.00. Her kan borgere under indtægtsgrænsen for fri proces få bistand vedr. for eksempel kontanthjælp, revalidering og meget mere. Det foregår i Studierum 3 på Horsens Bibliotek.

Børsen, 7. februar 2020

Børsen har en artikel omkring Tænk i forbindelse med en stigning i personer, som søger hjælp til gældsrådgivning- og færre som ryger i RKI. Den Sociale Retshjælps Fond er kort nævnt i artiklen omkring antallet af personer, som søger hjælp her.

Januar 

DanskIndustri.dk, 14. januar 2020

Dansk Industri har interviewet Den Sociale Retshjælps Fonds nye bestyrelsesformand, Dan Boyter, om hvorfor han netop valgte at tiltræde som bestyrelsesformand. Hertil siger Dan Boyter “Privat gæld er et kæmpe problem – for den enkelte og for samfundet. DSRF er en velfungerende organisation, der skaber ro, overblik og gør en reel forskel i folks liv – helt ind i privatsfæren – når det brænder på.” Selv mener Dan at han kan bidrage med sin mangeårige erfaring som direktør for Presalit A/S til at sammensætte det rette hold og dermed skabe sammenhængskraft, så organisationen kan udvikle sig.

tv2.ostjylland.dk, 12. januar 2020

Det er svært at få hjælp til ens gældsproblemer. TV2 Østjylland var besøg på KFUM i Randers og os i Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, der begge kan berette om lange ventetider for de som henvender sig med en eller flere gældsproblematikker.

TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse, 11. januar 2020

Den Sociale Retshjælps Fond optrådte i TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse, hvor flere gældsrådgivningsorganisationer kunne berette om lange ventetider for de som henvender sig for at få gratis gældsrådgivning.

December

politiken.dk & Politiken, d. 25. decemer

Den Sociale Retshjælps Fond og Dansk Socialrådgiverforening havde sammen skrevet et debatindlæg, som politiken bragte den 25. december. Har argumenterede vi for at internetforbudet i de danske fængsler modarbejder en ny start for tidligere kriminelle.

Ekstrabladet.dk d. 24. december

Den 24. december skrev ekstrabladet en artikel , hvori Alternativets retsordfører Sikander Siddique, opforder justitsministeren til at se på retssikkerheden ved misbrug af Nem-ID “Det kan ikke være rigtigt, at borgere, der er blevet franarret deres Nem-ID, efterfølgende skal hænge på uretmæssige lån og kæmpe mod kreditorer. Der er tydeligvis huller i retssikkerheden, som ministeren må redegøre for, siger han.” I samme forbindelse blev Rasmus Malver, Jurist ved Den Sociale Retshjælps Fond, spurgt ind til sagerne, og han siger, at der er fortsat er mange der sidder tilbage med en regning, fordi det er sådan man har indrettet systemet.

DI Business d. 17 december

Den Sociale Retshjælps Fond nye bestyrelsesformand, Dan Boyter, er i DI Business blevet månedens profil, og bliver i artiklen interviewet om bl.a. hvorfor han valgte at blive bestyrelsesformand hos Den Sociale Retshjælps Fond. Hertil svarer han: “Privat gæld er et kæmpe problem – for den enkelte og for samfundet. DSRF er en velfungerende organisation, der skaber ro, overblik og gør en reel forskel i folks liv – helt ind i privatsfæren -når det brænder på. Vi er jo ikke en offentlig instans – men det skaber tillid og resultater.” 

Familie Journalen d. 16. december

I Familie Journalens afsnit “Spørg Gitte” bliver der taget hul på mange forskellige spørgsmål fra forskellige læsere. Et af spørgsmålene omhandler, hvorvidt en læsers datter er blevet snydt af sin eks-mand. Datteren havde i god tro ladt børnene beholde mandens adresse, så de kunne vokse op i deres barndomshjem – på trods af at børnene bor lige meget hos hver forælder, så er det kun faderen, der modtager børnepenge på trods af, at de deler udgifterne til børnene. Datteren har selv taget kontakt til Familieretshuset, der siger, at det ikke kan ændres, og moderen har taget fat i Den Sociale Retshjælps Fond, der siger, at dette er en skævvridning af børnenes tarv.

November

Nørrebro/NordvestBladet

Den 26. December kunne man i lokalavisen på Nørrebro læse om det nyoprettede Café Pusterummet på Lundtoftegade i København. Caféen er målrettet de unge i Lundtoftegade mellem 18 og 25. Er man fyldt 18, er man nemlig for gammel til at være i Klub 43, som er den anden ungdomsklub i området.

I artiklen beskrives det hvordan Seth Sarpong – formand for StreetmanagerForeningen – samarbejdede med Den Sociale Retshjælps Fond om at etablere caféen. Den nystartede café har allerede nu meget tilfredse brugere, som håber på at caféen vil få succes. 

For Den Sociale Retshjælps Fond er målet med etableringen af caféen flersidet. Vi vil gerne hjælpe unge i udsatte boligområder til at få en god hverdag og et godt ungdomsliv. Vi er dog også indstillede på at hjælpe disse unge til at få uddannelse, beskæftigelse og hjælpe dem med eventuelle problemer. Derudover er Den Sociale Retshjælps Fond, såvel som StreetmanagerForeningen, opmærksomme på de positive kriminalpræventive effekter som fritidstilbud for unge har. 

Artiklen kan læses som netavis her eller som den blev bragt i den fysiske avis her 

Midtjyllands Avis, 21. november 2019

Det bliver fremover Dan Boyter, der skal bestride posten som formand for DSRF. Det ligger fast efter en større rokade, hvor kun ét tidligere bestyrelsesmedlem beholder sin post.

Direktør i DSRF, Sandy Madar, udtaler:

Dan Boyter kommer med en solid ballast som leder i erhvervslivet, og det kan tilføre værdi i en frivillig organisation som vores, når det kommer til at strukturere de bedst mulige arbejdsrammer. Samtidig er han en socialt engageret person, der har stor erfaring med indsatser for mennesker på kanten af samfundet. Derfor er vi sikre på, at han er den rette til at stå i spidsen for den politiske kamp, som vi i Den Sociale Retshjælps Fond hver dag tager på vores målgruppers vegne.

Selv siger Dan Boyter:

De mange års samfundsmæssige engagement i Pressalit og mine tillidsposter på det sociale område har lært mig, at sociale indsatser er nødt til at være konkrete for at virke. Hos DSRF ser jeg en indsats, som er håndgribelig og virkelig flytter noget for socialt udsatte, for adgangen til juridisk og økonomisk rådgivning er altafgørende i de situationer, hvor livet er svært. Det er et formål, jeg gerne vil kæmpe for.

Børsen, 19. november 2019

I sektionen “kort nyt” nævner Børsen, at Dan Boyter er blevet bestyrelsesformand for Den Sociale Retshjælps Fond.

Vejle Amts Folkeblad, 18. november 2019

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand i formandsstolen er erhvervsmanden Dan Boyter, direktør og bestyrelsesmedlem med særlige ansvarsområder i Pressalit. Ud over Dan Boyter består bestyrelsen nu af næstformand Jonatan Hjortdal, chief legal officer hos Legal Hero, Bente Damgaard, administrerende direktør ved Damgaard Consult, og Thomas Koldig, lektor i erhvervsjura og engelsk ved Aarhus Business College.

Selv udtaler Dan Boyter:

De mange års samfundsmæssige engagement i Pressalit og mine tillidsposter på det sociale område har lært mig, at sociale indsatser er nødt til at være konkrete for at virke. Hos Den Sociale Retshjælps Fond ser jeg en indsats, som er håndgribelig og virkelig flytter noget for socialt udsatte. For adgangen til juridisk og økonomisk rådgivning er altafgørende i de situationer, hvor livet er svært. Det er et formål, jeg gerne vil kæmpe for.

Horsens Folkeblad, 18. november 2019

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand i formandsstolen er erhvervsmanden Dan Boyter, direktør og bestyrelsesmedlem med særlige ansvarsområder i Pressalit. Ud over Dan Boyter består bestyrelsen nu af næstformand Jonatan Hjortdal, chief legal officer hos Legal Hero, Bente Damgaard, administrerende direktør ved Damgaard Consult, og Thomas Koldig, lektor i erhvervsjura og engelsk ved Aarhus Business College.

Fredericia Dagblad, 18. november 2019

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand i formandsstolen er erhvervsmanden Dan Boyter, direktør og bestyrelsesmedlem med særlige ansvarsområder i Pressalit. Ud over Dan Boyter består bestyrelsen nu af næstformand Jonatan Hjortdal, chief legal officer hos Legal Hero, Bente Damgaard, administrerende direktør ved Damgaard Consult, og Thomas Koldig, lektor i erhvervsjura og engelsk ved Aarhus Business College.

Randers Amtsavis, 17. november 2019

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand i formandsstolen er erhvervsmanden Dan Boyter, direktør og bestyrelsesmedlem med særlige ansvarsområder i Pressalit. Ud over Dan Boyter består bestyrelsen nu af næstformand Jonatan Hjortdal, chief legal officer hos Legal Hero, Bente Damgaard, administrerende direktør ved Damgaard Consult, og Thomas Koldig, lektor i erhvervsjura og engelsk ved Aarhus Business College.

Aarhus Stiftstidende 16. november 2019

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand i formandsstolen er erhvervsmanden Dan Boyter, direktør og bestyrelsesmedlem med særlige ansvarsområder i Pressalit. Ud over Dan Boyter består bestyrelsen nu af næstformand Jonatan Hjortdal, chief legal officer hos Legal Hero, Bente Damgaard, administrerende direktør ved Damgaard Consult, og Thomas Koldig, lektor i erhvervsjura og engelsk ved Aarhus Business College.

stiften.dk, 16. november 2019

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse. Ny mand i formandsstolen er erhvervsmanden Dan Boyter, direktør og bestyrelsesmedlem med særlige ansvarsområder i Pressalit. Ud over Dan Boyter består bestyrelsen nu af næstformand Jonatan Hjortdal, chief legal officer hos Legal Hero, Bente Damgaard, administrerende direktør ved Damgaard Consult, og Thomas Koldig, lektor i erhvervsjura og engelsk ved Aarhus Business College.

Altinget.dk. 14., november 2019

Den Sociale Resthjælps Fond har fået ny bestyrelse. I spidsen står erhvervsprofilen Dan Boyter. Direktør i DSRF, Sandy Madar siger om beslutningen: 

“Dan Boyter kommer med en solid ballast som leder i erhvervslivet, og det kan tilføre værdi i en frivillig organisation som vores, når det gælder om at strukturere de bedst mulige arbejdsrammer. Samtidig er han en socialt engageret person, der har stor erfaring med indsatser for mennesker på kanten af samfundet”.

Advokat Watch, 14. november 2019

Den Sociale Retshjælps Fond har fået ny bestyrelse med erhvervsmand Dan Boyter i spidsen. Det har også fanget Advokat Watchs opmærksomhed. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælps Fonds bestyrelse HER.

Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, 7. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Thomas udtaler:

“I dag kan folk optage det ene kviklån efter det andet uden at blive stoppet, fordi selskaberne ikke kan se, hvem der i forvejen har et kviklån. Først når du er registreret i RKI, er det slut med nye lån….Fik vi et register, kunne både lånevirksomhederne og den enkelte gå ind og se, hvor meget der skyldes og til hvem. 

Thomas advarer desuden mod et loft på 25 procent, for det vil betyde, at markedet for kviklån lukker. Det vil ramme de mennesker, som optager et mindre lån på måske 5000 til 10.000 kroner og som formår at betale tilbage i tide.

Frederiksborg Amts Avis, 7. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Sjællandske Næstved, 7. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Thisted Dagblad, 7. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Lolland-Falsters Folketidende, 7. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Nordjyske Stiftstidende, 7. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Sn.dk, 6. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Kristeligt-Dagblad.dk, 6. november 2019

Et folketingsflertal vil sætte en øvre grænse for, hvad et kviklån må koste. Ifølge Den Sociale Retshjælps Fond og gældsleder Thomas Christiansen, skal der dog noget andet end et ÅOP-loft til. DSRF og Thomas peger i stedet på et gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån.

Ritzaus Bureau, 4. november 2019

Vi blev i går kontaktet af en journalist fra Ritzau, som ville snakke med os angående regeringens udspil vedrørende kviklån og deres ÅOP. Dette er en debat, vi længe har deltaget i. Vi synes, det er en god kamp at tage. Men vores løsningsforslag lyder på et nationalt gældsregister, hvor lånerne skal kreditvurderes, før de kan optage et lån. For i dag kan folk optage det ene kviklån efter det andet uden at blive stoppet, simpelthen fordi selskaberne ikke kan se, hvem der i forvejen har et kviklån.

Et gældsregister giver både lånevirksomhederne og den enkelte mulighed for at se, hvor meget der skyldes og, hvem pengene skyldes til. Vores gældsleder Thomas er citeret i artiklen. 

Berlingske 1. november 2019

En stigning i antallet af indsatte i fængslerne kombineret med stor personalemangel kompromitterer sikkerheden i fængslerne og lægger pres på kriminalforsorgen. Senior politisk konsulent hos Den Sociale Retshjælp Lasse Frahm Bertelsen har sammen med formand for Fængselsforbundet Lars Yde, skrevet en kronik i Berlingske herom, med en opsang til finansministeren, justitsministeren samt Folketingets Retsudvalg om at prioritere en styrket kriminalforsog ved de kommende finanslovsforhandlinger. Artiklen kan læses her.

B.dk, 31. oktober 2019

Senior Politisk Konsulent har sammen med formand for Fængselsforbundet skrevet en kronik om de pressede forhold i kriminalforsorgen og opfordrer Finansministeren, Justitsmiisteren og Folketingets Retsudvalg om at prioritere en styrket kriminalforsorg.

Oktober

Børsen 21. Oktober 2019

Kviklånsfirmaer vil have gældsregister: Det kan være forskellen på, om man skal en tur i fogedretten eller ej. Lånefirmaerne vil bremse lånemisbrug med nationalt gældsregister. Dette skal være et register over den gæld, danskerne har oparbejdet hos banker, lånevirksomheder etc. 

Vores gældsmaneger Thomas Christensen har udtalt sig: “Gældsrådgivning i Danmark har brug for flere ressourcer og højere kvalitet. Kvaliteten kan bl.a. løfte med en samlet oversigt over en persons gæld” 

Børsen, 17. oktober 2019

Et ÅOP-loft skal gøre op med kviklånene, men både lånevirksomhederne selv og CBS-lektor mener, at loftet kan omgås af virksomhederne. Hos Den Sociale Retshjælps Fond er gældsleder Thomas Christiansen også skeptisk over for idéen om at regulere lånevirksomheder med et ÅOP-loft. Han udtaler:

“Et ÅOP-loft er ikke en dårlig idé – det er bare en forkert idé. Det er for snæver en regel. Sidste gang man forsøgte at dæmme op for lånevirksomhederne med lovgivning, så ramte det ved siden af. Og sådan bliver det nok igen” 

Information 12. Oktober 2019

Information bragte d. 12 oktober praktikan Sarah McLemans kronik om nogle af de konsekvenser de mange reformer på beskæftigelsesområdet har haft for både borgere og ansatte. Artiklen kan tilgås her.

August

Berlingske Business 9. August 2019

Berlingske skriver i denne artikel om den nye socialdemokratiske regerings forståelsespapir, hvori de lægger op til et opgør med kviklånene, som i dag sender mange ud i gældsfælder, som de ikke kan komme ud af igen. I artiklen interviewer Berlingske bl.a.  Morten Bruun fra Forbrugerrådet Tænk, der mener, at for at stoppe dette er det nødvendigt med et ÅOP-loft på 50 pct. samt at alle långivere forpligtes til at indeberette gæld til et gældsregister, så man ikke kan gemme gælden, når man skal kreditvurderes. Et forslag, som Den Social Retshjælps Fond længe har arbejdet for.

I artiklen interviewer Berlingske også Jens-Ole Kyhl Klitgaard, der er administrerende direktør for 4Finance, der bl.a. ejer kviklånshjemmesiden Vivus.dk. Jens-Ole forsvarer bl.a. sin branche ud fra at de, ifølge en opgørelse fra Den Sociale Retshjælps Fond, kun står for ca. 1,3 pct. af gælden til de private kreditorer. Jens-Ole citerer her DSRFs klientrapport for 2018, som kan læses her.

Juli

Børsen 31. Juli 2019

Børsen kom d. 31 juli med en forside historie om, hvordan Den Sociale Retshjælps Fonds nu tidligere bestyrelsesformand, finansmanden Jørgen Horwitz, havde forladt sin stilling i protest over en rapport udfærdiget af DSRF i april. Der var tale om det første udkast til den nu færdige version af vores klientrapport for 2017. Jørgen Horwitz siger, at han følte sig distanceret fra organisationens beslutningsproces og konstaterede, at han “ikke kunne stå bag det arbejde, der var lavet.” 

Kristeligt-Dagblad.dk 9. Juli 2019

Kristeligt dagblad følger i denne artikel Thomas, der er gældsleder i Den Sociale Retshjælps gældsafdeling i København og Kiki, der er gældsrådgiver. De er taget på besøg med DSRFsFængselsrejsehold. I artiklen kan man bl.a. læse om Carsten, Kim og Lise, der alle er indsatte og alle har gæld og som nu alle tre får hjælp af fængselsrejseholdet.

Kristeligt dagblad citerer desuden Den Sociale Retshjælps Fonds stifter og direktør, Sandy Madar, der påpeger at indsattes gæld er en afgørende forhindring for at blive resocialiseret, da de har en oplevelse af, at det hele kan være lige meget fordi de har en stor gæld, der sætte hindringer for hvad de kan. Sandy Madar påpeger desuden, at det er vigtigt at hjælpe dem allerede i fængslet, når de har motivationen til at gøre noget. Den Sociale Retshjælps Fonds gældsleder Thomas Christiansen bakker op om dette, og fortæller, at man virkelig kan mærke, det øger de indsattes motivation for at komme tilbage til et normalt liv uden for fængslet, at de begynder at få styr på deres gæld.

Ritzaus Bureau 8. Juli 2019

I Ritzaus tophistorier den 8. juli florerede en historie fra kristeligt dagblad; artiklen handler om,  at mange kriminelle, når de har udstået deres straf og endelig kommer ud i friheden, gør det med en gæld til staten på mange hundredtusinde kroner. Som det eneste land i Skandinavien forlanger Danmark nemlig, at de offentlige sagsomkostninger – først og fremmest til beskikkede forsvarsadvokater – betales fuldt ud af den dømte, når denne har afsonet sin straf. Den Sociale Retshjælps Fond påpeger, at dette berøver mange indsatte motivationen til at finde et arbejde og  i nogle tilfælde sender det dem ud i ny kriminalitet.

Kristeligt-Dagblad.dk 8. Juli 2019

I denne artikel fra Kristeligt Daglad kan man læse om, hvordan flere tidligere kriminelle, når de løslades, ofte står tilbage med kæmpe stor gæld til både private kreditorer og det offentlige. Denne gæld gør det svært, hvis ikke umuligt at leve et normalt liv efter afsoningen, hvorfor gælden i mange tilfælde desværre tvinger de tidligere indsatte ud i ny kriminalitet for at kunne betale deres regninger. Artiklen beskriver herefter Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejsehold, der de sidste 12 år har taget rundt til en lang række af landets fængsler og andre institutioner under kriminalforsorgen, for at yde gratis gældsrådgivning til de indsatte, så de kan leve et nogenlunde normalt liv efter afsoningen og på den måde kan holde fra at begå ny kriminalitet.

Juni

Ekstrabladet.dk 10. Juni 2019

Den store artikel fra søndag d. 9. juni, medførte en leder i Ekstrabladet dagen efter. Denne ligger både på deres hjemmeside og blev trykt i den fysiske avis mandag d. 10. juni. Kort sagt så kommenterer lederen på artiklen fra d. 9. juni og skriver, at bankernes udtalelser ikke harmonerer med vores (DSRFs) Klientrapport for 2018 – Bankerne og virksomheder med banklicens tager ikke nok medansvar, når det kommer til problematikken om overgældsætning især blandt socialt udsatte borgere.

