PRAKTIKANTER

Hos Den Sociale Gældsrådgivning gør vi i stor grad brug af praktikanter til at supplere vores frivillige og faste medarbejdere. Dette er der flere årsager til. Først og fremmest er praktikanter her oftest på fuld tid (eller på tilnærmelsesvis fuld tid, hvis de følger fag ved siden af) i tre til seks måneder, hvilket giver dem mulighed for virkelig at gå i dybden med arbejdet. Det er en stor fordel i forhold til både sagsbehandling, hvor vi får mulighed for at hjælpe endnu flere klienter, og arbejdsopgaver generelt, fordi det betyder, at de hurtigt kan komme ind i arbejdsgangene. En stor del af praktikanterne vælger at fortsætte som frivillige efter praktikopholdet, hvilket er meget værdsat fra organisationens side. Desuden er det generelt af stor vigtighed for Den Sociale Gældsrådgivning at løfte en del af det samfundsansvar, vi alle har for at give unge mennesker en god start på arbejdslivet. Praktikophold giver de studerende mulighed for at anvende den teori, de har lært på deres studier, i praksis. Derved får de mulighed for at supplere deres teoretiske kompetencer med praktiske kompetencer, hvilket giver dem et værdifuldt salgsargument, når de efter endt studie skal søge job. Samtidig kan deres fremtidige arbejdsgivere drage fordel af, at de har stiftet erfaring med livet på en arbejdsplads. rådgiv

Uddannelses
steder

Den Sociale Gældsrådgivning tager imod studerende praktikanter fra en lang række forskellige studieretninger. Det er vores erfaring, at mange studerende har kompetencer, som vi kan drage stor fordel af, og som de selv kan få lov til at afprøve og videreudvikle hos os. Det ansvar og den erfaring, vores praktikanter får under praktikophold, bliver værdsat af både praktikanter og uddannelsesinstitutionerne. Vi bliver inviteret til karrieredage og deltager meget gerne for at skabe en god kontakt til kommende praktikanter. Det tætte samarbejde er således til gavn for de studerende, for uddannelsesstederne, for os og i sidste ende for vores målgruppe. Vi har gennem tiden samarbejdet med mange uddannelsesinstitutioner om praktikophold for studerende under Den Sociale retshjælps Fond såvel som Den Sociale Gældsrådgivning, herunder:

Uddannelses
steder

Den Sociale Gældsrådgivning tager imod studerende praktikanter fra en lang række forskellige studieretninger. Det er vores erfaring, at mange studerende har kompetencer, som vi kan drage stor fordel af, og som de selv kan få lov til at afprøve og videreudvikle hos os. Det ansvar og den erfaring, vores praktikanter får under praktikophold, bliver værdsat af både praktikanter og uddannelsesinstitutionerne. Vi bliver inviteret til karrieredage og deltager meget gerne for at skabe en god kontakt til kommende praktikanter. Det tætte samarbejde er således til gavn for de studerende, for uddannelsesstederne, for os og i sidste ende for vores målgruppe. Vi har gennem tiden samarbejdet med mange uddannelsesinstitutioner om praktikophold for studerende under Den Sociale retshjælps Fond såvel som Den Sociale Gældsrådgivning, herunder:

 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Roskilde Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Copenhagen Business School
 • Copenhagen Business Academy
 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Erhvervsakademi Lillebælt
 • Erhvervsakademi Dania Silkeborg
 • Erhvervsakademi Dania Hobro
 • IBA Erhvervsakademi Kolding
 • Erhvervsakademi Dania Viborg
 • VIA University College
 • Professionshøjskolen Metropol.

Vores praktikanter har igennem tiden haft mange og meget forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Gældsrådgivning og løfte den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Vi har igennem årene haft praktikanter med en baggrund inden for økonomi, dog flest administrative til at bakke rådgivningsindsatsen op som fx samfundsvidenskabelig, teknisk eller kommunikationsmæssig baggrund. Af typiske studieretninger kan nævnes:

Studie
retninger

Vores praktikanter har igennem tiden haft mange og meget forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Gældsrådgivning og løfte den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Vi har igennem årene haft praktikanter med en baggrund inden for økonomi, dog flest administrative til at bakke rådgivningsindsatsen op som fx samfundsvidenskabelig, teknisk eller kommunikationsmæssig baggrund. Af typiske studieretninger kan nævnes:

Studie
retninger

 • Jura
 • Cand.merc./cand.merc.(jur.)
 • Socialrådgiveruddannelsen
 • Statskundskab
 • Administrationsbachelor
 • Antropologi
 • Sociologi
 • Europastudier
 • Internationale Studier
 • Cand.it.
 • Forskellige kommunikationsuddannelser
 • Multimediedesigner
 • It-teknolog
 • Webdesigner

Praktikant pladser

Her kan du læse mere om hvilke praktikant pladser vi tilbyder i henholdsvis København og Aarhus i foråret 2022 

Gældsmanager

Er du økonomi studerende og gerne vil prøve at arbejde i praksis med den teori du har lært på studiet og samtidig gøre en god gerning for dine medborgere?