Politiken 10. Juni 2019

Mandag d. 10. juni kunne man i Politiken læse om kønsforskelle i retten til sygedagpenge, for borgere, der ikke kan dokumentere deres arbejdstid.  Således bragte Den Sociale Retshjælps Fond et læsebrev omkring retten til sygedagpenge for henholdsvis mænd og kvinder. Den korte af den lange er, at Beskæftigelsesministeriet bruger forskellige satser for mænd og kvinder, når borgere ikke kan dokumentere arbejdstid. Årsagen er, at man fra ministeriets side gerne vil tilgodese de gennemsnitlige lønforskelle der er mellem mænd og kvinder. Reglen rammer dog skævt, da arbejdere i helt samme stilling på helt samme arbejdsplads, kan have forskellig ret til sygedagpenge. Dette kan i ikke være tjent med!

Debatindlægget kan læses i Politiken fra d.10 juni på side 9.  

Ekstrabladet 9. Juni 2019

I søndags skrev Ekstrabladet en længere artikel omkring, hvordan banker og virksomheder står bag ulovlige kviklån til socialt udsatte borgere, bl.a. ved at udføre en ofte mangelfuld kreditvurdering. Rapporten tager udgangspunkt i Tina, der er socialt udsat og har gæld i form af kviklån til virksomheder med banklicens. Artiklen tager derefter udgangspunkt i Den Sociale Retshjælps Fonds Klientrapport for 2018 fra maj og citerer vores direktør Sandy, der bl.a. siger, at fremtidig regulering af kviklånsmarkedet bør ramme hele markedet og ikke kun udvalgte kviklånere.

Maj

DR.dk/Nyheder 21. Maj 2019

Denne artikel på DR tager udgangspunkt i 11 forslag fra Socialdemokratiet, der skal være med til at regulere kviklånsmarkedet. Her nævnes bl.a. et loft over ÅOP på 25 procent og en afgift på kviklån, der skal sikre ca. 40 mio. kr.. Disse penge skal bruges på at styrke gældsrådgivning og hjælpe mennesker, der er fanget i endeløs gæld. Artiklen nævner Den Sociale Retshjælps Fond som værende en organisation, der tilbyder gratis gældsrådgivning til bl.a. socialt udsatte. Hele artiklen slutter med at de digitale långivere forsvarer sig selv ved at spørge, hvorfor reguleringen kun skal gå ud over dem, når de, i forhold til virksomheder med banklicens, kun står for en relativt lille del af markedet.

Marts

Magasinet Finans 15. marts 2019

I Finansforbundets magasin Magasinet Finans er der en artikel om Lea, som fortæller om, hvordan hun faldt for de mange forskellige kviklåns muligheder, og tog flere og flere lån, hvilket har medført,  at hun mistede kontrollen og overblikket over hendes økonomi, hvorfor hun idag har en gæld på 179.000 kr. I slutningen af artiklen fortæller Lea, at hun får hjælp af Den Sociale Retshjælp til at få overblik over sin økonomi, og at hun håber at få hjælp til at søge gældssanering.

politiken.dk, 11. marts 2019

I artiklen “Den Sociale Retshjælp: Pantelån er en økonomisk lappeløsning, der tiltrækker udsatte” udtaler vores direktør Sandy Madar sig om de nye former for pantelån, som hun bidrager til en social deroute for de, som er gældsramte.

Politiken 11. marts 2019

I artiklen “Pantelåneren genopstår: ny slags kviklån kan blive en dyr løsning” beskrives en en ny tendens i samfundet, nemlig pantelånerens genopståen. Blandt andre udtaler vores direktør, Sandy Madar, sig om denne tendens, der mener, at det først og fremmest er socialt udsatte og gældsramte, som vil benytte sig af pantelånerne. Hun mener yderligere, at det er ligeså slemt at pantsætte sine ting, som det er at tage et kviklån.

Politiken 8. marts 2019

I artiklen >>Hurtige penge: Man skal ikke koble hjernen fra, bare fordi der ikke står lån<< giver Politiken et dybere indblik i, hvordan den nye pantevirksomhed fungerer. Som pantelånerloven er nu, så må pantelånere ikke yde lån med en rente højere en 1,5 % i måneden – den nye pantevirksomhed omgår denne regel ved ikke at yde lån, men ved at tilbyde “køb med tilbagekøbsret” – dvs. at man “sælger” sine ejendele for et beløb og når man så kommer nogle måneder senere, “køber” man de selv samme ting tilbage til en højere pris. Ved på denne måde ikke at yde lån omgår pantelånerne loven og får mulighed for at sætte tårnhøje renter. I artiklen nævner vores direktør, Sandy W. Madar, at “Det her er en kæmpe gråzone. Det er lån i forklædning, der lokker udsatte til at synke ned i en økonomisk sump.”

Politiken.dk 8. marts 2019

Politiken skriver i denne artikel omkring pantelånerne, der efter ca. 40 års fravær nu vender tilbage “med en lukrativ model, der til forveksling ligner kviklån”. I den forbindelse har Politiken interviewet vores direktør, Sandy W. Madar, for at få hendes vurdering af pantelånernes tilbagevenden, samt hendes vurdering af de problemer, som følger med.

Februar

Radio 24/7 i podcasten Aflyttet 22. februar 2019

Rasmus Malver, juridisk manager af Den Sociale Retshjælp i København var den 22. februar forbi podcasten Aflyttet via Radio 24/7. Han fortæller blandt andet om et tilfælde af ID-tyveri, hvor en udenlandsk kvinde skylder en masse penge væk, fordi en svindler har brugt hendes NemID til kviklån og telefoner. Manden havde givet udtryk for, at han ville hjælpe kvinden med oprettelse af NemID og bankkonto, men ender i stedet med at svindle for et større beløb. Da sagen når til fogedretten, bliver afgørelsen, at kvinden må hæfte for de lån og indkøb, der er lavet i hendes navn.

LEV bladet 15. februar 2019

Jeanette Gjørret, juridisk leder af Den Sociale Retshjælp i Horsens, udtaler sig om den retslige tilstand omkring identitetstyveri af udviklingshæmmede. Hun udtaler at “Retstilstanden er generelt elendig, når man bliver udsat for identitetstyveri i Danmark”. I Artiklen bliver det yderligere forklaret, at kreditorer ikke altid tager højde for, at den identitetsrøvede er udviklingshæmmet, og til det kommenterer Jeanette, at man skal tage den up front med kreditoren og forklare, hvilken sag der er tale om.

Slutteligt i artiklen bliver der beskrevet, at Justitsministeren Søren Pape Poulsen vil komme med et udspil til kriminalisering af identitetstyveri. Til dette kommenterer Jeanette Gjørret: “Det er også rigtig fint. Det vil kunne hjælpe på at kunne få dømt nogen, men det vil ikke ændre på en borgers retstilstand, hvis der er en kreditor, som går til civilretten for at få sit krav gennemført“.

Kommunikationsforum.dk 5. februar 2019

I et blogindlæg omkring onlinelåneudbyderes kommunikation, er der en henvisning til en kommentar fra en DR artikel fra marts 2018, hvor Thomas Christensen fra Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvordan mange af de unge mennesker han møder, ikke kan gennemskue de reelle økonomiske konsekvenser ved kviklån. Blogindlægget omhandler generelt set, hvordan onlinelåneudbydere bruger retoriske virkemidler til at lokke unge mennesker til at optage lån, en pointe som Thomas Christensen også understøtter. 

Jylands-Posten.dk 2. Februar 2019

Artiklen nævner, hvordan mere end 2,300 mennesker sidste år fik råd og rådgivning om gældshåndtering i Danmark hos Forbrugerrådet Tænk, og hvordan nogen kommer ind “med plastikposer fyldt med uåbnede kuverter med rykkere” . Artiklen slutter med en række gode råd samt en henvisning til hvilke organisationer, der tilbyder gratis gældsrådgivning, hvor Den Sociale Retshjælp er nævnt.

December

Altinget.dk, 12. december 2018

Sandy Madar havde et debatindlæg i Altinget om bande-exit og, hvad der er galt med de eksisterende programmer.

November

avisen.dk, 28. november 2018

Den Sociale Retshjælp er nævnt som et sted, man kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp til at tackle beskæftigelsessystemet. 

Kristeligt Dagblad, 21. november 2018

Direktør, Sandy Madar, udtaler sig om bande-exit og fortæller om, hvordan tidligere bandemedlemmer starter helt fra bunden.

Berlingske, 12. november 2018

Jurist Marie-Louise Forum Johannesen, der er frivillig i Den Sociale Retshjælp, kritiserer i denne artikel om stalking, at strakstilhold bruges for lidt.

Debatindlæg i Information om gældsrådgivning før gældssanering

D. 5. november havde vi et debatindlæg i Information om, hvorfor man bør gøre det til et krav, at man skal modtage gældsrådgivning, før man søger om gældssanering.

Oktober

jyllands-posten.dk, 28. oktober

Jyllands-Posten har været forbi Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus. Her mødte de vores dygtige gældsleder Julia, som fortalte om, hvad det egentlig er vi går og laver herinde i det gamle vandtårn.

bornsvilkar.dk, 16. oktober

Den 16. Oktober fortalte Børns Vilkår Seth Sarpongs historie, om hvordan han fik vendt en spirende kriminel tilværelse til at blive uddannet socialrådgiver og være rollemodel for kriminalitetstruede børn og unge. Seth Sarpong er bestyrelsesformand i projektet Streetmanagers, der startede som et initiativ under Den Sociale Retshjælps Fond – og det var netop igennem retshjælpen og mødet med Direktør Sandy Madar, at han fik vendt sin tilværelse.

September

Debatindlæg i Jyllands-Posten: Sådan beskytter vi forbrugerne mod dårlige lån og høj gæld

Den 13. september havde vi et debatindlæg i Jyllands-posten, hvor vi fremlagde tre konkrete forslag til, hvordan regeringen endnu bedre kan beskytte forbrugerne mod gældsproblemer.

August

dr.dk/tv, 16. august

Jeanette Gjørret, Juridisk Leder i Den Sociale Retshjælps Fond, var den. 16. august medvirkende i “Kontant -Svindlerne uden ansigt“, der satte fokus på ID-tyveri. Her udtalte hun sig om de juridiske problemer, man kan støde på som offer for ID-tyveri. 

AdvokatWatch, 14. august

Direktør Sandy Madar er blevet interviewet sammen med Seth Sarpong om projektet på Nørrebro og den juridiske oprustning når Streetmanager til januar får en fast advokat i Aarhus.

Juni
Pressemeddelelse i Ritzau og diverse medier, 1. juni

Den Sociale Retshjælps Fond og 28 andre organisationer bag VærdigReform opfordrer i en fælles pressemeddelelse den 1. juni til, at borgere omfattet af ressourceforløb tester den nyligt vedtagne lovændring om førtidspension og flexjob ved at bede deres respektive kommuner om en ny vurdering. 

Lovændringen indebærer, at borgere kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles. Det er et lille skridt i den rigtige retning, men det er desværre tvivlsomt, om de vedtagende præciseringer vil få den ønskede effekt. Derfor er det er vigtigt, at få testet, om lovændringen administreres efter hensigten.

I pressemeddelelsen indgår forslag til en tekst, som borgere kan sende til deres sagsbehandler i kommunen, såfremt de ønsker at få afprøvet deres sag efter de nye lovændringer.

Maj

Politiken, 21. maj

Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar giver udtalelse til Politiken i en artikel om kviklån og de borgere, der ender med at ikke at kunne betale deres lån. Artiklen blev udgivet som optakt til, at erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og regeringen senere samme uge (den 25. maj) fremlagde udspillet “Forbruger i en digital verden”, hvor der bl.a. er initiativer, som skal beskytte forbrugere på kviklånsmarkedet. Herunder skal kviklånsområdet under tilsyn hos Finanstilsynet, hvilket Finans Danmark (bankernes og realkreditinstitutternes brancheforening) tidligere har foreslået. 

Sandy Madar forholder sig positivt til dette delelement i artiklen: »Det er godt, at området rykker ind under Finanstilsynet. Det er jo tilsynenes mothership, og de har de redskaber, der skal til for at føre ordentligt tilsyn« (fra artiklen “Amalie endte i kviklånskrise”, Politiken den 21. maj)

Marts

DR.dk, 29. april

DR fortæller historien om Søren, som indtil denne uge har været gældsrådgiver hos Den Sociale Retshjælp i Aarhus. Historien bringes, fordi Søren er blind, men bryder statistikkerne ved at have et arbejde. Vi har været glade for at have Søren i retshjælpen og kan kun lykønske ham, når han nu tager endnu et skridt i karrieren med et job hos SKAT.

Altinget.dk, 13. marts

I et svar til Mai Mercado udtaler Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar sig om frivilligverdenens grænser, og hvordan vi fremadrettet skal sikre, at de frivillige kan leve op til deres opgavers ansvar.

DR.dk, 12. marts

Flere og flere unge ender i RKI. Thomas Christiansen, Gældsleder hos Den Sociale Retshjælps Fond, udtaler til DR, at han møder mange unge, som ikke kan gennemskue, hvad de i sidste ende kommer til at betale for de varer og ydelser, de køber. Manglende viden om kviklån og forbrugslån og hvad omkostningerne i virkeligheden er ved at optage lån er altså en af grundene til, at de unge ender i gæld – en anden er, at de bliver lokket af den massive annoncering af kviklån, som er lette at optage, men har store omkostninger, hvis man ikke betaler dem hurtigt tilbage.

P1 Radioavis, 12. marts

Den Sociale Retshjælps Fonds Gældsleder, Thomas Christiansen, udtale sig om hvorfor, så mange unge oparbejder gæld. Han påpeger, at manglende viden om konsekvenserne ved at optage lån er en af de største årsager hetil.

Februar

Sjællandske Næstved, 15. februar

Sjællandske Næstved fortæller om Maiken, som har søgt hjælp hos Den Sociale Retshjælp til at klage over Næstved Kommune til Ankestyrelsen. Næstved Kommune havde besluttet at hendes hjerneskadede mand selv skulle betale for opholdet på bostedet Lundebo. Det mente hverken vi eller Maiken var rimeligt, og det lykkedes Den Sociale Retshjælp at vinde sagen,  da Ankestyrelsen slog fast, at Næstved Kommune ifølge lovgivningen ikke kan træffe en afgørelse om egenbetaling på det foreliggende grundlag.

Hus forbi, 1. Februar

Hus forbi fortæller i artiklen “Gælden bremser alt” om Henrik fra Sydsjælland, som efter endt afsoning nu gerne vil leve et liv uden kriminalitet. Men han har en stor og uoverskuelig gæld, der gør det umuligt for ham at se, hvordan han skal kunne leve et normalt liv. Derfor han han henvendt sig til Den Sociale Retshjælps Fond for at få hjælp til at få styr på sin gæld og struktur på sit liv.

Hus forbi, 1. Februar

Hus Forbi sætter i artiklen “fra indsat til gældsat” fokus på sagsomkostningernes betydning for de tidligere indsatte. Her udtaler Den Sociale Retshjælps Fonds direktør, Sandy Madar, bl.a.:

Vi mener som udgangspunkt, at sagsomkostninger fremadrettet bør være indkomstregulerede, så det bliver realistisk for den dømte at afdrage på gælden. Som det er nu, er det ofte uoverskueligt høje beløb, den dømte skal afdrage på, når man tager i betragtning, at de fleste dømte ikke har en reel betalingsevne… Herudover må vi heller ikke glemme de tidligere indsatte, der for øjeblikket har en stor gæld til sagsomkostninger. Dem skal vi også tage hånd om ved at eftergive omkostningerne bagud“.

Januar

BT.dk, 19. januar

BT giver 10 gode råd til hvordan man bliver gældfri. Den Sociale Retshjælps Fond nævnes som et af de steder, hvor man som borger kan få gratis gældsrådgivning.

December

Hus Forbi 29. december

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, udtaler sig om de projekter, hun personligt ærgrer sig over ryger ud af satspuljen ved årsskiftet, heriblandt Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejsehold.

November

Jv.dk/JydskeVestkysten 29. november

Niclas Bolther Andersen, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om en sag, hvor en borger er blevet nedsat i kontanthjælp, da hun fik tildelt et legat. Det er hans vurdering at tildelingen af legatet økonomisk set er illusorisk.

Fyens Stiftstidende 29. november

Niclas Bolther Andersen, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om en sag, hvor en borger er blevet nedsat i kontanthjælp, da hun fik tildelt et legat. Det er hans vurdering at tildelingen af legatet økonomisk set er illusorisk.

Serviceforbundet.dk 22. november

Den Sociale Retshjælps Fond sætter sammen med 58 andre fagforbund og interesseorganisationer fokus på førtidspensions- og fleksjobreformen med et krav om at ændre lovgivningen. Alt for mange syge, nedslidte og handicappede borgere kommer i klemme med de nuværende regler – det skal vi have ændret.

Politiken 3. november

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond udtaler sig om Justitsministeriets forslag om at forbyde banden Loyal To Familia ved lov.

Politiken 2. november

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond udtaler sig om Justitsministeriets forslag om at forbyde banden Loyal To Familia ved lov.

Politiken 2. november

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond udtaler sig om Justitsministeriets forslag om at forbyde banden Loyal To Familia ved lov.

Hus Forbi 1. november

På baggrund af et forslag fra Den Sociale Retshjælps Fond foreslår ormanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, at der bør afsættes et fast, årligt beløb på finansloven til gældsrådgivning, så udsatte borgere med uoverkommelig gæld kan få gratis og uvildig hjælp. Den Sociale Retshjælps Fond foreslår desuden, at der vedtages et sæt etiske regler og indføres en certificeringsordning for gældsrådgivere.

Oktober

fyens.dk/Fyens stiftidende 9. oktober

DSRF udtaler sig om, at det er blevet mere socialt acceptabelt at tale om sin gæld og få hjælp til at komme ud af den. Lene Dall-Hansen, gældsleder hos Den Sociale Retshjælps Fond udtaler, at flere ydermere er blevet bevidste om, at de kan få hjælp andre steder end hos en dyr advokat eller revisor.

September

Jyllandsposten.dk 26. september

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, kritiserer regeringens taskforce mod bandekriminalitet. Hun mener ikke, at økonomiske sanktioner og en taskforce af socialrådgivere kommer problemerne med bandekriminalitet til livs. I stedet burde man bruge pengene på rådgivning. 

Avisen.dk 12. september

Den Sociale Retshjælps Fond hjælper Licette med at søge om førtidspension efter hun har fået afslag fra kommunen. Juridisk leder hos DSRF, Camilla Gjermandsen Sakstrup beretter om den tendens, hun ser hos kommunerne, hvor borgere bliver sendt i lange ressourceforløb, og at de ikke oplever, at sagsbehandleren hører dem, når de fortæller, at de ikke kan arbejde.

Juli

Avisen.dk 8. juli 

DSRFs juridiske ledere Kristian Aarsøe og Jeanette Gjørret udtaler sig om, hvordan borgere, som har afsluttet deres ressourceforløb og stadigvæk er syge, bliver sat på kontanthjælp – et scenarie, som hos DSRF opleves i stigende omfang. 

Maj

Fagbladet Boligen 4. maj

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, udtaler sig om stigningen i antallet af borgere, der søger hjælp i sociale sager samt at man vil kunne nå at redde mange borgere, hvis kommunerne og retshjælpen indgik et samarbejde.

Februar

Kriminalforsorgen.dk 23. februar

Jurist Marie-Louise og retshjælpens frivillige besøger Pension Brøndbyhus, hvor de deltager i beboermøde og fællesspisning. Her har pensionens beboere mulighed for at få råd og vejledning om den gæld der venter dem, når de er færdige med at afsone.

Januar

Politiken 29. januar

Juridisk leder Kristian Aarsøe fortæller i artiklen ‘Kommuner giver misvisende oplysninger om omstridt ydelse’, at Den Sociale Retshjælp i København oplever øget antal sagsbehandlingsfejl når nye regler træder i kraft.

BOLIGEN 26. januar

Den Sociale Retshjælp kritiserer, at SKAT ikke skal lave en vurdering af familiernes rådighedsbeløb når de inddriver gæld.

Politiken 16. januar

Gældsleder Lars og direktør Sandy Madar forklarer hvem der typisk benytter sig af gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp og hvad gældsrådgivning har af betydning for de personer der er registreret i RKI.

Politiken 16. januar

I forbindelse med at færre borgere står registreret i RKI, udtaler direktør Sandy Madar til Politiken, at det er blevet bedre tider, hvor flere er i arbejde og mange gældssager forældes.