IT

Er du IT studerende og gerne vil prøve kræfter med at bidrage til udvikle og drifte vores it systemer og it sikkerhed i en frivillig organisation samt yde support til dine kollegaer?

HR & Kommunikation

Er du i gang med en kommunikations- eller administrativ uddannelse? I et praktikforløb i vores HR-afdeling kan du prøve kræfter med alle aspekter af HR-faget.

Web & grafisk design

Er du web / grafisk designer og gerne vil hjælpe med at videreudvikle vores hjemmesider og platform samt øvrige materialer?

Retspolitisk

Er du i gang med en relevant uddannelse der kan bidrage til at præge den politiske dagsorden og samtidig få stor erfaring med politiske og medie mekanismer?.

Økonomistyring

Har du interesse i budgetstyring, lønbehandling og bogholderi? Som en den af din uddannelse kan du bruge dit praktikophold hos os og få selvstændig praksiserfaring.

Michelle - tidligere praktikant 2019 Juridisk Manager
Julie - Krimologi Politisk Konsulent efterår 2020 Michelle, udtaler følgende om sit praktikforløb hos Den Sociale Retshjælps Fond: Et arbejdssted med et godt og lærerigt miljø - arbejdsmæssigt såvel som socialt. Man bliver både udfordret, men også udviklet på det faglige og personlige plan. Michelle har værdsat sit praktikforløb så meget, at hun fortsætter som frivillig juridisk manager på kontoret efter sommerferien.
Cecilie - Praktikant 2019 HR Konsulent
Aarhus Julie - Krimologi Politisk Konsulent efterår 2020 Michelle, udtaler følgende om sit praktikforløb hos Den Sociale Retshjælps Fond: Et arbejdssted med et godt og lærerigt miljø - arbejdsmæssigt såvel som socialt. Man bliver både udfordret, men også udviklet på det faglige og personlige plan. Michelle har værdsat sit praktikforløb så meget, at hun fortsætter som frivillig juridisk manager på kontoret efter sommerferien. Michelle - tidligere praktikant 2019 Juridisk Manager Cecilie, udtaler følgende om sit praktikforløb hos Den Sociale Retshjælps Fond: At være i praktik som HR Konsulent har været en super lærerig oplevelse. Man får rigtig meget ansvar fra starten og er selv med i udvælgelsesfasen i forbindelse med ansættelse af nye praktikanter og frivillige. Man får på den måde afprøvet en masse ting og kan selv være med til at bestemme sine arbejdsopgaver indenfor rammerne. Har man mod på nye udfordringer, vil jeg bestemt anbefale en praktikplads ved Den Sociale Retshjælps Fond.
Theis 2019 Politisk konsulent
At være praktikant hos DSRF har været en utrolig lærerig og spændende oplevelse, hvor jeg har fået praktisk erfaring med alt fra interessevaretagelse, til projektarbejde, til sekretariatsbetjening med alt hvad det indebære. Der er meget højt til loftet, og hvis man er proaktiv, er det utrolig god mulighed for selv at præge sit praktikforløb og sine opgaver. Man kan virkelig mærke, at man er sammen med folk der har lyst til at gøre en forskel og det er en utrolig motiverende følelse - man får arbejdet og sagerne helt ind under huden og får virkelig lyst til at give den en skalle. Har man lyst til at gøre en forskel, og lyst til at få værdifuld erfaring som man kan tage med sig videre efter sit forløb, så er DSRF helt klart stedet man skal i praktik.
Julie - Krimologi Politisk Konsulent efterår 2020
Tidligere
Næste

Praktikanter igennem tiden

Nedenfor kan man finde en kort gennemgang af udviklingen af brugen af praktikophold hos Den Sociale Retshjælps Fond herunder også Den Sociale Gældsrådgivning siden 2007 til og med 2021, hvor de to projekter blev adskilt med egne hjemmesider og sociale medier.

 

Praktikanter igennem tiden

Nedenfor kan man finde en kort gennemgang af udviklingen af brugen af praktikophold hos Den Sociale Retshjælps Fond herunder også Den Sociale Gældsrådgivning siden 2007 til og med 2021, hvor de to projekter blev adskilt med egne hjemmesider og sociale medier.