Berlingske 15. januar

Juridisk leder Kristian Aarsøe udtaler til Berlingske at den nuværende retshjælpsordning skal laves helt om, fordi den ikke er særlig nem for almindelige mennesker at forstå. En ny ordning kunne byde på et samarbejde mellem retshjælpskontorer og advokatvagter. Læs også om hvordan Den Sociale Retshjælp har kunne hjælpe Mathias Arvedsen videre i hans sag her.

DR P4 Radioavisen

Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, udtaler sig om, at det vil gå ud over de dårligst stillede, når man hæver strafrenten på offentlig gæld til 8 pct. 

Politiken 2. januar

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil stramme grebet om borgere og virksomheder, der skylder penge til det offentlige. I fremtiden skal alle betale den samme rente på 8 %, uanset hvilken slags gæld de har til det offentlige. Direktør Sandy Madar udtaler i denne forbindelse, at en ensretning af renten vil føre til større gennemsigtighed, men at en høj rentesats blot vil gøre det sværere at komme af med gælden. Sandy Madar udtaler sig i denne forbindelse også til P1 Morgen, TV2 News og nævnes på bl.a. dr.dkDR NyhederInformation og Berlingske. Juridisk leder Kristian Aarsøe udtaler sig her til TV AVISEN.

December

Expressen – KvällsPosten 17. december

Direktør Sandy Madar udtaler til svenske Expressen, at systemet, der skulle hjælpe folk ud af kriminalitet, har fejlet. Det er vigtigt, for at lave en indsats der er succesfuld, at der er en dialog i boligområderne, som er baseret på respekt. Se også dette indslag: Trebarnsmamman hjälper gängman ur kriminalitet

Ekstra Bladet 11. december

Direktør Sandy Madar står for første gang frem i pressen og fortæller om den frivillige private bande exit, som hun har drevet igennem en årrække. Se også disse artikler: Mor til tre driver privat bande exit og Mistede narko for en million kroner – Jeg er nødt til at fortsætte min kriminalitet

November

DR.DK 10. november

Juridisk leder Johanne Beck Sørensen udtaler i forbindelse med dagens udsendelse ‘Kontant’, at der ikke er mange muligheder for at komme ud af en personlig hetz.

DR.DK 10. november

Juridisk leder Johanne Beck Sørensen giver i forbindelse med dagens udsendelse ‘Kontant’ tre gode råd til, hvordan man undgår problemer med sin håndværker.

Kontant – DR 10. november

Juridisk leder Johanne Beck Sørensen deltager i Kontant, som denne dag handler om hvordan konflikter med håndværkere kan ende i personlig hetz.

TV2 Østjylland 8. november

Leder i gældsafdelingen Morten Bendtsen udtaler i artiklen ‘Forbrugerråd advarer mod dumme lån efter kontanthjælpsloft’, at man i kølvandet på kontanthjælpsloftet levende kan forestille sig, at når ​borgere​ mister nogle tusinde kroner om måneden, vil der også opstå flere henvendelser til Den Sociale Retshjælps Fond som følge af det.

AVISEN.dk 5. november

Leder i gældsafdelingen Morten K. Wind udtaler i artiklen ‘Efter kontanthjælpsloftet: Flere søger akut hjælp til gæld’, at Den Sociale Retshjælp først forventer at kunne se det fulde omfang af de nye kontantshjælpsregler om nogen måneder. 

Oktober

TV2 ØSTJYLLAND

Den Sociale Retshjælps Fond udtaler til TV2 ØSTJYLLAND, at kviklån er et stort problem for deres klienter. Aarhus 1900-løberen, sportsidol og vinder af en OL-guldmedalje Sara Slott Pedersens reklamerer for kviklånsfirmaet Ferratum. På baggrund af denne historie nævnes Den Sociale Retshjælps Fond også i Aarhus Stiftstidende OG TV2.

AVISEN.dk 29. oktober

På baggrund af artiklen ‘Skat inddriver gæld i kontanthjælpsmodtageres børnepenge’ i AVISEN.dk, bliver Den Sociale Rethjælps Fond nævnt i følgende medier: Thisted Dagblad, BT, Radioavisen, Herning Folkeblad, Arbejderen, TV ØstEkstrabladetPolitikenNordjyskeBørsendr.dk og tv2.dk. Juridisk leder Kristian Aarsøe udtaler at skat bør tage hensyn til familiens rådighedsbeløb, når denne inddriver gæld.

 

Søndagsavisen Vestegnen 26. oktober

Den Sociale Retshjælps Fond omtales i Søndagsavisen Vestegnen i artiklen ‘Godt råd: »Skær ind til benet«’ i forbindelse med et oplæg i Askerød om konsekvenserne af den nye kontanthjælpsreform.

Altinget 25. oktober (læsning af fuld artikel kræver abonnement)

Direktør Sandy Madar er citeret i artiklen ‘Retshjælp advarer mod jamming af mobiler’ på baggrund af en henvendelse til Folketingets Retsudvalg. Sandy fortæller i artiklen, at blokering af mobilsignaler i landets fængsler er symptombehandling med potentielt store bivirkninger for mange indsatte.

Information 1. oktober (læsning af fuld artikel kræver abonnement)

Juridisk leder i Den Sociale Retshjælps Fond, Johanne Back Sørensen, medvirker i artiklen ‘Kommuner anvender 225-timersreglen vidt forskelligt’. I artiklen fortæller Johanne, at det er vidt forskelligt hvilken dokumentation for sygdom kommunerne forlanger for, at borgeren kan blive undtaget af 225-timersreglen. 

September

Aarhus Stifttidende 24. september

Direktør Sandy Madar skriver i et læserbrev til Aarhus Stifttidende om hvilke overvejelser, der bør være i forbindelse med at installere jammere i de danske fængsler. Ved at vedholde kontakt til omverden udenfor fængslerne, vil de indsatte være i stand til at opretholde et netværk, som er vigtigt for deres resocialisering ved løsladelse.

Kontant DR1 22. september

Juridisk leder i Den Sociale Retshjælps Fond, Johanne Back Sørensen, deltager i Kontant på DR1. I programmet fortæller Johanne, at til trods for at danskere, der er blevet udsat for identitetstyveri, får stjålet og misbrugt deres personoplysninger, så er det, ifølge dansk ret, ikke dem, der er de forurettede.

August

HK Kommunalbladet 26. august

Afdelingsleder i Den Sociale Retshjælps Fond, Lene Dall-Hansen, fortæller i HK Kommunalbladets artikel ‘Hvad gør du med gældsramte borgere?’ hvad man som kommunal medarbejder kan gøre for gældsramte borgere. 

AVISEN.dk 12. august

Juridisk leder i Den Sociale Retshjælps Fond, Johanne Sørensen, udtaler til AVISEN.dk i artiklen ‘Redningsplanke for kontanthjælpsmodtagere: Kan tjene penge på udlejning’, at værelsesudlejning nærmest er den eneste måde, kontanthjælpsmodtagere kan få lidt ekstra penge.

Juli

AVISEN.dk 1. juli

Juridisk leder i Den Sociale Retshjælps Fond, Johanne Sørensen, udtaler til AVISEN.dk i artiklen ‘I dag ryger Charlotte på integrationsydelse: “Det virker fuldstændig absurd”‘, at Tårnby Kommune muligvis fejltolker loven, i en sagen om Charlotte der ender på integrationsydelse efter at have haft bopæl i Sverige.

AVISEN.dk 1. juli

Juridisk leder i Den Sociale Retshjælps Fond, Johanne Sørensen, udtaler til AVISEN.dk i artiklen ‘Kendt advokat undersøger mulighed for retssag om integrationsydelse’ følende om integrationsydelsen:“Det er en meget indgribende lov. Det er meget skelsættende for de borgere, der bliver ramt. Den påvirker bagudrettet, så man ikke kunne have haft mulighed for at indrette sig efter det.”

Juni

Berlingske 12. juni (læsning af fuld artikel kræver abonnement)

Leder af gældsrådgivningen i Den Sociale Retshjælps Fond, Morten K. Wind, udtaler til Berlingske i artiklen ‘Nu rammer chokbølgerne efter jordskælvet i Skat’ at skriftelige gældsopgørelser fra Skat er et vigtigt redskab til at få afdraget på borgeres gæld.

Horsens Posten 1. juni

Den Sociale Retshjælps Fond blev nævnt i Horsens Posten i forbindelse med opstart af vores nye afdeling på Pilegade 1. 

Maj

Information 18. maj (læsning af fuld artikel kræver abonnement)

Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælp, Birthe Holm, formand for Sjældne Diagnoser, Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og Sysette Vinding Kruse, Advokatrådet har sammen skrevet et læserbrev til Information omhandlende retssikkerheden i den kommunale sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet. Læserbrevets overordnede budskab er, at denne er under pres.

Djøfbladet

Den Sociale Retshjælps Fonds gældsrådgiver, Mathias, medvirker i et interview om frivilligt arbejde i Djøfbladet. I interviewet fortæller Mathias om, hvordan det at gøre en forskel for andre mennesker, indgå i et socialt fællesskab og samtidig booste CV’et har stor betydning for hans virke som frivillig. 

(…) Der er andet, der betyder noget, end en fed løncheck”, udtaler han. 

Horsens Folkeblad Tirsdag 17. maj 2016

Den Sociale Retshjælps Fond er i Horsens Folkeblad i forbindelse med opstart af vores nye afdeling i Horsens.

Marts

P4 Syd Morgen 16. marts 

D. 16. marts var Den Sociale Retshjælps Marianne Wellberg Olsen i P4 Syd Morgen. Her udtalte Marianne sig om, nogle af de konsekvenser det ny-vedtaget moderne kontanthjælpsloft kan få for de socialt udsatte borgere. Bl.a. vil det betyde at flere enlige forsørgere vil blive udsat af deres bolig, da de ikke har det økonomiske råderum til at betale husleje. Ca. 2 timer og 13 minutter inde i denne LYDFIL kan du høre Mariannes og Den Sociale Retshjælps svar på P4 Syd’s spørgsmål.

Februar

Ekstrabladet 20. februar

Den Sociale Retshjælps Fond bliver omtalt i ekstrabladets temanummer ‘Ekstra Lørdag’. Dette nummer handler om gæld og hvordan man får hjælp til at slippe af med denne.

Januar

AVISEN.dk 30. januar

Den Sociale Retshjælps Fond bliver omtalt i artiklen ‘Socialrådgiver: Sådan kommer du ud af din gæld’ i AVISEN.dk. 

Nørrebro Nordvest Bladet 20. januar 

Den Sociale Retshjælp nævnes i Nørrebro Nordvest Bladet. Der gøres opmærksom på, at DSRF tilbyder gratis gældsrådgivning på Nørrebro Bibliotek hver tredje mandag i måneden.

November

Politiken d. 03.11.2015 “Joe smides uden varsel ud af sin bolig på grund af 1 år gammel dom”

Politiken bringer en artikel om Integrationsminister Inger Støjberg (V) opfordring til at »håndhæve husordenen« med helt nye metoder over for utryghedsskabende lejere. Dette har medført, at Joe Marek er blev smidt ud af sin bolig. Direktør Sandy Madar har udtalt sig kritisk om denne situation:”

Denne sag kan komme til at danne præcedens. Hvis boligselskaberne kommer igennem med at få denne mand ud, får de det perfekte våben til at frasortere mennesker som andenrangsborgere. Hvis alle, der har hash i deres lejligheder, skulle ud af deres boliger, ville mange blive hjemløse”. Artiklen er i den printede udgave af avisen. 

Oktober

Avisen.dk d. 03.10.2015 “Trods fejl og indviklede love: Syge må klare sig selv”

Avisen.dk bringer en artikel om den juridiske problematik, som mange borgere kan stå med hvis de eksempelvis bliver syg. Den Juridiske leder i vores afdeling i København, Marie Louise, udtaler “Reglerne indenfor social- og arbejdsmarkedslovgivningen er nu så komplicerede og antallet af fejl i kommunernes sagsbehandling så højt, at betalt juridisk bistand bør udbredes.” udtaler Marie Louise, der følger op med “… lige så snart det handler om socialret, burde man enten have ret til at få sagen vurderet af en retshjælpsorganisation eller f.eks. få et stempel fra kommunen, der giver fri proces”.

September

Aarhus Stiftstidende d. 24.09.2015 “Motivet til Karens Picasso”

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann skrev i Aarhus Stiftstidende den 23. september et læserbrev, hvori hun forklarede begrundelsen for at afskaffe fattigdomsgrænsen. Ministeren vil i stedet fokusere på indsatser der virker. Vores innovationsafdeling påpegede derefter i et læserbrev, at Ellemann bør støtte de indsatser der virker, såsom vores Fængselsrejsehold og Det Juridiske Rådgivningsteam, i stedet for at stoppe den økonomiske støtte. Læserbrevet blev derudover bragt i 9 andre aviser, herunder Nordjyske Stiftstidende.  

Aarhus Stiftstidende d. 02.09.2015 “Crowdfunder for fortsat at kunne rådgive i fængsler”

Den Sociale Retshjælp er kommet i klemme i regeringsskiftet og mangler desperat penge til at gennemføre juridisk og gælds-rådgivning i fængsler. I går iværksætte Den Sociale Retshjælp en crowdfunding kampagne under navnet »Støt en medborger«, en form for fundraising, hvor de ved hjælp af private vil rejse penge til projektet -et rejsehold, der tager ud i fængsler og rådgiver indsatte.

Aarhus Onsdag d. 02.09.2015 “Der må ikke være en undskyldning for ikke at komme videre”

Sandy Madar taler med Aarhus Onsdag om hendes opvækst på Nørrebro og hvordan denne motiverer hende til, at hjælpe andre i lignende situationer. ”Jeg har prøvet alt. Været udsat, voldtaget, kæmpet med kontanthjælp… Alt mit arbejde er baseret på mine egne erfaringer eller på dét, jeg har hjulpet andre med.” Udtaler Sandy Madar. 

August  

Avisen.dk d. 20.08.2015 “Det her kan retshjælpen gøre for dig”

Sandy Madar har udtalt sig i en artikel til Ritzau Fokus om, hvad retshjælp er. Retshjælp er ikke kun for de svageste i samfundet – det er for alle. ”Selv om vi typisk hjælper de svageste i samfundet, kan vi alle komme i problemer, hvor vi har brug for mere end bare juridisk hjælp, og her er vi stærke”, siger Sandy W. Madar, leder af Den Sociale Retshjælp.   

DR.dk d. 25.08.2015 “Privatøkonomi og gæld er ikke længere et tabu”

DSRFs gældsleder i Aarhus afdelingen, Lene Dall-Hansen, har udtalt sig til DR Østjylland omkring gældsrådgivning og det faktum at gæld ikke længere er et tabu. Hun begrunder det med “… at det først og fremmest hænger sammen med, at der er kommet meget mere fokus på det her med gæld og gældsrådgivning. Gæld og økonomi har i lang tid været noget meget personligt – også fra politisk hold”. Derudover påpeger hun at DSRF i August havde venteliste til gældsrådgivning.   

Juni

Information d. 11.06.2015 “Regeringen vil fjerne indsattes gæld”

I forlængelse af tryghedsudspillet fra regeringen peger direktør Sandy Madar på, at “Det er prisværdigt, at regeringen går ud og siger, at gældssanering er vigtigt. Men før den gældssanering, som regeringen taler om, skal vedkommende have ryddet op i sin økonomi og have skabt et overblik. Og det er den mulighed, man er ved at fjerne”. Den Sociale Retshjælp har i otte rejst rundt til landets fængsler og pensioner for at yde rådgivning til de indsatte, men den 30/6 udløber satspuljemidlerne til Fængselsrejseholdet, hvilket får konsekvenser for rådgivningen fremadrettet.

DenOffentlige.dk d. 11.06.2015 “Thorning og Løkke konkurrerer om tryghed”

I udspillet “Mere tryghed i Danmark” fra Socialdemokraterne og De Radikale foreslås det, at dømte skal kunne slippe lettere ud af deres gæld til det offentlige, så de kan bryde ud af deres kriminelle løbebane efter endt afsoning. Den Sociale Retshjælp har længe haft dette som mærkesag, men direktør Sandy Madar udtrykker stadig en vis utilfredshed med tiltaget. Dette skyldes, at regeringen ikke samtid afsætter midler til gældsrådgivning til indsatte, hvilket har store konsekvenser for vores Fængselsrejsehold, der lukker per 30/6 2015.

Maj

Politiken d. 20.05.2015 “Rådgivning er truet af lukning, selv om forgældede indsatte står i kø”

Den Sociale Retshjælps Fond kæmper for at finde nye midler, der kan sikre fortsættelsen af vores Fængselsrejsehold. Satspuljemidlerne til projektet udløber nemlig den 30. juni 2015. Behovet for rådgivning til tidligere og nuværende indsatte er ikke blevet mindre med årene. De kæmper særligt med gældsproblematikker, som kan sætte en stopper for en god resocialisering. Det er vigtigt, at vi kommer ind og hjælper dem med alle deres problematikker – også efter endt afsoning.

Vi krydser fingrer og håber til det sidste, at vi kan finde nye midler, så vores rådgivningstilbud kan fortsætte.

Ekstrabladet d. 13.5.2015 “Girokort til løsladt: Du skylder 893.000 i sagsomkostninger” 

Den Sociale Retshjælps Fond optræder i endnu en artikel om sagsomkostninger. Sandy Madar citeres for samme udtalelse, som blev bragt i Politiken d. 12.5.2015. 

Politiken d. 12.5.2015 “Løsladte er fanget i håbløs gæld.”

Gældsrådgivninger landet over, herunder også DSRF, løbes over ende af nuværende og tidligere kriminelle. De løslades ofte til en gæld på flere hundrede tusind kroner, fordi de skal betale alle de offentlige sagsomkostninger efter afsoning. Direktør Sandy Madar udtalte sig i denne forbindelse til Politiken:

»Vi hjælper et sted mellem 1.500 og 2.000 kriminelle hvert år, men selv om vi valgte at målrette hele vores gældsrådgivning til denne gruppe, ville vi stadig være håbløst bagud, for behovet er enormt«, siger Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, der i årevis har forsøgt at få politikerne til at ændre reglerne for dømtes betaling af sagsomkostninger.

Århus Stiftstidende d. 7.5.2015

Som en del af en stor renovering af Langkærparken åbner Tilst fredag d. 8. maj et nyt bydelshus. Bydelshuset er åbent for alle bydelens borgere og har med sine 500 kvadratmeter plads til diverse aktiviteter. Den Sociale Retshjælps Fond er en af de organisationer, som vil lægge aktiviteter i huset.

Marts

Weekendavisen, d. 20.3.2015

Ifølge en rapport fra Justitsministeriet er det et stigende problem, at kriminelle ikke kan komme på fode igen efter endt straf på grund af høje sagsomkostninger, som de skal tilbagebetale. Direktøren for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar udtaler i den forbindelse at ”[…] så er det desværre nærliggende [for ham] at falde tilbage i kriminaliteten. Gælden fra sagsomkostningerne er en mavepuster, som står i vejen for at folk kan starte på en frisk og komme ud af kriminaliteten”. 

Ugebrevet A4, d. 20.3.2015

Gældsleder Lene Dall Hansen udtaler sig til ugebrevet A4 om kommunernes brug af økonomisk administration. Flere kommuner vælger i dag at sætte borgere i kommunen under økonomisk administration, men ifølge undersøgelser er det stadigt langt fra størstedelen af kommunerne som ønsker at anvende dette tiltag. Lene Dall Hansen siger i den forbindelse, at mange borgere ønsker at blive sat under økonomisk administration: ”Når kommunerne ikke også vil tage ansvaret for, at borgeren for afdraget, kan det betyde, at økonomien stadigvæk sejler. Folk skal møde i fogedretten. Der er stadig rudekuverter, så det fylder usandsynligt meget hos dem”.

Ræson, d. 16.03.2015

Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar har i Ræson udtalt sig om sagsomkostninger og deres betydning for kriminelle gengangere – recidivister. En afskaffelse af sagsomkostninger vil reducere antallet af recidivister med ca. 10 %, lyder vurderingen i en betænkning fra efteråret 2014. Sandy Madar udtaler i den forbindelse, at de 10 % kunne blive til flere, hvis man tager højde for de mange juridiske- og gældsproblematikker, som recidivisterne også slås med.

HK Kommunal, d. 09.03.2015

I forbindelse med at en række økonomiske rådgivere har haft foretræde for beskæftigelsesudvalget er det blevet fastlagt, at der ikke kommer yderligere krav eller lovgivning til kommuner om, at de skal tilbyde egentlig økonomisk rådgivning til f.eks. gældsplagede borgere. Beskæftigelsesministeren Henrik Dam Kristensen (S) synes det er fint, at kommunerne samarbejder og henviser til frivillige organisationer, som Den Sociale Retshjælps Fond, der tilbyder gratis gældsrådgivning. 

Februar

Ekstra Bladet, d. 27.2.2015

Direktøren for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, udtaler sig i forbindelse med Ekstra Bladets afsløring af, at Simon Kollerup (S) igennem mindst et år har modtaget uberettiget økonomisk støtte til dobbelt husførelse. Som reaktion på afsløringen har Simon Kollerup besluttet sig for at betale 30.000 kroner retur til Folketinget, men Sandy Madar påpeger, at almindelige danskere formenligt var blevet straffet hårdere, såfremt de var blevet afsløret i lemfældig omgang med offentlige penge.

New York Times d. 19.02.2015

Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, har udtalt sig til New York Times i forbindelse med det formodede terrorangreb i København den 14. Februar. Artiklen diskuterer, hvorvidt islam er grunden til den voldelige handling, eller om der i virkeligheden lå en anden motivation bag angrebet.

DR1 – Bag Borgen d. 05.02.2015

Den Sociale Retshjælps Fond udtalte sig i Tv-programmet “Bag Borgen” i forbindelse med Liberal Alliances socialpolitik – løsning eller luftkastel?

Januar

Tv2 Østjylland, d. 27.01.2015

Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus har søgt økonomisk støtte hos Offerfonden for at hjælpe stalkingofre. Her blev tildelt 420.000 kroner, der skal fordeles over tre år. Den Sociale Retshjælps Fond havde oprindeligt søgt 4,1 millioner kroner over tre år. Det skulle have givet ofrene direkte juridisk hjælp.  

Socialrådgiveren, d. 15.01.2015 

”Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus har sammen med en række fagpersoner -blandt andre advokater og dommere -og Erhvervsakademi Aarhus udviklet og udarbejdet undervisningsmateriale til kurset ” Introduktion til gældsrådgivning i praksis”. Det er et forløb tiltænkt faggrupper som socialrådgivere, kontaktpersoner, bostøtter og lignende, som en mulighed for efteruddannelse.” (Se side 21) 

December

Politiken, d. 7.12.14 (web):

Rådet for Socialt Udsatte og Den Sociale Retshjælp kritiserer Skats ‘løntræk’ på op til 400 kroner om måneden i udsatte borgeres sociale ydelser. 400 kroner kan være en stor del af den mere dårligt stillede del af befolkningens månedlige rådighedsbeløb. Ordningen bliver nu formentlig udvidet til også at omfatte biblioteksbøder.  

Politiken, d. 6.12.14:

Rådet for Socialt Udsatte og Den Sociale Retshjælp kritiserer Skats ‘løntræk’ på op til 400 kroner om måneden i udsatte borgeres sociale ydelser. 400 kroner kan være en stor del af den mere dårligt stillede del af befolkningens månedlige rådighedsbeløb. Ordningen bliver nu formentlig udvidet til også at omfatte biblioteksbøder.  

November

P1 Dokumentar, d. 27.11.14:

Personer, der har en perifer tilknytning til bander, bliver tvunget til at afsone på afdelinger med rocker eller bandemedlemmer fordi de (fejlagtigt) er banderegistrerede. Det kan betyde, at der kommer nye bandemedlemmer ud af fængslet, fordi de bliver rekrutteret under afsoning.

Direktør Sandy Madar udtaler sig om den problematiske banderegistrering

Familie Journalen, d. 24.11.14

I en brevkasse spørger en borger, om et boligretligt spørgsmål, hvor socialrådgiveren Gitte Madsen anbefaler den spørgende, at gå til Den Sociale Retshjælp og få rådgivning.

Kontant, DR, d. 20.11.14

Kontant satte bankernes modregning af sociale ydelser under lup. Til programmet var Den Sociale Retshjælp behjælpelig med vores oplevelser af bankernes praksis. Direktør Sandy Madar udtalte sig til Kontant og medvirkede i programmet. Kontants kameraer viste desuden hverdagen hos Den Sociale Retshjælp.

Politiken, 19.11.14

I et debatindlæg af Jørgen A. Horwitz, Finansrådets direktør, gør han det klart, at kritikken af bankerne er yderst alvorligt. Han gør ligeledes opmærksom på den nyopstartede dialog mellem KAB, Den Sociale Retshjælp og Finansrådet for at finde løsninger på låneopkrævningsproblematikken. 

Finans.dk, 19.11.14

Bankernes jerngreb skal kortlægges og derfor er Finansrådet indgået i dialog med KAB og Den Sociale Retshjælp for at afdække de tvivlsomme låneopkrævninger. 

Politiken, d. 19.11.14

Politiken har i en artikel om opgør med bankers manglende sociale ansvar bragt nyheden om Finansrådets kontakt til Den Sociale Retshjælp om låneopkrævningerne.

Ritzaus Bureau, d. 19.11.14

Ritzau har ligeledes bragt historien om, at Finansrådet har kontaktet Den Sociale Retshjælp og KAB for at afdække de tvivlsomme låneopkrævninger og finde løsninger. 

Politiken, d. 19.11.14

Politiken bringer en artikel om boligselskabernes ros til bankerne for at imødekomme trængte lejere, som tidligere har været hårdt ramt af de høje renter, som der har været på indskudslån. Finansrådet har kontaktet Den Sociale Retshjælp for at få kortlagt omfanget af de “ulovlige” låneopkrævninger. 

TV-2 Finans, d. 19.11.14

I artiklen rækker Finansrådet ud til Den Sociale Retshjælp for at komme problemet med bankernes fastholdelse af opkrævning af lån og kreditter fra borgere, som er så presset, at de ikke kan betale huslejen. Bankernes ageren er i strid med god bankskik, og presser unødvendigt borgere, som i forvejen er økonomiske trængte. 

dr.dk, d. 19.11.14

Direktør Sandy Madar udtalte sig  om problematikken ved bankerne, som modregner sociale ydelser, hvis borgeren er gældsramt. Det er sager, vi typisk ser hos Den Sociale Retshjælp. 

Jyllands-Posten, d. 1.11.14

Danskere med skrantende økonomi skal frivilligt kunne registrere sig som dårlige betalere i RKI, lyder anbefalingen i en ny gældsrapport. Den Sociale Retshjælp udtaler, at man derved kan afværge store gældsproblemer for dem, der gennemgår en hård periode og derfor er på vej til at tage irrationelle beslutninger.

Oktober

P1 Orientering, d. 31.10.14

Direktør Sandy Madar udtrykte i forbindelse med et interview til radioprogrammet P1 Orientering sin tilfredshed med tilkendegivelserne om, at det skal være nemmere for tidligere og nuværende indsatte at komme ud af den gæld, der er foråsaget af sagsomkostninger fra en retssag.   

Arbejderen, d. 30.10.14

Den Sociale Retshjælp og Forbrugerrådet tilslutter sig kritikken af de banker, der bliver ved med at hæve månedlige låneafdrag hos borgere, der har mistet jobbet, dagpengene og indkomstgrundlaget.  

Bornholms Tidende, d. 30.10.14

En ny gældsrapport anbefaler nemmere adgang til at få gældssanering til gavn for socialt udsatte. Rapporten konkluderer desuden, at gæld er et samfundsmæssigt problem. Sandy Madar fra Den Sociale Retshjælp er fortaler for en permanent gældsrådgivning, der samtidig sikrer høj kvalitet.   

Politiken, d. 28.10.14

Også i denne artikel kritiseres bankerne for uhensigtsmæssig modregning af skyldneres løn/ydelse.

Politiken (web), d. 28.10.14 

Den Sociale Retshjælp og Forbrugerrådet tilslutter sig kritikken af de banker, der bliver ved med at hæve månedlige låneafdrag hos borgere, der har mistet jobbet, dagpengene og indkomstgrundlaget.

Politiken (web), d. 28.10.14

Forgældede danskere fortæller i artiklen, hvordan bankerne presser dem i forhold til at afbetale deres banklån. Den Sociale Retshjælp oplever ligeledes det problematiske i, at bankerne presser folk til at afdrage, selvom de dårligt har til huslejen.  

Politiken, d. 25.10.14

Politikens papirudgave af artikel om bankernes pres på skyldnere. Den Sociale Retshjælp finder det kritisabelt, at bankerne i nogle tilfælde forventer, at folk kan leve for 2-3000 kroner i måneden og derfor modregner, så snart der bliver sat penge ind på kontoen. Skats definition på et minimalt rådighedsbeløb er 5.850 kroner for en enlig.   

Politiken (web), d. 24.10.14

Ifølge reglerne for god bankskik må bankerne ikke opkræve lån fra borgernes indkomst, “der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren.” Direktør Sandy Madar udtaler i artiklen, at bankerne vrider den definition så langt, at svage borgere ikke har penge til de basale behov. Den Sociale Retshjælp foreslår derfor, at man fastsætter et fast rådighedsbeløb, der minimum kræves for at have en beskeden levefod.      

Jyllands-Posten, d. 22.10.14

Artikel om den hjælp, der er til rådighed for folk med gældsproblemer i Danmark. Her bliver Den Sociale Retshjælp nævn som en mulighed i Aarhus, hvor vi yder telefonisk rådgivning og hjælp på kontoret. Lettere gældsrådgivning gives til alle, mens mere indgående rådgivning ydes til socialt udsatte.

Nørrebro Nordvest Bladet, d. 08.10.14

Avisen har lavet et godt interview med vores direktør Sandy Madar omkring hendes engagement i retshjælpen samt fortæller omkring retshjælpens arbejde med problemstillinger i Danmark. Sandy Madar giver derudover gode råd til folk, som er i tvivl omkring deres rettigheder. 

Århus Stiftstidende, d. 07.10.14

Denne dag var der en lille notits om vores ugentlige besøg i Langkærparken samt vores besøg på Tilst Bibliotek d. 7. oktober, hvor vi fortalte om vores gratis rådgivning, hvad enten det handler om kommunale afgørelser, afdragsordninger, boligproblematikker osv. 

Jyllands-Posten, d. 07.10.14

Denne dag var der en lille notits om vores ugentlige besøg i Langkærparken samt vores besøg på Tilst Bibliotek d. 7. oktober, hvor vi fortalte om vores gratis rådgivning, hvad enten det handler om kommunale afgørelser, afdragsordninger, boligproblematikker osv. 

September  

Dinby.dk, d. 30.09.2014

På hjemmesiden var der en lille notits om vores ugentlige besøg i Langkærparken samt vores besøg på Tilst Bibliotek d. 7. oktober, hvor vi fortalte om vores gratis rådgivning, hvad enten det handler om kommunale afgørelser, afdragsordninger, boligproblematikker osv.    

AUGUST

Kræftens Bekæmpelse, d. 28.08.2014

Kræftens Bekæmpelse ser gerne, at perioden, hvor der ses bort fra efterbetalingen af sociale ydelser, hæves fra to til fem år. Den Sociale Retshjælp har tidligere på året engageret sig i spørgsmålet om efterbetaling af sociale ydelser ved sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer at skrive et åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. 

JUNI

Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, d. 13.06.2014

Exit Prostitution er et projekt, der skal sikre at prostituerede over hele landet får ens tilbud, hvis de ønsker at slippe ud af prostitution. I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning.


Nordjyske.dk, d. 11.06.2014

I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning i forbindelse med projektet Exit Prostitution.

Fagbladet3f.dk, d.11.06.2014

Exit Prostitution er et projekt, der skal sikre at prostituerede over hele landet får ens tilbud, hvis de ønsker at slippe ud af prostitution. I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning.

Dknyt.dk, d. 11.06.2014

I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning i forbindelse med projektet Exit Prostitution.

Lokalavisen Aarhus, d. 03.06.2014

MF’er Jeppe Mikkelsen udtaler sig i artiklen om sit samarbejde med Den Sociale Retshjælp. Artiklen handler hvordan folketingspolitikerne tager lokale problematikker med i deres arbejde.

MAJ

Avisen.dk, d. 09.05.2014

Regeringen har lavet en aftale med SF og Enhedslisten, så kontanthjælpsmodtagere ikke længere bliver trukket i deres kontanthjælp, når de får efterbetalt fx sygedagpenge. Aftalen gælder fra d. 1. juni. Den Sociale Retshjælp har sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer længe kæmpet for denne ændring. 

Avisen.dk, d. 09.05.2014

Direktør i Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om lovændringen om efterbetaling af sociale ydelser. Det er en god nyhed for de borgere som er ramt. Desværre har ændringen ikke tilbagevirkende kraft. 

APRIL 

Samvirke, 25.04.2014

I Samvirkes seneste udgave sættes der fokus på gældsproblematikken og uoverskuelig gæld hos mange danskere. Den Sociale Retshjælp er nævnt i en artikel om de frivillige gældsrådgivninger. Vi hjalp desuden med at finde historier om personer, som har gældsproblemer.

Samvirke.dk, 23.04.2014

I Samvirkes seneste udgave sættes der fokus på gældsproblematikken og uoverskuelig gæld hos mange danskere. Den Sociale Retshjælp er nævnt i en artikel om de frivillige gældsrådgivninger. Vi hjalp desuden med at finde historier om personer, som har gældsproblemer.

MetroXpress København, 07.04.2014

Gældsplagede danskere nægtes adgang til netbank. Den Sociale Retshjælps direktør, Sandy Madar udtaler sig om dette og mener, at det er et problem, at de gældsramte nægtes adgang.

MetroXpress Aarhus/Vest, 07.04.2014

Gældsplagede danskere nægtes adgang til netbank. Den Sociale Retshjælps direktør, Sandy Madar udtaler sig om dette og mener, at det er et problem, at de gældsramte nægtes adgang.

DR P4, d. 04.04.2014

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil ændre loven, så efterbetaling af sociale ydelser ikke skal modregnes i kontanthjælpen. Direktør Sandy Madar udtaler sig til Radioavisen og glæder sig over dette, da Den Sociale Retshjælp har fået flere henvendelser fra borgere, som har følt sig uretfærdigt behandlet.

P1 Radioavisen, d. 04.04.2014

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil ændre loven, så efterbetaling af sociale ydelser ikke skal modregnes i kontanthjælpen. Direktør Sandy Madar udtaler sig til Radioavisen og glæder sig over dette, da Den Sociale Retshjælp har fået flere henvendelser fra borgere, som har følt sig uretfærdigt behandlet.

DR P3 Nyheder, d. 04.04.2014

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil ændre loven, så efterbetaling af sociale ydelser ikke skal modregnes i kontanthjælpen. Direktør Sandy Madar udtaler sig til Radioavisen og glæder sig over dette, da Den Sociale Retshjælp har fået flere henvendelser fra borgere, som har følt sig uretfærdigt behandlet.

Avisen.dk, d. 04.04.2014
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil nu ændre loven, så at borgere på kontanthjælp skal have lov at beholde de penge, de får efter klagesager mod kommunen. Direktør i Den Sociale Retshjælp, Sandy Madar finder dette positivt.

Avisen.dk, d. 04.04.2014
Mette Frederiksen vil hjælpe kontanthjælpsmodtagere. De skal ikke have inddraget de penge de får efterbetalt, hvis de får ret i klager over kommunerne. Enhedslisten har netop fremsat forslag om at ændre loven. Direktør i Den Sociale Retshjælp, Sandy Madar udtaler, at det er positivt, at der ser ud til at være et politisk flertal, og at ministeren vil ændre loven.

MARTS

Dr.dk, d. 07.03.2014

Artikel om hvordan man får styr på sin gæld – man kan få hjælp hos Den Sociale Retshjælp. 

Djurslands Posten, d. 11.03.2014
Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademi Aarhus har i et forsøg på at sikre kvalitet i gældsrådgivningen i Danmark lanceret et nyt kursus i gældsrådgivning.

bt.dk d. 11.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

Viborg-Folkeblad.dk, d. 11.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

Dagens.dk d. 12.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

Dagbladet Ringkjøbing-Skjern, d. 12.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

Jydske Vestkysten, d. 12.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have. 

Avisen.dk d. 14.03.2014
Tvivlsomme regler koster syge og arbejdsløse fem-ti millioner kroner om året. For når de vinder sager mod kommunerne, mister de i stedet deres kontanthjælp. Nu kræver Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp handling fra Mette Frederiksen, der for otte måneder siden lovede at se på sagen.

Avisen.dk d.14.03.2014

Politisk hjælp på vej til ydmygede Pia. Der tegner sig et politisk flertal for at ændre loven om bagudbetalte sociale ydelser. SF, R, DF og EL vil bakke op om en lovændring og vil snakke med Mette Frederiksen om at fremsætte et lovforslag.  

EkstraBladet.dk, d. 14.03.2014
Tvivlsomme regler koster syge og arbejdsløse fem-ti millioner kroner om året. For når de vinder sager mod kommunerne, mister de i stedet deres kontanthjælp. Nu kræver Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp handling fra Mette Frederiksen, der for otte måneder siden lovede at se på sagen.

Skive Folkeblad, d. 14.03.2014
Tvivlsomme regler koster syge og arbejdsløse fem-ti millioner kroner om året. For når de vinder sager mod kommunerne, mister de i stedet deres kontanthjælp. Nu kræver Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp handling fra Mette Frederiksen, der for otte måneder siden lovede at se på sagen.

TV2/Finans Online, d. 14.03.2014
Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp anklager beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) for at sidde på hænderne i en sag, hvor alvorligt syge og svage borgere snydes for penge på grund af kommunale fejl.

Cancer.dk (Kræftens Bekæmpelse), d. 14.03.2014
En klage over fejl i den kommunale sagsbehandling, kan nogle gange slet ikke betale sig. Får man medhold og efterbetalt de penge, man havde krav på – ja så kan kommunen modregne dem i ens nuværende kontanthjælp. Den Sociale Retshjælp, Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer har derfor sendt et åbent brev til Beskæftigelsesministeren.

Mx.dk (MetroXpress), d. 18.03.2014
Hvis man vinder en ankesag mod kommunen og f.eks. får efterbetalt de sygedagpenge, man i første omgang havde krav på, får man modregnet denne ”formue” i sin kontanthjælp. Den Sociale Retshjælp, Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer mener, at det, at man bliver straffet, når man vinder en ankesag, strider mod den almindelige retsopfattelse.

Metroxpress (trykt udgave) d. 19.03.2014
Hvis man vinder en ankesag mod kommunen og f.eks. får efterbetalt de sygedagpenge, man i første omgang havde krav på, får man modregnet denne ”formue” i sin kontanthjælp. Denne praksis vil Den Sociale Retshjælp, Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer have lavet om. 

metroXpress Aarhus/Vest MetroXpress København, 24.03.2014
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har ingen hjælp til de syge danskere, som kommunerne snyder for sygedagpenge. Det undrer Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælp, at Mette Frederiksen ikke mener, at hun kan finde et politisk flertal, når et flertal af arbejdsmarkedsordførerne har udtalt sig positivt om at finde de 5-10 millioner kroner årligt. 

MX.dk (MetroXpress), 27.03.2014

Artikel om at banker nægter NemKonto til gældsplagede danskere. Vores direktør Sandy Madar udtaler sig i artiklen og undrer sig over, at ingen gør noget ved det. Konsekvensen er, at borgere, der er socialt udsatte, ikke kan få en konto til at modtage deres løn eller overførselsindkomst. 

metroXpress Aarhus/Vest / metroXpress København, 27.03.2014
Artikel om at fattige ofte bliver nægtet en NemKonto, når de henvender sig til bankerne, selv om det er ulovligt. Den Sociale Retshjælp får ofte henvendelser om dette problem. Vores direktør Sandy Madar udtaler sig i artiklen  og undrer sig over, at ingen gør noget ved det. Konsekvensen er, at borgere, der er socialt udsatte, ikke kan få en konto til at modtage deres løn eller overførselsindkomst.  

TV2 Finans, 27.03.2014
Artikel om at banker nægter NemKonto til gældsramte. Der henvises til artiklen fra MetroXpress.  

FEBRUAR

Jyllands-Posten, d. 04.02.2014

Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademi Aarhus vil uddanne gældsrådgivere for at sikre kvaliteten af gældsrådgivning.

Information, d. 10.02.2014

Ilona fik hjælp af Den Sociale Retshjælp til at få styr på sine problemer.

TV2 Lorry, d. 10.02.2014

Tv-indslag: “Meningsmaskinen”. Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning, udtaler som om problematikken omkring overgældsætning.

Magasinet Penge, d. 12.02.2014

Tv-indslag: “Gæld ude af kontrol”. Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om konsekvenserne af overgældssætning både for den enkelte borger og samfundet generelt.

Dinby.dk d. 27.02.2014

Den Sociale Retshjælp laver i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus et kursus i gældsrådgivning.

Posten Djursland, d. 27.02.2014

Den Sociale Retshjælp laver i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus et kursus i gældsrådgivning.

JANUAR

TV2 Østjylland, d. 06.01.2014

Tv-indslag: “Styr på økonomien”. Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning, forklarer hvad gældsrådgivning er, hvem der kan få hjælp og hvad man kan få hjælp til samt de typiske problemer, de støder på hos Gældsrådgivningen.

TV2 Nyhederned. 08.01.2014

Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvorfor rekordmange ældre er forgældede. 

JANUAR

Politiken.dk, d. 05.01.2013
Den Sociale Retshjælp hjælper forgældede borgere med at få styr på deres gældssituation.

Politiken, d. 06.01.2013
Den Sociale Retshjælp hjælper forgældede borgere med at få styr på deres gældssituation.

Bornholms Tidende, d. 12.01.2013
Den Sociale Retshjælp hjælper forgældede bornholmere med at få styr på deres gældssituation.

Falsters Folketidende, d. 14.01.2013

Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

Nordvestnyt, d. 14.01.2013

Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

Finans Online, d. 14.01.2013

Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

TV2 Øst, d. 14.01.2013

Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

Information.dk, d. 14.01.2013

Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 14.01.2013

Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

24timer København, d. 14.01.2013

Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

Sjællandske, d. 14.01.2013
Flere og flere borgere søger gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp oplever denne stigning i henvendelser i gældsrådgivningen og holder derfor længere åbent to gange om ugen.

Bornholms Tidende, d. 14.01.2013
Sonja får hjælp af Den Sociale Retshjælps gældsrådgivning til at få styr på sin situation.

Nordjyske Stiftstidende, d. 15.01.2013

Der er flere og flere borgere, der søger gældsrådgivning. Dette betyder, at den Sociale Retshjælp begynder at holde længere åbent to gange om ugen.

Frederiksborg Amts Avis, d. 15.01.2013
Der er flere og flere borgere, der søger gældsrådgivning. Dette betyder, at den Sociale Retshjælp begynder at holde længere åbent to gange om ugen.

EkstraBladet.dk, d. 15.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de uklare regler for, hvornår man er enlig forsørger og hvordan dette fører til, at folk bliver sociale bedragere.

Ritzaus Bureau, d. 16.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de uklare regler for, hvornår man er enlig forsørger og hvordan dette fører til, at folk bliver sociale bedragere.

DR P1 Radioavisen 09.00, d. 16.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de uklare regler for, hvornår man er enlig forsørger og hvordan dette fører til, at folk bliver sociale bedragere.

DR.dk, d. 16.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de uklare regler for, hvornår man er enlig forsørger og hvordan dette fører til, at folk bliver sociale bedragere.

DR P4 Radioavisen kl. 10.00, d. 16.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de uklare regler for, hvornår man er enlig forsørger og hvordan dette fører til, at folk bliver sociale bedragere.

Politiken, d. 17.01.2013
Sarah Sirker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler, at mange sociale bedragere ikke ønsker at snyde – de kan blot ikke finde rundt i reglerne.

Ritzaus Bureau, d. 18.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om, hvorfor kommunen fanger flere sociale svindlere.

Fynsstiftstidende.dk, d. 18.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om, hvorfor kommunen fanger flere sociale svindlere.

Nordvestnyt, d. 19.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om, hvorfor kommunen fanger flere sociale svindlere.

Midtjyllands Avis, d. 19.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om, hvorfor kommunen fanger flere sociale svindlere.

Fyns Amts Avis, d. 20.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om, hvorfor kommunen fanger flere sociale svindlere.

Nordjyske Stiftstidende, d. 20.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om, hvorfor kommunen fanger flere sociale svindlere.

DR P4 Radioavisen 17.00 (resumé), d. 20.01.2013
Kriminelle vender tilbage til samfundet med stor gæld. Dette er også noget Den Sociale Retshjælp erfarer.

Lolland-Falsters Folketidende, d. 22.01.2013
Det er blevet mindre skamfuldt at søge om gældsrådgivning, udtaler formand for Den Sociale Retshjælp Sandy Madar.

Politiken.dk, d. 25.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de indviklede og uklare regler om, hvornår man er enlig forsørger.

DR.dk, d. 25.01.2013
Sarah Sieker Juhlert, juridisk leder hos Den Sociale Retshjælp, mener ikke, at det er i orden at overvåge enlige mødre for at sikre sig, de reelt er enlige. 

FEBRUAR

Fyns Amts Avis, d. 02.02.2013
Den Sociale Retshjælp yder gratis gældsrådgivning.

DR1 TV-Avisen 21.30, d. 04.02.2013
Formand for Den Sociale Retshjælp Sandy Madar forklarer, at der ikke er nogen reelle retningslinjer, der hjælper danskerne til at bevise, at de er enlige.

MARTS

Ritzaus Bureau, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Newspaq, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Radio Diablo-Alfa Sydfyn, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

24timer, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Aarhus Vest, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Midtjyllands Avis, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Nordjyske.dk, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Fyns Amts Avis, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

TV2 Øst, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Newspaq, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

FyensStiftstidende.dk, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Sn.dk (Sjællands Nyheder), d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

MetroXpress, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Newspaq, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Radio Aura Midtjylland, d. 07.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Helsingør Dagblad , d. 08.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Nordjyske Stiftstidende, d. 10.03.2013
Hos Den Sociale Retshjælp mærkes det, at kommunerne opruster i jagten på bedragere. Især mange enlige mødre føler sig forfulgt, siger leder Sandy Madar.

Stiften.dk (Århus Stiftstidende), d. 13.03.2013
Indenrigs- og Socialministeriet har uddelt næsten 12 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde. Den Sociale Retshjælp i Aarhus får kr. 250.000.

DR P4 Radioavisen kl. 11.00, d. 13.03.2013
Et stigende antal borgere søger gældsrådgivning. Men mange falder fra igen, fordi de ikke ser nogen mulighed for at komme ud af deres økonomiske problemer, udtaler Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning.

DR P1 Radioavisen kl. 12.00, d. 13.03.2013
Et stigende antal borgere søger gældsrådgivning. Men mange falder fra igen, fordi de ikke ser nogen mulighed for at komme ud af deres økonomiske problemer, udtaler Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning.

DR.dk, d. 13.03.2013
Et stigende antal borgere søger gældsrådgivning. Men mange falder fra igen, fordi de ikke ser nogen mulighed for at komme ud af deres økonomiske problemer, udtaler Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning.

Stiften.dk, d. 13.03.2013
Et stigende antal borgere søger gældsrådgivning. Men mange falder fra igen, fordi de ikke ser nogen mulighed for at komme ud af deres økonomiske problemer, udtaler Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning.

Politiken, d. 26.03.2013

Der er brug for at tage de sårbare patienter langt mere i hånden i sundhedssektoren. Inspiration til denne patientguide kan findes hos Den Sociale Retshjælp, der ”er en visiteret hjælp til dem med få og små resurser. Målet er det samme: at sikre målrettet hjælp til dem, der ikke kan selv”.

Politiken.dk, d. 26.03.2013
Der er brug for at tage de sårbare patienter langt mere i hånden i sundhedssektoren. Inspiration til denne patientguide kan findes hos Den Sociale Retshjælp, der ”er en visiteret hjælp til dem med få og små resurser. Målet er det samme: at sikre målrettet hjælp til dem, der ikke kan selv”.

Jyllands-Posten, d. 30.03.2013
Forbrugerrådet advarer om, at flere gældsramte danskere kan ryge ud over kanten, når de afdragsfri lån skal betales tilbage. Der er hjælp at få hos Den Sociale Retshjælp.

APRIL 

Dinby.dk, d. 09.04.2013
København fordeler 850 millioner kroner – Den Sociale Retshjælp modtager 0,14 mio.

Søndag, d. 29.04.2013
Det anbefales, at man henvender sig til Den Sociale Retshjælp, hvis man har problemer med sin lejebolig. 

MAJ

Hus Forbi, d. 01.05.2013
Brugere fra Den Sociale Retshjælp deltager i gadefestival i Mølleparken i Aarhus.

BT, d. 12.05.2013
Anita spræller i gældsfælden. Der henvises til Den Sociale Retshjælp, hvis læseren også selv har gældsproblemer.

Enhedslisten.dk, d. 16.05.2013

Den Sociale Retshjælp er en blandt mange, der ønsker klare regler for, hvad det vil sige, at være reelt enlig forsørger og pensionist.

Information.dk d. 16.05. 2013

Den Sociale Retshjælp er en blandt mange, der ønsker klare regler for, hvad det vil sige, at være reelt enlig forsørger og pensionist.

Ekstra Bladet, d. 16.05. 2013
Den Sociale Retshjælp er en blandt mange, der ønsker klare regler for, hvad det vil sige, at være reelt enlig forsørger og pensionist.

Midtjyllands Avis, d. 18.05.2013
Jurastuderende i praktik hos Den Sociale Retshjælp.

JUNI

Nyhedsinformation for Social- og Sundhedssektor, d. 14.06.2013
Den Sociale Retshjælp er en blandt mange, der ønsker klare regler for, hvad det vil sige, at være reelt enlig forsørger og pensionist.

DR1 TV-Avisen 21.30, d. 27.06.2013
Kriminelle i fængslerne ender med en stor gæld til staten, og pengene er næsten umulige at inddrive eller betale. Formand for Den Sociale Retshjælp Sandy Madar siger, at folk fastholdes i deres situation af staten.

JULI

Hus Forbi, d. 01.07.13
Nye regler betyder, at man ikke længere kan søge om henstand, hvis man er på kontanthjælp, og derfor kan få et urimeligt lille rådighedsbeløb at leve for. Den Sociale Retshjælp udtaler, at de anser dette for at være katastofalt.

Hus Forbi, d. 01.07.13
Brugere fra Den Sociale Retshjælp deltager i gadefestival i Mølleparken.

Fyns Amts Avis, d. 09.07.2013

Uklarhed omkring hvornår man er enlig forsørger kan føre til ubevidst socialt bedrageri. Den Sociale Retshjælp kender til problematikken og bliver flere gange om ugen kontaktet af enlige mødre og pensionister, som er bange for at blive stemplet som sociale bedragere.

Frederiksborg Amts Avis, d. 09.07.2013

Uklarhed omkring hvornår man er enlig forsørger kan føre til ubevidst socialt bedrageri. Den Sociale Retshjælp kender til problematikken og bliver flere gange om ugen kontaktet af enlige mødre og pensionister, som er bange for at blive stemplet som sociale bedragere.

Sjællandske, d. 09.07.2013
Uklarhed omkring hvornår man er enlig forsørger kan føre til ubevidst socialt bedrageri. Den Sociale Retshjælp kender til problematikken og bliver flere gange om ugen kontaktet af enlige mødre og pensionister, som er bange for at blive stemplet som sociale bedragere.

Politiken, d. 11.07.2013
Indsat i Statsfængslet Jyderup har med Den Sociale Retshjælps hjælp fået lov til at komme ud før tid.

Jyllands-Posten, d. 19.07.2013
Den Sociale Retshjælp på rejseholdsbesøg på Kontraktpensionen Fyn for at hjælpe med juridiske- og gældsproblematikker. 

AUGUST

DR, d. 14.08.2013
Antallet af dårlige betalere stiger, Sandy Madar udtaler, at der er stor skam forbundet med at søge gældsrådgivning.

Socialrådgiveren, d. 15.08.2013
Den Sociale Retshjælp har siden starten af året mødt borgere der er i akutte problemer på grund af SKATs nye praksis.

SEPTEMBER

DR Nyheder

Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps gældsrådgivning, udtaler sig om SKATs tvangsindkrævelse af skattegæld hos kontanthjælpsmodtagere.

Hus Forbi, d. 02.09.2013
Den Sociale Retshjælp gjorde i foråret Skatteministeren opmærksom på problemet med deres inddrivelse af gæld til det offentlige.

MetroXpress, d. 12.09.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

DR, d. 12.09.2013
Martin Franck udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange sager, hvor folks rådighedsbeløb har været nul kroner eller i minus efter SKATs indeholdelser.

Dagbladet Køge, d. 13.09.2013

Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

Dagbladet Ringsted, d. 13.09.2013

Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

Dagbladet Roskilde, d. 13.09.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

Nordvestnyt, d. 13.09.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

Dagens.dk, d. 13.09.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

MetroXpress, d. 13.09.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

TVSyd, d. 13.09.2013
Martin Franck udtaler til DR, at SKATs metoder har store konsekvenser for kontanthjælpsmodtagerne.

Ritzau, d. 13.09.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at Den Sociale Retshjælp har oplevet mange som er kommet i klemme på grund af SKATs metoder.

Sjællandske, d. 14.09.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at SKATs metoder er problematiske for borgernes rådighedsbeløb.

Folketinget.dk, d. 17.09.2013
Henvendelse fra Den Sociale Retshjælp vedrørende udviklingen af et nyt frivilligt charter. 

OKTOBER

Information

Den Sociale Retshjælp mener, at SKAT er for hårde i deres inddrivelse af gæld.

Ritzau

Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvorfor børnefamilier har svært ved at styre økonomien.

Information

En tidligere kriminel fortæller om at komme tilbage til livet efter strafudståelse – med hjælp fra Den Sociale Retshjælp.

MetroXpress d. 03.10.2013
SKATs inddragelsesmetoder har store konsekvenser for borgeren, udtaler Martin Franck, leder af Gældsrådgivningen hos Den Sociale Retshjælp.

Epn.dk d. 03.10.2013
SKATs inddragelsesmetoder har store konsekvenser for borgeren, udtaler Martin Franck, leder af Gældsrådgivningen hos Den Sociale Retshjælp.

TV2 Nyhederne Online, d. 03.10.2013
SKATs inddragelsesmetoder har store konsekvenser for borgeren, udtaler Martin Franck, leder af Gældsrådgivningen hos Den Sociale Retshjælp.

Politiken, d. 03.10.2013
Den Sociale Retshjælp yder gældsrådgivning med støtte med Socialministeriets satspulje.

Ritzau, d. 03.10.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) udtaler, at SKATs inddrivelsesmetoder er et kæmpe problem, da borgerne ofte ikke har penge til mad eller regninger efterfølgende.

TVSyd, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) siger, at han har oplevet 5-10 sager, hvor borgerens rådighedsbeløb er gået i minus, når SKAT har lavet lønindeholdelse eller modregning af restskat.

Børsen, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

Politiken.dk, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

Jyllands-Posten, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer

Folkebladetlemvig.dk, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

DR P3 Nyhederne, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

DR P4 Radioavisen, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

DR P1 Radioavisen, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

Avisen.dk, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

TV2 Finans Online, d. 04.10.2013
Martin Franck (DSR) kommenterer, at SKATs lønindeholdelse skaber problemer.

Bornholms Tidende, d. 05.10.2013
Martin Franck (Den Sociale Retshjælp) kritiserer måden hvorpå SKAT indsamler borgernes gæld.

Ekstra Bladet, d. 05.10.2013
Den Sociale Retshjælp kritiserer SKATs fremgangsmåde for at gå ud over de fattige.

DR, d. 09.10.2013
Sandy Madar udtaler, at det ofte er familiens yngste medlemmer som får økonomien til at sejle.

DR, d. 10.10.2013
Den Sociale Retshjælp hjælper tusindvis af familier med dårlig økonomi, og i mange tilfælde er det børnene der er årsagen, da forældrene ikke kan sige nej til dem.

Djøfbladet, d. 11.10.2013
Malene Vinther Christensen bruger et semester på at være i praktik ved Den Sociale Retshjælp for at få praktiske erfaringer.

Information, d. 14.10.2013
Med Den Sociale Retshjælps hjælp fik Martin styr på hans liv efter løsladelse.

Arbejderen, d. 24.10.2013
Opsøgende retshjælp er der blevet mere af på det seneste (eksempelvis Den Sociale Retshjælps fængselsrejsehold), men der er brug for flere penge til retshjælp for at alle borgere skal have adgang til retfærdighed.

Folketinget.dk, d. 29.10.2013
Spørgsmål til lov om finansielle rådgivere, hvor Erhvervs- og Vækstministeren bedes redegøre for om bekendtgørelserne også omfatter frivillige gældsrådgivninger, som eksempelvis Den Sociele Retshjælp. 

NOVEMBER

Vejle Amts Folkeblad 

Den Sociale Retshjælp frygter konsekvenser af ny reform.

Vejle Amts Folkeblad, d. 19.11.2013
En stemme fra Irak. Omtale af irakiske Shaikha, som er i praktik ved DSR.  

DECEMBER

Avisen.dk

Tidligere praktikant ved Den Sociale Retshjælp fortæller sin historie om at komme til Danmark.

Newspaq, d. 22.12.2013
Den Sociale Retshjælp frygter for borgernes retssikkerhed, når det skal tjekkes om kontanthjælpsmodtagerne har en samlever eller ej.

Radio Sydhavsøerne, d. 22.12.2013
Den Sociale Retshjælp frygter for borgernes retssikkerhed, når det skal tjekkes om kontanthjælpsmodtagerne har en samlever eller ej.

Newspaq, d. 25.12.2013
Forening advarer: Reform vil skabe kaos. Hos Den Sociale Retshjælp mener man ikke, at det er til at finde rundt i de nye regler om kontanthjælp og gensidig forsørgerpligt. Udtalelse fra Juridiske leder, Sarah Sieker Juhlert.

Skaga FM, d. 25.12.2013
Forening advarer: Reform vil skabe kaos. Hos Den Sociale Retshjælp mener man ikke, at det er til at finde rundt i de nye regler om kontanthjælp og gensidig forsørgerpligt. Udtalelse fra Juridiske leder, Sarah Sieker Juhlert.

Radio VLR, d. 25.12.2013
Forening advarer: Reform vil skabe kaos. Hos Den Sociale Retshjælp mener man ikke, at det er til at finde rundt i de nye regler om kontanthjælp og gensidig forsørgerpligt. Udtalelse fra Juridiske leder, Sarah Sieker Juhlert.

Radio Skive, d. 25.12.2013
Forening advarer: Reform vil skabe kaos. Hos Den Sociale Retshjælp mener man ikke, at det er til at finde rundt i de nye regler om kontanthjælp og gensidig forsørgerpligt. Udtalelse fra Juridiske leder, Sarah Sieker Juhlert.

Radio Limfjord, d. 25.12.2013
Forening advarer: Reform vil skabe kaos. Hos Den Sociale Retshjælp mener man ikke, at det er til at finde rundt i de nye regler om kontanthjælp og gensidig forsørgerpligt. Udtalelse fra Juridiske leder, Sarah Sieker Juhlert.

Avisen.dk, d. 25.12.2013
Forening advarer: Reform vil skabe kaos. Den Sociale Retshjælp om kontanthjælpsreformen og reglerne om den gensidige forsørgelsespligt.

Frederiksborg Amts Avis, d. 27.12.2013
Lejer skal selv betale nedslidt badeværelse. Den Sociale Retshjælp har været inde over sagen.

JANUAR

Århus Stiftstidende, d. 08.01.2012
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at Den Sociale Retshjælp genkender problematikken omkring økonomisk stress og fortæller om den hjælp Den Sociale Retshjælp yder.

Randers Amtsavis d. 09.01.2012
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om gældsproblemer og dårlig privatøkonomi og den stress dette kan medføre.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern d. 09.01.2012
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om gældsproblemer og dårlig privatøkonomi og den stress dette kan medføre.

Viborg Stifts Folkeblad, d. 09.01.2012
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om gældsproblemer og dårlig privatøkonomi og den stress dette kan medføre.

Nordjyske.dk, d. 11.01.2012
Artikel om hvorfor gældsrådgivning er vigtigt – Den Sociale Retshjælp er nogle af dem, der målrettet sigter efter at føre gældsrådgivningen videre og gøre den tilgængelig.

Frederiksborg Amts Avis, d. 16.01.2012
Forskning viser, at budget- og gældsrådgivninger sparer det svenske samfund for milliarder. Et bedre overblik over økonomien giver mere psykisk overskud og sundhed. Den Sociale Retshjælp er en af de organisationer i Danmark, der yder gældsrådgivning, fordi det virker.

Dagbladet Køge d. 17.01.2012
Forskning viser, at budget- og gældsrådgivninger sparer det svenske samfund for milliarder. Et bedre overblik over økonomien giver mere psykisk overskud og sundhed. Den Sociale Retshjælp er en af de organisationer i Danmark, der yder gældsrådgivning, fordi det virker.

Dagbladet Ringsted d. 17.01.2012
Forskning viser, at budget- og gældsrådgivninger sparer det svenske samfund for milliarder. Et bedre overblik over økonomien giver mere psykisk overskud og sundhed. Den Sociale Retshjælp er en af de organisationer i Danmark, der yder gældsrådgivning, fordi det virker.

Dagbladet Roskilde, d. 17.01.2012
Forskning viser, at budget- og gældsrådgivninger sparer det svenske samfund for milliarder. Et bedre overblik over økonomien giver mere psykisk overskud og sundhed. Den Sociale Retshjælp er en af de organisationer i Danmark, der yder gældsrådgivning, fordi det virker.

B.T., d. 23.01.2012
BT giver gode links til gældspleje. Den Sociale Retshjælp er blandt henvisningerne.

Fyens Stiftstidende, d. 24.01.2012
Ny forskning viser, at udgifterne til gældsrådgivning er godt givet ud. Den Sociale Retshjælp er en af de organisationer, der yder gældsrådgivning, fordi det virker.

Finansforbundet.dk, d. 31.01.2012
Øget overblik over økonomien samt ro og overskud i hverdagen er det primære udbytte for brugerne af den frivillige gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp yder gældsrådgivning og møder stor interesse fra frivillige om at blive gældsrådgivere.

FEBRUAR

Politiken, d. 02.02.2012
Der bliver flere og flere dårlige betalere, og de findes nu også i landets rigeste områder. Sandy Madar, stifter og leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at gæld har udviklet sig til et samfundsproblem og mener, at myndighederne bør tage større ansvar. På den positive side er folk blevet bedre til at spørge om hjælp.

Newspaq, d. 03.02.2012
Den Sociale Retshjælp yder gratis gældsrådgivning.

Berlingske tidende d. 09.02.2012
Regeringspartiet SF vil gøre det muligt at lade sig frivilligt registrere i RKI. Dette er et forslag, som møder opbakning hos Den Sociale Retshjælp, der mener, at man kan afværge, at der er rigtig mange, der lige pludselig står med en stor gæld.

BornholmsTidende.dk d. 09.02.2012
Regeringspartiet SF vil gøre det muligt at lade sig frivilligt registrere i RKI. Dette er et forslag, som møder opbakning hos Den Sociale Retshjælp, der mener, at man kan afværge, at der er rigtig mange, der lige pludselig står med en stor gæld.

Lemvig Folkeblad d. 09.02.2012
Regeringspartiet SF vil gøre det muligt at lade sig frivilligt registrere i RKI. Dette er et forslag, som møder opbakning hos Den Sociale Retshjælp, der mener, at man kan afværge, at der er rigtig mange, der lige pludselig står med en stor gæld.

Newspaq d. 09.02.2012
Regeringspartiet SF vil gøre det muligt at lade sig frivilligt registrere i RKI. Dette er et forslag, som møder opbakning hos Den Sociale Retshjælp, der mener, at man kan afværge, at der er rigtig mange, der lige pludselig står med en stor gæld.

B.dk , d. 09.02.2012
Regeringspartiet SF vil gøre det muligt at lade sig frivilligt registrere i RKI. Dette er et forslag, som møder opbakning hos Den Sociale Retshjælp, der mener, at man kan afværge, at der er rigtig mange, der lige pludselig står med en stor gæld.

Cphpost.dk (Copenhagen Post), d. 14.02.2012
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at hun er enig i, at gæld er blevet et stort samfundsproblem.

The Copenhagen Post, d. 17.02.2012
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at hun er enig i, at gæld er blevet et stort samfundsproblem.

Politiken, d. 29.02.2012
Jenny M. Øris og Kim Fogh Rasmussen, daværende politiske konsulenter hos Den Sociale Retshjælp, sætter fokus på problematikken omkring ungeydelsen i et debatindlæg.  

MARTS

Stiften.dk d. 26.03.2012
Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Brabrand Boligforening for at forhindre udsættelser i Gellerup i Aarhus.

Newspaq d. 26.03.2012
Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Brabrand Boligforening for at forhindre udsættelser i Gellerup i Aarhus.

Go FM, d. 26.03.2012
Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Brabrand Boligforening for at forhindre udsættelser i Gellerup i Aarhus.

Århus Stiftstidende, d. 27.03.2012
Den Sociale Retshjælp indgår samarbejde med Brabrand Boligforening for at forhindre udsættelser.

Haderslev Ugeavis, d. 28.03.2012
Den Sociale Retshjælp yder gratis gældsrådgivning.

Stiften.dk d. 29.03.2012
Den Sociale Retshjælp samarbejder med Brabrand Boligforening for at forhindre, at lejere bliver sat på gaden.

TV2Oj.dk (TV2 Østjylland), d. 29.03.2012
Den Sociale Retshjælp samarbejder med Brabrand Boligforening for at forhindre, at lejere bliver sat på gaden.

Århus Stiftstidende, d. 30.03.2012
Den Sociale Retshjælp samarbejder med Brabrand Boligforening for at forhindre, at lejere bliver sat på gaden.

APRIL

Sn.dk, 03.04.2012
Unge får hjælp til at undgå gæld.

DR.dk, d. 06.04.2012
Daværende Politisk Konsulent hos Den Sociale Retshjælp Kim Fogh er i debat omkring afindeksering og hvordan Google kan bruges som straffeattest, da artikler om ens unoder kan findes her, også efter forholdende er blevet slettet fra straffeattesten. Den Sociale Retshjælp foreslår, at medierne bliver enige om fælles retningslinjer, så folk ikke kommer i klemme i det store elektroniske og nemt tilgængelige arkiv.

DR P1 Radioavisen 16.00 (resumé), d. 11.04.2012
Brabrand Boligforening og Den Sociale Retshjælp indleder et samarbejde for at forhindre, at boligforeningens beboere sættes på gaden på grund af manglende huslejebetalinger.

Politiken, d. 27.04.2012
Anne Lei Jaconsen, daværende Politisk Konsulent hos Den Sociale Retshjælp, sætter fokus på de urimelige og til tider direkte lovstridige vilkår omkring sociale ydelser i et debatindlæg.  

MAJ

TV2Oj.dk (TV2 Østjylland) d. 15.05.2012
Mølleparken holder festival for hjemløse og socialt udsatte. Her havde Den Sociale Retshjælp en bod, hvor vi fortalte om vores arbejde.

Stiften.dk d. 15.05.2012
Mølleparken holder festival for hjemløse og socialt udsatte. Her havde Den Sociale Retshjælp en bod, hvor vi fortalte om vores arbejde.

Århus Stiftstidende, d. 15.05.2012
Mølleparken holder festival for hjemløse og socialt udsatte. Her havde Den Sociale Retshjælp en bod, hvor vi fortalte om vores arbejde.

Politiken d. 24.05.2012
Folketingets ombudsmand har udtalt kritik i en sag, som kan få principiel betydning for, hvor langt kommunerne må gå for at afsløre socialt snyd. Dette vækker glæde hos Den Sociale Retshjælp som udtaler, at borgerne ofte føler sig dårligt behandlet, at de er bange og at der er tale om decideret magtmisbrug.

Ritzaus Bureau d. 24.05.2012
Folketingets ombudsmand har udtalt kritik i en sag, som kan få principiel betydning for, hvor langt kommunerne må gå for at afsløre socialt snyd. Dette vækker glæde hos Den Sociale Retshjælp som udtaler, at borgerne ofte føler sig dårligt behandlet, at de er bange og at der er tale om decideret magtmisbrug.

Jv.dk (JydskeVestkysten) d. 24.05.2012
Folketingets ombudsmand har udtalt kritik i en sag, som kan få principiel betydning for, hvor langt kommunerne må gå for at afsløre socialt snyd. Dette vækker glæde hos Den Sociale Retshjælp som udtaler, at borgerne ofte føler sig dårligt behandlet, at de er bange og at der er tale om decideret magtmisbrug.

TV2 Øst, d. 24.05.2012
Folketingets ombudsmand har udtalt kritik i en sag, som kan få principiel betydning for, hvor langt kommunerne må gå for at afsløre socialt snyd. Dette vækker glæde hos Den Sociale Retshjælp som udtaler, at borgerne ofte føler sig dårligt behandlet, at de er bange og at der er tale om decideret magtmisbrug.

Politiken, d. 25.05.2012
Der mangler klare regler for, hvornår man kan få sociale ydelser som enlig. Dette er Den Sociale Retshjælp, som får flere og flere henvendelser fra borgere, der ikke kan finde rundt i reglerne, enig i.

Århus Stiftstidende d. 27.05.2012
Den Sociale Retshjælp deltager i gadefest for hjemløse og udsatte borgere.

stiften.dk, d. 27.05.2012
Den Sociale Retshjælp deltager i gadefest for hjemløse og udsatte borgere.

JUNI

Hus Forbi, d 01.06.2012
Den Sociale Resthjælp deltager i dialogmøder om bekæmpelsen af fattigdom.

Århus Stiftstidende, d. 23.06.2012
Den Sociale Retshjælp yder gratis rådgivning.

JULI

TV2 d. 02.07.2012
Den Sociale Retshjælp mener, at kommunerne går for vidt, når de undersøger om borgerne begår socialt bedrageri.

Finans Online, d. 02.07.2012
Den Sociale Retshjælp mener, at kommunerne går for vidt, når de undersøger om borgerne begår socialt bedrageri.

Lokalavisen Aarhus City d. 17.07.2012
Advokatvagten åbner igen. Den Sociale Retshjælp udtaler, at det er rart at advokatvagten er genåbnet.

Lokalavisen Aarhus Vest d. 17.07.2012
Advokatvagten åbner igen. Den Sociale Retshjælp udtaler, at det er rart at advokatvagten er genåbnet.

Lokalavisen Aarhus Syd, d. 17.07.2012
Advokatvagten åbner igen. Den Sociale Retshjælp udtaler, at det er rart at advokatvagten er genåbnet.

AUGUST

P1 Formiddag, d. 03.08.2012
Innovationsmedarbejder fra Den Sociale Retshjælp debatterer om kommunen er gået for vidt i jagten på sociale bedragere.

DR1 TV-Avisen 18.30 (resumé), d. 17.08.2012
Der gøres opmærksom på, at der er hjælp at hente for udsættelsestruede lejere hos Den Sociale Retshjælp.

Horsens Folkeblad, d. 24.08.2012
Den Sociale Retshjælp bakker op om tesen om, at stor gæld til det offentlige gør det svært for indsatte at komme ud af kriminalitet.

HorsensFolkeblad.dk, d. 25.08.2012
Den Sociale Retshjælp bakker op om tesen om, at stor gæld til det offentlige gør det svært for indsatte at komme ud af kriminalitet. 

SEPTEMBER

Dinby.dk, d. 20.09.2012
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter sammen med satspuljepartierne Den Sociale Retshjælps gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere.

24timer København, d. 24.09.2012
Den Sociale Retshjælp har længe efterspurgt, at det skal være muligt at registrere sig frivilligt i RKI. Nu møder ideen begejstring andre steder fra.

Lokalavisen Aarhus Nord, d. 25.09.2012
Den Sociale Retshjælp, som yder gratis gældsrådgivning til socialt udsatte i Aarhus, får 3,6 mio. kroner fra satspuljemidlerne over fire år.

Århus Onsdag Vest, d. 26.09.2012
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter sammen med satspuljepartierne Den Sociale Retshjælps gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere i blandt andet Brabrand med 3,6 mio. kr. over de næste fire år.  

OKTOBER

Århus Stiftstidende, d. 01.10.2012
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter sammen med satspuljepartierne Den Sociale Retshjælps gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere i blandt andet Brabrand med 3,6 mio. kr. over de næste fire år.

Vesterbro Bladet d. 03.10.2012
DSR nævnes, da organisationen var nomineret til Frivillighedens Dag som årets sociale engagement.

Dinby.dk, d. 03.10.2012
DSR nævnes, da organisationen var nomineret til Frivillighedens Dag som årets sociale engagement.

Kristeligt-Dagblad.dk, d. 19.10.2012
Portræt af den 21-årige jurastuderende Kaaveh Dolatshahi Pirooz, som arbejder hos Den Sociale Retshjælp.

Arbejderen, d. 30.10.2012
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om kontanthjælpsreformen, der er under opsejling og de barrierer, som er for den unge kontanthjælpsmodtager.

Politiken, d. 31.10.2012
I et debatindlæg sætter Nanna Bøgh Laursen og Iben Sand Olesen, daværende Politiske Konsulenter hos Den Sociale Retshjælp, fokus på problematikken om hvordan de løsladtes sagsomkostninger er en hæmsko for resocialisering.  

JANUAR

Berlingske.dk, d. 02.01.2011
Den Sociale Retshjælp opfordrer politikere, kommuner, boligselskaber og fagfolk til i højere grad at samarbejde for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt. Denne opfordring er nu blevet taget seriøst.

Berlingske Tidende, d. 03.01.2011
Den Sociale Retshjælp opfordrer politikere, kommuner, boligselskaber og fagfolk til i højere grad at samarbejde for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt. Denne opfordring er nu blevet taget seriøst.

Berlingske Tidende, d. 03.01.2011
Danskere i risiko for at blive tvangsudsat skal have tilmeldt huslejen til betalingsservice, mener et bredt udsnit på Christiansborg. Den Sociale Retshjælp udtaler, at vi er imod forslaget.

Nordjyske.dk, d. 04.01.2011
Der sættes fokus på, hvad Aalborg skal gøre for at hjælpe udsatte familier. Der udtales, at et samarbejde med Den Sociale Retshjælp burde have stor prioritet.

Nordjyske Stiftstidende Aalborg, d. 05.01.2011
Der sættes fokus på, hvad Aalborg skal gøre for at hjælpe udsatte familier. Der udtales, at et samarbejde med Den Sociale Retshjælp burde have stor prioritet.

Nørrebro Nordvest Bladet, d. 12.01.2011
Den Sociale Retshjælp har åbnet en afdeling i Bragesgade 10, hvor man kan møde op for personlig rådgivning.

Dinby.dk, d. 14.01.2011
Den Sociale Retshjælp har åbnet en afdeling i Bragesgade 10, hvor man kan møde op for personlig rådgivning. 

FEBRUAR

TV2Bornholm.dk, d. 17.02.2011
Projekt Tryg Ø har indgået samarbejde med Den Sociale Retshjælp.

Bornholms Tidende, d. 17.02.2011
En frivillig rådgivning blev etableret på Bornholm i samarbejde med Den Sociale Retshjælp 

MARTS

Sm.dk (Socialministeriet), d. 11.03.2011
Socialminister Benedikte Kiær og satspuljepartierne har bevilget 4,7 mio. kr. til Den Sociale Retshjælps Fængselsrejsehold.

Altinget.dk d. 23.03.2011
Den Sociale Retshjælp har fået 4,7 mio. kr. fra satspuljen.

Byg, d. 23.03.2011
Den Sociale Retshjælp har fået 4,7 mio. kr. fra satspuljen.

Information.dk d. 30.03.2011
Kommunens kontrolgrupper bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser mod borgere i sociale sager. Dette er også en tendens, Den Sociale Retshjælp har erfaret.

Information d. 30.03.2011
Kommunens kontrolgrupper bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser mod borgere i sociale sager. Dette er også en tendens, Den Sociale Retshjælp har erfaret. 

APRIL

Information d. 05.04.2011
Oppositionen, undtagen Socialdemokraterne, vil lave om på, at det ikke har konsekvenser, når kommunerne bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser i sociale sager. Den Sociale Retshjælp udtaler sig om de erfaringer DSR har med kommunernes ulovlige metoder.

Information.dk, d. 05.04.2011
Oppositionen, undtagen Socialdemokraterne, vil lave om på, at det ikke har konsekvenser, når kommunerne bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser i sociale sager. Den Sociale Retshjælp udtaler sig om de erfaringer DSR har med kommunernes ulovlige metoder.

Ude og Hjemme, d. 06.04.2011
Der bliver henvist til Den Sociale Retshjælp, hvis man har brug for gratis rådgivning. 

MAJ

Politiken, d. 08.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke forhindringer en plettet straffeattest har for de unge jobsøgende.

Ritzaus Bureau, d. 14.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke konsekvenser det har for borgeren, hvis vedkommende bliver sat på gaden.

Vejle Amts Folkeblad, 16.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke konsekvenser det har for borgeren, hvis vedkommende bliver sat på gaden.

Nordjyske Stiftstidende, d. 21.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke konsekvenser det har for borgeren, hvis vedkommende bliver sat på gaden.

Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 27.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvad der skal til for at komme gældsproblemerne til livs. 

JUNI

Jyllands-Posten, d. 29.06.2011
Experian og Den Sociale Retshjælp ønsker, at ofre for identitetstyveri skal kunne registrere sig i RKI, og dermed undgå at få ukendte regninger.  

AUGUST

Socialrådgiveren, d. 11.08.2011
Den Sociale Retshjælps særlige rejsehold vil snart gøre en forskel for endnu flere indsatte. I dag er det primært beboere på Kriminalforsorgens udslusningspensioner, der har glæde af initiativet, men fremover vil fem-seks fængsler være på besøgslisten.


Bornholms Tidende d. 12.08.2011
Økonomi- og gældsrådgivningen er etableret på Bornholm med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

Kommunenyt.dk d. 12.08.2011
Økonomi- og gældsrådgivningen er etableret på Bornholm med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

BornholmsTidende.dk, d. 12.08.2011
Økonomi- og gældsrådgivningen er etableret på Bornholm med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

Bornholms Tidende, d. 17.08.2011
Den frivillige gældsrådgivning, der er etableret på Bornholm i samarbejde med Den Sociale Retshjælp, har travlt.

Epn.dk (Erhverv På Nettet) d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

DR P3 Nyhederne kl. 06.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

DR P3 Nyhederne kl. 08.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

DR P1 Radioavisen kl. 08.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

DR P1 Radioavisen kl. 06.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

Newspaq d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

Radio Diablo-Alfa Sydfyn d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

NewsPaq, d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

Urban, d. 19.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

Lokalavisen Bornholm, d. 31.08.2011
Den frivillige økonomi- og gældsrådgivning på Bornholm, der blev etableret i samarbejde med Den Sociale Retshjælp, åbner dørene.


SEPTEMBER

Politiken, d. 08.09.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om problematikken omkring udsættelser fra almene boliger og mener, at nogle kommuner ikke yder den rette hjælp.

Newspaq d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Radio 1 Silkeborg Guld d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Finanswatch.dk d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Politiken.dk d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Radio Diablo-Alfa Sydfyn d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Radio Alfa-ABC-Solo FM d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

DR1 DR Update 12.00 d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Avisen.dk, d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Newspaq d. 13.09.2011
På baggrund af Den Sociale Retshjælps oplysninger om, at banker nægter at oprette konti til socialt udsatte, udtaler Özlem Cekic, at bankerne burde modtage bøder, hvis de ikke overholder den gældende lovgivning.

Radio Diablo-Alfa Sydfyn d. 13.09.2011
På baggrund af Den Sociale Retshjælps oplysninger om, at banker nægter at oprette konti til socialt udsatte, udtaler Özlem Cekic, at bankerne burde modtage bøder, hvis de ikke overholder den gældende lovgivning.

Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 14.09.2011
Der er stor efterspørgsel på at modtage gældsrådgivning. Dette er også noget der mærkes hos Den Sociale Retshjælp.

Ritzaus Bureau d. 15.09.2011
Der er stor efterspørgsel på at modtage gældsrådgivning. Dette er også noget der mærkes hos Den Sociale Retshjælp.

Jyllandsposten d. 15.09.2011
Der er stor efterspørgsel på at modtage gældsrådgivning. Dette er også noget der mærkes hos Den Sociale Retshjælp.

Jyllands-Posten, d. 15.09.2011
Selvom borgerne flittigt benytter landets gældsrådgivninger, er det endnu uvist, om det efter 2012 vil være muligt at modtage gratis rådgivning. Den Sociale Retshjælp skal genansøge om midler, når ordningen med satspuljen udløber i 2012.

Århus Stiftstidende, d. 17.09.2011
Den Sociale Retshjælp gik i retten for at kræve penge for en ubrugelig hjemmeside, men tabte. 

OKTOBER

Presswire.dk, d. 04.10.2011
IBM støtter Den Sociale Retshjælp med analysesoftware.

Socialrådgiveren, d. 06.10.2011
Socialrådgivere er glade for den hjælp de kan få af frivillige i deres arbejde. Den Sociale Retshjælp bliver fremhævet som en god samarbejdspartner.

Fyens Stiftstidende, d. 12.10.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om kommunernes kontrolgruppers metoder, som er uacceptable. Kontrolgrupperne er blandt andet for dårlige til at informere borgeren om, hvad det er, der skal ske.  

NOVEMBER

Politiken, d. 13.11.2011
Der er et stigende behov for gratis juridisk rådgivning blandt borgerne, men flere og flere advokatvagter lukker. Den Sociale Retshjælp oplever dette stigende behov og bliver også i stigende grad kontaktet af bostøtter og socialrådgivere, der henvender sig på vegne af de svageste.

Orientering, P1, d. 23.11.2011
En tidligere innovationsmedarbejder hos Den Sociale Retshjælp udtaler sig omkring de indsattes sagsomkostninger og hvilke problemer dette kan medfører for den dømte.

DR.dk, d. 28.11.2011
Der er et stigende behov for gældsrådgivning. Dette mærkes hos Den Sociale Retshjælp, der får flere og flere henvendelser og derfor har tilknyttet mange flere frivillige. 

DECEMBER

Djøfbladet, d. 02.12.2011
Portræt af en projektleder hos Den Sociale Retshjælp.  

JANUAR

Socialrådgiveren, d. 14.01.2010
Den Sociale Retshjælp bliver nævnt som et af de steder, der har fået økonomisk støtte til at yde gratis gældsrådgivning.

Ritzaus Bureau, d. 18.01.2010
Landets gratis gældsrådgivere mærker, at banker og andre kreditinstitutter har sat en prop i forbrugslånene, som midlertidigt kunne holde danskere med et usundt pengeforbrug oven vande. Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af folk, der har brug for gældsrådgivning.

BornholmsTidende.dk, d. 18.01.2010
Landets gratis gældsrådgivere mærker, at banker og andre kreditinstitutter har sat en prop i forbrugslånene, som midlertidigt kunne holde danskere med et usundt pengeforbrug oven vande. Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af folk, der har brug for gældsrådgivning.

Dagbladet Køge, d. 18.01.2010
Landets gratis gældsrådgivere mærker, at banker og andre kreditinstitutter har sat en prop i forbrugslånene, som midlertidigt kunne holde danskere med et usundt pengeforbrug oven vande. Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af folk, der har brug for gældsrådgivning.

Dagbladet Ringsted, d. 18.01.2010
Landets gratis gældsrådgivere mærker, at banker og andre kreditinstitutter har sat en prop i forbrugslånene, som midlertidigt kunne holde danskere med et usundt pengeforbrug oven vande. Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af folk, der har brug for gældsrådgivning.

Dagbladet Roskilde, d. 18.01.2010
Landets gratis gældsrådgivere mærker, at banker og andre kreditinstitutter har sat en prop i forbrugslånene, som midlertidigt kunne holde danskere med et usundt pengeforbrug oven vande. Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af folk, der har brug for gældsrådgivning.

Vejle Amts Folkeblad, d. 18.01.2010
Landets gratis gældsrådgivere mærker, at banker og andre kreditinstitutter har sat en prop i forbrugslånene, som midlertidigt kunne holde danskere med et usundt pengeforbrug oven vande. Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af folk, der har brug for gældsrådgivning.

Lolland-Falsters Folketidende, d. 18.01.2010
Landets gratis gældsrådgivere mærker, at banker og andre kreditinstitutter har sat en prop i forbrugslånene, som midlertidigt kunne holde danskere med et usundt pengeforbrug oven vande. Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af folk, der har brug for gældsrådgivning.

DR P1 Radioavisen 12.00, d. 18.01.2014
Der er stor søgning og lange ventetider på at komme til hos offentligt støttede gældsrådgivninger. Det nævnes, at Den Sociale Retshjælp er blandt de i alt fem organisationer, der modtager offentlig støtte til at yde gratis rådgivning og Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælp, udtaler, at det ofte er helt almindelige mennesker, som er i arbejde, der har brug for hjælp.

Ligetil.nu, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

Dinepenge.dk, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

FyensStiftstidende.dk, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

EkstraBladet.dk, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

Vejle Amts Folkeblad, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

DR P1 Radioavisen kl. 08.00, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

Morsø Folkeblad, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

Herning Folkeblad, d. 18.01.2010
Flere og flere sidder i bundløs gæld og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser.

Presswire.dk, d. 19.01.2010
Den Sociale Retshjælp er en organisation, der har gæld og gældsrådgivning som indsatsområde og er derfor meget glade for den opmærksomhed Den Sociale Retshjælps gældsrådgivning har fået de sidste par dage, da dette er enormt vigtigt, at folk får hjælp.

Urban, d. 19.01.2010
Forbrugsfesten er forbi og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser fra folk, der har brug for hjælp til deres gældssituation.

24timer København, d. 19.01.2010
Forbrugsfesten er forbi og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser fra folk, der har brug for hjælp til deres gældssituation.

Politiken, d. 19.01.2010
Forbrugsfesten er forbi og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser fra folk, der har brug for hjælp til deres gældssituation.

JydskeVestkysten, d. 19.01.2010
Forbrugsfesten er forbi og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser fra folk, der har brug for hjælp til deres gældssituation.

Fyens Stiftstidende, d. 19.01.2010
Forbrugsfesten er forbi og Den Sociale Retshjælp er ved at drukne i henvendelser fra folk, der har brug for hjælp til deres gældssituation.

Herning Folkeblad, d. 21.01.2010
Danskerne har lommesmerter som aldrig før – dette mærkes også hos Den Sociale Retshjælp, som er ved at drukne i henvendelser. 

FEBRUAR

Jyllands-Posten, d. 03.02.2010
Private står i kø hos Forbrugerrådet for at få gratis rådgivning om, hvordan de skal komme videre i tilværelsen med en økonomi, der er kørt af sporet. Der er også hjælp at hente hos Den Sociale Retshjælp.

Beboerbladet, d. 12.02.2010
Den Sociale Retshjælp bliver nævnt, som en af de organisationer, der tilbyder gratis rådgivning. 

MARTS

Tænk Penge, d. 01.03.2010
Danmark drukner i gæld. Behovet for indblik i og viden om privatøkonomi er stort hos mennesker, som inden finanskrisen har oplevet velstand og masser af kreditvillighed. Men hos Den Sociale Retshjælp afviser man imidlertid middelklassen fra at få hjælp allerede i dag, og leder Sandy Madar har trukket en streg i sandet og rådgiver nu kun de allermest socialt udsatte.

Berlingske Tidende, d. 02.03.2010
Der er stor efterspørgsel på gratis gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp har søgt og fået penge til gældsrådgivning.

Lemvig Folkeblad, d. 04.03.2010
Der er stor efterspørgsel på gratis gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp har søgt og fået penge til gældsrådgivning.

Jyllands-Posten, d. 06.03.2010
I Danmark er der reelt intet loft over, hvor meget forbrugslånene må koste. Det har konsekvenser, som Den Sociale Retshjælp dagligt mærker, da borgere i bundløs gæld søger rådgivning hos Den Sociale Retshjælp. Den Sociale Retshjælp foreslår derfor hurtigst muligt et loft over ÅOP.

Politiken.dk, d. 12.03.2010
Den Sociale Retshjælp får penge til rådgivning. Siden krisen tog til, har antallet af henvendelser fra helt almindelige familier blæst rådgivningen omkuld og Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at mange ellers pæne privatøkonomier er skubbet ud over kanten samt at Den Sociale Retshjælp slet ikke kan følge med de mange henvendelser de får.

Politiken, d. 13.03.2010
Den Sociale Retshjælp får penge til rådgivning. Siden krisen tog til, har antallet af henvendelser fra helt almindelige familier blæst rådgivningen omkuld og Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at mange ellers pæne privatøkonomier er skubbet ud over kanten samt at Den Sociale Retshjælp slet ikke kan følge med de mange henvendelser de får.

Information, d. 20.03.2010
Flere hundrede tusinde danskere er registreret som dårlige betalere. Nu stiller bankrådgivere frivilligt op til at rådgive de gældsramte. Hos Den Sociale Retshjælp kan man, blandt andre, søge hjælp, hvis man er kommet i en økonomisk klemme.

information.dk, d. 20.03.2010
Flere hundrede tusinde danskere er registreret som dårlige betalere. Nu stiller bankrådgivere frivilligt op til at rådgive de gældsramte. Hos Den Sociale Retshjælp kan man, blandt andre, søge hjælp, hvis man er kommet i en økonomisk klemme.

Nordjyske Stiftstidende, d. 23.03.2010
Socialt udsatte borgere kan få gratis rådgivning om, hvordan de kan få afviklet deres gæld og dermed få en mere stabil tilværelse. Indenrigs- og Socialministeriet har valgt at støtte Den Sociale Retshjælp med 3 mio. kroner. 

APRIL

Politiken.dk, d. 01.04.2010
Den nuværende ordning med straffeattester skader tidligere dømtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Den Sociale Retshjælp synes dette er foruroligende, at flere og flere arbejdsgivere vil se en straffeattest og efterlyser, at arbejdsgiverne bruger attesterne mere hensigtsmæssigt: ”Der skal være sammenhæng mellem forseelserne og det job, man søger”.

EkstraBladet.dk, d. 01.04.2010
SF vil lempe regler for straffeattester. Dette vækker glæde hos Den Sociale Retshjælp, der mener, at arbejdsgiverne bruger attesterne mere hensigtsmæssigt.

24timer.dk, d. 19.04.2010
Der er sket en voldsom stigning i personlige konkurser. Den Sociale Retshjælp er et af de steder, hvor der kan søges om hjælp.

Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 20.04.2010
Der er sket en voldsom stigning i personlige konkurser. Den Sociale Retshjælp er et af de steder, hvor der kan søges om hjælp.

24timer Centrum, d. 20.04.2010
Beretning om Marianne, der har store gældsproblemer. Der bliver henvist til blandt andre Den Sociale Retshjælp, hvis læseren selv står i en lignende situation. 

MAJ

Jp.dk (Jyllands-Posten), d. 31.05.2010
Den gennemsnitlige gæld hos de dårlige betalere i Aarhus er vokset kraftigt siden 2007. Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at et af de helt store problem er, at folk er nødt til at optage nye lån for at kunne betale de gamle og de derved kommer ud i en gældsspiral. 

JUNI

Aarhus.dk, d. 01.06.2010
Den gennemsnitlige gæld hos de dårlige betalere i Aarhus er vokset kraftigt siden 2007. Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at et af de helt store problemer er, at folk er nødt til at optage nye lån for at kunne betale de gamle og de derved kommer ud i en gældsspiral.

Stiften.dk (Århus Stiftstidende), d. 01.06.2010
Den gennemsnitlige gæld hos de dårlige betalere i Aarhus er vokset kraftigt siden 2007. Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at et af de helt store problemer er, at folk er nødt til at optage nye lån for at kunne betale de gamle og de derved kommer ud i en gældsspiral.

Socialrådgiveren, d. 03.06.2010
En stor gældsbyrde fra sagsomkostninger og udgifter i forbindelse med retssagen forhindrer tidligere indsatte i at komme i gang med et liv efter afsoningen. Den Sociale Retshjælp mener gratis forsvarsadvokater kan løse problemet og er i gang med at kigge på hvad praksis er i andre lande (her er sagsomkostninger tit indkomstregulerede). Den Sociale Retshjælp arbejder på at få reglerne ændret. 

JULI

Hus Forbi, d. 01.07.2010
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvor alvorlige gældsproblemer de løsladte har og fortæller Den Sociale Retshjælp aldrig har set eksempler på eftergivelse heraf.

Hus Forbi, d. 01.07.2010
Jan står med en stor gæld efter hans løsladelse og har derfor henvendt sig hos Den Sociale Retshjælp for at få hjælp.

DR P1 Radioavisen 18.00, d. 14.07.2010
Finanskrisen har ført til lange ventelister hos de gratis gældsrådgivninger, som Socialministeriet sidste år bevilgede 16 millioner kroner til. Den Sociale Retshjælp er en af de organisationer, der har modtaget støtte.

Dagbladenes Bureau, d. 15.07.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, mener, at der bør skabes et større, mere slagkraftigt og ensartet rådgivningstilbud. Ydermere er det Sandys holdning, at man kunne spare mange penge på at forklare borgerne konsekvenserne af en stor forbrugsgæld og at det ikke er muligt bare sådan lige at få gældssanering. Det er tit basal information, der kan sikre, at borgeren ikke kommer længere ud.

Dagbladenes Bureau, d. 15.07.2010
Den Sociale Retshjælp er enige i, at inkassobranchen i stigende grad benytter sig af urimelige og nogle gange ulovlige metoder for at få penge ud af skyldnerne.

Ritzaus Bureau, d. 16.07.2010
Den Sociale Retshjælp oplever, at inkassovirksomhederne i kølvandet på finanskrisen er blevet mere aggressiv og sværere at forhandle med.

Dagbladet Køge, d. 17.07.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, mener, at der bør skabes et større, mere slagkraftigt og ensartet rådgivningstilbud. Ydermere er det Sandys holdning, at man kunne spare mange penge på at forklare borgerne konsekvenserne af en stor forbrugsgæld og at det ikke er muligt bare sådan lige at få gældssanering. Det er tit basal information, der kan sikre, at borgeren ikke kommer længere ud.

Dagbladet Ringsted, d. 17.07.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, mener, at der bør skabes et større, mere slagkraftigt og ensartet rådgivningstilbud. Ydermere er det Sandys holdning, at man kunne spare mange penge på at forklare borgerne konsekvenserne af en stor forbrugsgæld og at det ikke er muligt bare sådan lige at få gældssanering. Det er tit basal information, der kan sikre, at borgeren ikke kommer længere ud.

Dagbladet Roskilde, d. 17.07.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, mener, at der bør skabes et større, mere slagkraftigt og ensartet rådgivningstilbud. Ydermere er det Sandys holdning, at man kunne spare mange penge på at forklare borgerne konsekvenserne af en stor forbrugsgæld og at det ikke er muligt bare sådan lige at få gældssanering. Det er tit basal information, der kan sikre, at borgeren ikke kommer længere ud.

Frederiksborg Amts Avis, d. 17.07.2010
Den Sociale Retshjælp oplever, at inkassovirksomhederne i kølvandet på finanskrisen er blevet mere aggressiv og sværere at forhandle med.

Fyns Amts Avis, d. 17.07.2010
Den Sociale Retshjælp oplever, at inkassovirksomhederne i kølvandet på finanskrisen er blevet mere aggressiv og sværere at forhandle med.

Skive Folkeblad, d. 20.07.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, fortæller om, at mange af Den Sociale Retshjælps klienter aldrig vil komme ud af deres gæld og hvordan det påvirker dem psykisk. Hun udtaler, der er brug for at forklare konsekvenserne af forbrugslån samt at gældssanering er undtagelsen, ikke reglen.

Midtjyllands Avis, d. 24.07.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, fortæller, at folks uvidenhed om forbrugslån og gældssanering forstærker gældsspiralen.

Midtjyllands Avis, d. 24.07.2010
Den Sociale Retshjælp oplever, at inkassovirksomhederne i kølvandet på finanskrisen er blevet mere aggressiv og sværere at forhandle med. 

SEPTEMBER

DR P4 Radioavisen 12.00, d. 24.09.2010
Den Sociale Retshjælp oplever ofte, at folk med gæld får lov til at optage nye lån, som de ikke burde have fået. Formand for Den Sociale Retshjælp, Sandy Madar, siger, at regeringens initiativ om, at det skal blive sværere at låne penge i banken, på længere sigt kan være med til at forhindre den gældsspiral, som nogle kan havne i.

DR P1 Radioavisen 12.00, d. 24.09.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, er begejstret for regeringens nye tiltag, der skal gøre det sværere at låne penge i banken. 

OKTOBER

Ritzau, d. 19.10.2010
Den Sociale Retshjælp i Aarhus får flere og flere henvendelser fra indsatte og dømte, der ikke kan overskue den gæld de har til det offentlige. Ifølge Sandy Madar oplever mange af de dømte gælden som en usynlig straf – en straf, som kommer oven i den dom, de har modtaget og udtaler at gælden kan være med til at fastholde dem i kriminalitet.

Dinepenge.dk, d. 19.10.2010
Den Sociale Retshjælp i Aarhus får flere og flere henvendelser fra indsatte og dømte, der ikke kan overskue den gæld de har til det offentlige. Ifølge Sandy Madar oplever mange af de dømte gælden som en usynlig straf – en straf, som kommer oven i den dom, de har modtaget og udtaler at gælden kan være med til at fastholde dem i kriminalitet.

TV2Oj.dk (TV2 Østjylland), d. 19.10.2010
Den Sociale Retshjælp i Aarhus får flere og flere henvendelser fra indsatte og dømte, der ikke kan overskue den gæld de har til det offentlige. Ifølge Sandy Madar oplever mange af de dømte gælden som en usynlig straf – en straf, som kommer oven i den dom, de har modtaget og udtaler at gælden kan være med til at fastholde dem i kriminalitet.

DR P1 Radioavisen kl. 12.00, d. 19.10.2010
Den Sociale Retshjælp i Aarhus får flere og flere henvendelser fra indsatte og dømte, der ikke kan overskue den gæld de har til det offentlige. Ifølge Sandy Madar oplever mange af de dømte gælden som en usynlig straf – en straf, som kommer oven i den dom, de har modtaget og udtaler at gælden kan være med til at fastholde dem i kriminalitet.

Bornholms Tidende, d. 20.10.2010
Den Sociale Retshjælp i Aarhus får flere og flere henvendelser fra indsatte og dømte, der ikke kan overskue den gæld de har til det offentlige. Ifølge Sandy Madar oplever mange af de dømte gælden som en usynlig straf – en straf, som kommer oven i den dom, de har modtaget og udtaler at gælden kan være med til at fastholde dem i kriminalitet.

Flensborg Avis, d. 20.10.2010
Den sociale retshjælp i Aarhus får flere og flere henvendelser fra indsatte og dømte, der ikke kan overskue den gæld de har til det offentlige. Ifølge Sandy Madar oplever mange af de dømte gælden som en usynlig straf – en straf, som kommer oven i den dom, de har modtaget og udtaler at gælden kan være med til at fastholde dem i kriminalitet.

B.T., d. 21.10.2010
Antallet af gældsplagede danskere har aldrig været større. Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at gælden ikke kun er et problem for den gældsplagede selv, men også for samfundet generelt.

Djøf Studerende, d. 22.10.2010
Portræt af Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, og det arbejde hun laver i Den Sociale Retshjælp.

Ritzaus Bureau, d. 23.10.2010
Flere må sælge huset på grund af pengenød. Den Sociale Retshjælp har i de seneste år oplevet en stigning i sager, hvor folk må flytte fra huset, fordi de ikke længere har råd, da de under opsvinget fik lov at låne mere, end de kunne afdrage. Hun udtaler, at det især rammer hårdt blandt folk, som ellers har levet velstillede liv.

DR P4 Radioavisen kl. 14.00, d. 24.10.2010
Flere flytter på grund af økonomiske problemer. Formand for Den Sociale Retshjælp, Sandy Madar, fortæller, at mange, der vælger at flytte, gør det, fordi de ikke har overvejet situationen grundigt, og fordi de ikke har tjekket deres økonomi grundigt nok.

Politiken, d. 24.10.2010
Den Sociale Retshjælp har oplevet en stigning i sager, hvor folk har måttet flytte, fordi de ikke længere har råd.

DR P4 Radioavisen 18.00, d. 24.10.2010
Den Sociale Retshjælp har oplevet en stigning i sager, hvor folk har måttet flytte, fordi de ikke længere har råd.

Nordjyske Stiftstidende, d. 25.10.2010
Flere må sælge huset på grund af pengenød. Den Sociale Retshjælp har i de seneste år oplevet en stigning i sager, hvor folk må flytte fra huset, fordi de ikke længere har råd, da de under opsvinget fik lov at låne mere, end de kunne afdrage. Hun udtaler, at det især rammer hårdt blandt folk, som ellers har levet velstillede liv.

Jyllands-Posten, d. 25.10.2010
Flere må sælge huset på grund af pengenød. Den Sociale Retshjælp har i de seneste år oplevet en stigning i sager, hvor folk må flytte fra huset, fordi de ikke længere har råd, da de under opsvinget fået lov at låne mere, end de kunne afdrage. Hun udtaler, at det især rammer hårdt blandt folk, som ellers har levet velstillede liv. 

NOVEMBER

NPinvestor.dk, d. 02.11.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at folk under opsvinget har fået lov til at låne mere end de kan afdrage.

KirkensKorshaer.dk, d. 03.11.2010
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, holdte et oplæg ved en konference om indsattes mulighed for arbejde og uddannelse.

Weekendavisen, d. 19.11.2010
Danskernes privatgæld vokser og der er brug for rådgivning. Den Sociale Retshjælp i Aarhus afviser i gennemsnit 20 henvendelser om dagen og behandler i forvejen dobbelt så mange sager, som der er ressourcer til – der kan derfor kun tages hånd om dem, der er værst stillet. 

DECEMBER

DR P3 Nyhederne kl. 06.00, d. 20.12.2010
Den Sociale Retshjælp mener kommunerne forsømmer at hjælpe folk med de økonomiske problemer, som er årsag til, at de har et boligproblem.

DR P4 Radioavisen kl. 06.00, d. 20.12.2010
Katharina Jespersen, afdelingsleder i Den Sociale Retshjælp, siger, at det, at få anvist en bolig af kommunen er en kortsigtet løsning her og nu og at man ikke får ryddet op i de økonomiske problemer, som folk har.

Berlingske.dk, d. 26.12.2010
Katharina Jespersen, leder af Innovationsafdelingen hos Den Sociale Retshjælp, sætter fokus på problematikken omkring udsættelser og opfordrer til, at den bliver taget alvorligt.

Berlingske Tidende, d. 27.12.2010
Katharina Jespersen, leder af Innovationsafdelingen hos Den Sociale Retshjælp, sætter fokus på problematikken omkring udsættelser og opfordrer til, at den bliver taget alvorligt.

JANUAR

Ritzaus Bureau d. 09.01.2009
Tusindvis af helt almindelige danskere har et så usundt pengeforbrug, at de ender i bundløs gæld. Nu stopper finanskrisen lånefesten for mange danskere. Det mærker man hos Den Sociale Retshjælp.

Politiken.dk, d. 09.01.2009
Tusindvis af helt almindelige danskere har et så usundt pengeforbrug, at de ender i bundløs gæld. Nu stopper finanskrisen lånefesten for mange danskere. Det mærker man hos Den Sociale Retshjælp.

Politiken d. 10.01.2009
Tusindvis af helt almindelige danskere har et så usundt pengeforbrug, at de ender i bundløs gæld. Nu stopper finanskrisen lånefesten for mange danskere. Det mærker man hos Den Sociale Retshjælp.

Dinepenge.dk d. 10.01.2009
Tusindvis af helt almindelige danskere har et så usundt pengeforbrug, at de ender i bundløs gæld. Nu stopper finanskrisen lånefesten for mange danskere. Det mærker man hos Den Sociale Retshjælp.

Fpn.dk (Forbrug På Nettet) d. 10.01.2009
Tusindvis af helt almindelige danskere har et så usundt pengeforbrug, at de ender i bundløs gæld. Nu stopper finanskrisen lånefesten for mange danskere. Det mærker man hos Den Sociale Retshjælp.

RadioNyhederne.dk, d. 10.01.2009
Tusindvis af helt almindelige danskere har et så usundt pengeforbrug, at de ender i bundløs gæld. Nu stopper finanskrisen lånefesten for mange danskere. Det mærker man hos Den Sociale Retshjælp. 

APRIL

Jyllands-Posten, d. 25.04.2009
Flere danskere drukner i gæld. Der er hjælp at hente hos Den Sociale Retshjælp.

Vfm.dk (Velfærdsministeriet) d. 30.04.2009
Den Sociale Retshjælp i Århus støttes med tre mio. kr. til “Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning” af Indenrigs- og Socialministeriet.

Dinepenge.dk, d. 30.04.2009
Den Sociale Retshjælp i Århus støttes med tre mio. kr. til “Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning” af Indenrigs- og Socialministeriet. 

MAJ

Fbr.dk (Forbrugerrådet)

Den Sociale Retshjælp i Århus støttes med tre mio. kr. til “Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning” af Indenrigs- og Socialministeriet.

Politiken.dk, d. 01.05.2009
Den Sociale Retshjælp i Århus støttes med tre mio. kr. til “Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning” af Indenrigs- og Socialministeriet.

Politiken d. 02.05.2009
Der er gratis hjælp på vej til socialt udsatte, der er havnet i en gældsfælde. Indenrigs-og Socialministeriet har bevilget 16 millioner kroner til fem organisationer: Den Sociale Retshjælp i Århus, KFUM, Forbrugerrådet, Frelsens Hær og Kristeligt Studentersettlement.

Fyens Stiftstidende, d. 02.05.2009
Der er gratis hjælp på vej til socialt udsatte, der er havnet i en gældsfælde. Indenrigs-og Socialministeriet har bevilget 16 millioner kroner til fem organisationer: Den Sociale Retshjælp i Århus, KFUM, Forbrugerrådet, Frelsens Hær og Kristeligt Studentersettlement.

Jv.dk (JydskeVestkysten), d. 04.05.2009
Indenrigs- og Socialministeriet har givet 16 millioner kroner til Forbrugerrådet, Frelsens Hær, Kristeligt Studentersettlement og Den Sociale Retshjælp i Århus, som alle vil åbne økonomiske rådgivninger forskellige steder i landet.

JydskeVestkysten, d. 05.05.2009
Indenrigs- og Socialministeriet har givet 16 millioner kroner til Forbrugerrådet, Frelsens Hær, Kristeligt Studentersettlement og Den Sociale Retshjælp i Århus, som alle vil åbne økonomiske rådgivninger forskellige steder i landet.

Lokalavisen Vanløse Posten, d. 07.05.2009
Der bliver snart hjælp at hente for de mange borgere i Danmark, der sidder i store gældsproblemer. Indenrigs-og Socialministeriet har bevilliget i alt 16 millioner kroner til gratis økonomisk rådgivning til socialt udsatte borgere. Den Sociale Retshjælp har fået tre mio. støtte.

Søndagsavisen 1V (Køge, Stevns), d. 10.05.2009
Den Sociale Retshjælp får økonomisk støtte af Indenrigs- og Socialministeriet.

TV 2 Nyhederne kl. 08.30 d. 11.05.2009
Man kan få gratis gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp.

TV 2 Nyhederne kl. 12.00 , d. 11.05.2009
Man kan få gratis gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp.

Fpn.dk (Forbrug På Nettet) d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af danskere i gode, faste job, som har lånt så meget, at de er kommet i en desperat gældssituation. Den Sociale Retshjælp tager nu konsekvensen af de mange henvendelser og opretter en rådgivningstjeneste, der kan hjælpe gældsplagede danskere, som ikke er socialt udsatte.

Lorry.dk (TV2 Lorry), d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af danskere i gode, faste job, som har lånt så meget, at de er kommet i en desperat gældssituation. Den Sociale Retshjælp tager nu konsekvensen af de mange henvendelser og opretter en rådgivningstjeneste, der kan hjælpe gældsplagede danskere, som ikke er socialt udsatte 

Politiken d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp tager nu efter hundredvis af henvendelser konsekvensen og åbner en gældsrådgivning, hvor alle gældsplagede danskere kan få hjælp.

Politiken.dk d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp tager nu efter hundredvis af henvendelser konsekvensen og åbner en gældsrådgivning, hvor alle gældsplagede danskere kan få hjælp.

TV2 d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp tager nu efter hundredvis af henvendelser konsekvensen og åbner en gældsrådgivning, hvor alle gældsplagede danskere kan få hjælp

Finans Online d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp tager nu efter hundredvis af henvendelser konsekvensen og åbner en gældsrådgivning, hvor alle gældsplagede danskere kan få hjælp

Cphpost.dk, d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp tager nu efter hundredvis af henvendelser konsekvensen og åbner en gældsrådgivning, hvor alle gældsplagede danskere kan få hjælp.

Nordjyske.dk d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp.

Dinepenge.dk d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp.

Avisen.dk d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp.

Politiken.dk d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp.

Newspaq SBS Tekst-tv, d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp.

TV 2 Nyhederne kl. 14.00, d. 11.05.2009
Den Sociale Retshjælp åbner nu en gældsrådgivning, hvor gældsplagede danskere kan få rådgivning.

DR P4 Radioavisen kl. 07.00, d. 11.05.2009
et forskningsprojekt fra Handelshøjskolen CBS i København skønnes det, at mindst 150.000 danskere har så stor gæld, at de sandsynligvis aldrig kommer ud af den. Den Sociale Retshjælp og Forbrugerrådet opretter gældsrådgivninger.

Helsingør Dagblad d. 12.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp. Den Sociale Retshjælp tager nu efter hundredvis af henvendelser konsekvensen og åbner en gældsrådgivning, hvor alle gældsplagede danskere kan få hjælp.

Jp.dk (Jyllands-Posten), d. 12.05.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp. Den Sociale Retshjælp tager nu efter hundredvis af henvendelser konsekvensen og åbner en gældsrådgivning, hvor alle gældsplagede danskere kan få hjælp. 

Politiken.dk, d. 12.05.2009
Det er ikke længere kun socialt udsatte danskere, der henvender sig til Den Sociale Retshjælp med deres gældsproblemer.

Dagbladenes Bureau, d. 13.05.2009
Den landsdækkende rådgivningstjeneste Den Sociale Retshjælp bliver bogstaveligt talt kimet ned af danskere, som ikke har råd til at betale boligydelsen, og af både bankansatte og advokater, der ikke kan betale deres regninger. Retshjælpen opretter derfor en gældsrådgivning for alle.

DagbladetOnline.dk (Frederiksborg Amts Avis) d. 14.05.2009
Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af danskere, der ikke kan betale regningerne. Retshjælpen opretter derfor en gældsrådgivning for alle.

Skive Folkeblad d. 14.05.2009
Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af danskere, der ikke kan betale regningerne. Retshjælpen opretter derfor en gældsrådgivning for alle.

Horsens Folkeblad, d. 14.05.2009
Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af danskere, der ikke kan betale regningerne. Retshjælpen opretter derfor en gældsrådgivning for alle.

Herning Folkeblad, d. 15.05.2009
Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af danskere, der ikke kan betale regningerne. Retshjælpen opretter derfor en gældsrådgivning for alle.

Midtjyllands Avis, d. 15.05.2009
Den Sociale Retshjælp modtager computere fra Grundfos.

Søndagsavisen 8 (Slagelse, Korsør, Skælskør, Sorø), d. 17.05.2009
Den Sociale Retshjælp får økonomisk støtte af Indenrigs- og Socialministeriet.

Flensborg Avis, d. 18.05.2009
Den Sociale Retshjælp bliver kimet ned af danskere, der ikke kan betale regningerne. Retshjælpen opretter derfor en gældsrådgivning for alle.

Gladsaxe Bladet, d. 26.05.2009
Den alvorlige økonomiske situation for mange danskere får både Den Sociale Retshjælp samt Forbrugerrådet til at oprette en gældsrådgivning.

Odder.dk (Odder Kommune), d. 27.05.2009
Fem frivillige organisationer, heriblandt Den Sociale Retshjælp, har fået tildelt ialt 16 mio. kr. af Indenrigs- og Socialministeriet til at oprette gældsrådgivninger for socialt udsatte i en række byer over hele landet. 

JUNI

Hus Forbi, d. 01.06.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som normalt kun betjener socialt udsatte, bliver bestormet af danskere i gode, faste job, som har lånt så meget, at de er kommet i en desperat gældsituation.

Campus, d. 15.06.2009
Gæld er det største problem blandt Den Sociale Retshjælps klienter. 

Campus, d. 15.06.2009
Den Sociale Retshjælp og andre krisecentre, som ellers kun er til for kriminelle og hjemløse, bliver bestormet af gældsplagede danskere i gode, faste job. Familier, der normalt er velstillede, har nu et mærkbart behov for hjælp. Den Sociale Retshjælp åbner derfor en ny gældsrådgivning for alle.

JULI

Jp.dk (Jyllands-Posten), d. 07.07.2009
Indenrigs- og Socialministeriet har bevilliget 250.000 kr. til Den Sociale Retshjælp.

Jyllands-Posten, d. 08.07.2009
Indenrigs- og Socialministeriet har bevilliget 250.000 kr. til Den Sociale Retshjælp.

Århus Stiftstidende, d. 12.07.2009
Den Sociale Retshjælp i Århus får 250.000 kr. til et rejsehold, der har til formål at hjælpe indsatte i institutioner under kriminalforsorgen med livet efter afsoning. 

OKTOBER

B.T., d. 04.10.2009
Frivilligt arbejde bliver holdt i live af velgørenhed. Den Sociale Retshjælp er nogen af dem, der modtager donationer.

Femina.dk, d. 14.10.2009
Sandy Madar, stifter af Den Sociale Retshjælp, er nomineret til en ” Wonder Award” – en pris, som FEMINA i samarbejde med Elizabeth Arden uddeler med det formål at hædre en ganske særlig kvinde, der bruger tid og kræfter på frivilligt arbejde.

Sermitsiaq.gl, d. 19.10.2009
Sandy Madar, stifter af Den Sociale Retshjælp, er nomineret til en ” Wonder Award”. 

NOVEMBER

Ritzaus Bureau, d. 09.11.2009
Hjælp, som egentlig var beregnet på narkomaner og sindslidende, bliver nu søgt af helt almindelige danskere, der er havnet i gældsfælden. Dette mærker man også hos Den Sociale Retshjælp – der er en kæmpe efterspørgsel efter gældsrådgivning. Og vi bliver bombarderet med henvendelser fra helt normale, ressourcestærke danskere.

TV2Oj.dk (TV2 Østjylland) d. 10.11.2009
Hjælp, som egentlig var beregnet på narkomaner og sindslidende, bliver nu søgt af helt almindelige danskere, der er havnet i gældsfælden. Dette mærker man også hos Den Sociale Retshjælp – der er en kæmpe efterspørgsel efter gældsrådgivning. Og DSR bliver bombarderet med henvendelser fra helt normale, ressourcestærke danskere.

Urban d. 10.11.2009
Hjælp, som egentlig var beregnet på narkomaner og sindslidende, bliver nu søgt af helt almindelige danskere, der er havnet i gældsfælden. Dette mærker man også hos Den Sociale Retshjælp – der er en kæmpe efterspørgsel efter gældsrådgivning. Og DSR bliver bombarderet med henvendelser fra helt normale, ressourcestærke danskere.

Politiken.dk, d. 10.11.2009
Hjælp, som egentlig var beregnet på narkomaner og sindslidende, bliver nu søgt af helt almindelige danskere, der er havnet i gældsfælden. Dette mærker man også hos Den Sociale Retshjælp – der er en kæmpe efterspørgsel efter gældsrådgivning. Og DSR bliver bombarderet med henvendelser fra helt normale, ressourcestærke danskere.

Jyllands-Posten, d. 11.11.2009
Hjælp, som egentlig var beregnet på narkomaner og sindslidende, bliver nu søgt af helt almindelige danskere, der er havnet i gældsfælden. Dette mærker man også hos Den Sociale Retshjælp – der er en kæmpe efterspørgsel efter gældsrådgivning. Og DSR bliver bombarderet med henvendelser fra helt normale, ressourcestærke danskere.

Dagbladenes Bureau, d. 26.11.2009
Mange forbrugere forgælder sig for at holde jul. Gældsramte i hele landet får nu mulighed for gratis og personlig rådgivning om veje ud af det økonomiske morads. Du kan blandt andre få hjælp hos Den Sociale Retshjælp.

Horsens Folkeblad, d. 28.11.2009
Julen er en alvorlig økonomisk udfordring for mange familier. Man kan få hjælp hos Den Sociale Retshjælp. 

DECEMBER

Lolland-Falsters Folketidende, d. 05.12.2009
Mange forbrugere forgælder sig for at holde jul. Gældsramte i hele landet får nu mulighed for gratis og personlig rådgivning om veje ud af det økonomiske morads. Man kan få hjælp hos Den Sociale Retshjælp. 

JANUAR

Ekstrabladet.dk, d. 25.01.2008
Med støtte fra Experian hjælper Den Sociale Retshjælp gældsatte borgere.

Fpn.dk, d. 25.01.2008
Den Sociale Retshjælp yder gratis gældsrådgivning og hjælper samfundets svageste.
 

FEBRUAR

Jyllands-Posten Øst, d. 01.02.2008
Den Sociale Retshjælp hjælper skyldnere, der har mistet overblikket. Der har været et enormt stort behov for hjælp. Siden Den Sociale Retshjælps åbnede er retshjælpen blevet bestormet af gældsplagede danskere.

Avisen.dk, d. 20.02.2008
Antallet af henvendelser til Den Sociale retshjælp viser, at der er et massivt behov for hjælp.

Urban, d. 20.02.2008
Den Sociale Retshjælp har startet en gældsafdeling for at hjælpe socialt udsatte ud af uoverskuelig gæld, men bliver overrendt af ”almindelige” danskere, der er i store gældsproblemer.

Nyhedsavisen, d. 21.02.2008
Henvendelser til Den Sociale Retshjælp viser, at forbrugslån volder store problemer. 

 

MARTS

 
1klik.dk, d. 04.03.2008
Shoppit støtter Den Sociale Retshjælps arbejde gennem donation.

JUNI

JP Århus, d. 01.06.2008
Den Sociale Retshjælp får økonomisk støtte fra Danske Spil.

Århus Stiftstidende, d. 21.06.2008
Den Sociale Retshjælp får økonomisk støtte fra Shoppit.

Ritzaus Bureau, d. 27.06.2008
Den Sociale Retshjælp hjælper de socialt udsatte og udtaler sig om, hvor svært det er for dem at få eftergivet deres gæld. 

JULI

Horsens Folkeblad, d. 08.07.2008
Portræt af en medarbejder der var med fra begyndelsen i Den Sociale Retshjælp. 

SEPTEMBER

JP Århus, d. 04.09.2008
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at hun kan genkende påstanden om, at der er færre borgere i Aarhus, der ender i RKI eller har økonomiske problemer. Tværtimod er Den Sociale Retshjælp ved at drukne i henvendelser.

JP Århus, d. 04.09.2008
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler, at mange borgere lever i en fantasiverden – de tror, de bare kan få gældsanering og så er alle deres problemer løst. Det kan meget sjældent lade sig gøre.

JP Århus, d. 04.09.2008
Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de mange henvendelser, Den Sociale Retshjælp får og vurderer, at forbrugsgoder købt på afbetaling og hurtige lån til for eksempel en fest, tøj eller en rejse er en hyppig årsag til, at folk kommer i uføre økonomisk.  

JUNI

Lokalavisen Nordårhus, d. 06.06.07

Den Sociale Retshjælp fik doneret penge af shoppit og vil bruge dem på et projekt, der skal hjælpe unge stofmisbrugere i Aarhus væk fra et liv med kriminalitet og stoffer.  

JULI

Århus Stiftstidende, d. 26.07.07
Den Sociale Retshjælp modtager penge fra Shoppit. 

Kronikker m.v.

Vi bidrager blandt andet til den offentlige debat ved at skrive kronikker, debatindlæg og læserbreve. Her kan vi argumentere for vores synspunkter med henvisning til de konkrete problemstillinger, som vores klienter oplever, og vores mangeårige erfaring med målgruppen. På den måde kan vi komme bredt ud med vores synspunkter, samt udbrede kendskab og forståelse af de udfordringer, som socialt udsatte møder i dagligdagen. Vi har blandt andet udgivet flere kronikker og debatindlæg med fokus på styrkelse af retshjælpsområdet. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe alle de kronikker og debatindlæg vi har udgivet gennem tiden, men du kan se et udpluk herunder.