ORGANISATION

Har du brug for gratis retshjælp eller gældsrådgivning?

Vi yder gratis hjælp til juridiske og økonomiske problemer. Ring til 70 22 93 30, skriv til os eller mød op på et af vores kontorer.

Vores kontorer i Aarhus, København og Horsens yder gratis retshjælp i form at juridisk rådgivning, juridisk bistand og juridisk sagsbehandling, mens du kan få gratis økonomisk rådgivning på vores kontorer i Aarhus og København. Vores økonomiske rådgivning henvender sig p.t. til tre meget specifikke målgrupper, dem kan du læse mere om HER.

Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi som minimum henvise dig til rette rådgivningstilbud. Tøv derfor ikke med at ringe til os.

Du kan læse mere om alle vores rådgivningstilbud under Brug for hjælp?

Vi tilbyder telefonisk, skriftlig og personlig rådgivning samt tager på opsøgende besøg flere steder i landet.  Du kan læse mere om vores forskellige henvendelseskanaler HER.

Du kan også læse om blandt andet vores retspolitiske arbejde under Mærkesagereller hvordan du kan blive frivillig under Giv en hånd samt meget, meget mere.

Medarbejderne

Værdier

Advisory board

Bestyrelsen

Kort om Den Sociale Retshjælps Fond

I 2007 stiftede Sandy Madar Den Sociale Retshjælp som en forening baseret på frivillighed. Grundet praktiske overvejelser overgik foreningen i 2014 til en fond med støtte fra Grundfos og skiftede i samme forbindelse navn til Den Sociale Retshjælps Fond. Formålet med organisationens eksistens har dog alle dage været den samme; nemlig at yde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til socialt udsatte og øvrige borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Derudover er det et vigtigt mål for organisationen at fremme og forsvare socialt udsattes interesser i det politiske system og udbrede kendskabet til målgruppens behov i samfundet – herunder sætte fokus på nødvendigheden af en landsdækkende og helhedsorienteret rådgivningsindsats.

 DSRF har kontorer i Aarhus og København. Kontoret i Aarhus fungerer som organisationens hovedkontor, hvad angår administration og ledelse. Også Sekretariatet og Innovationsafdelingen, som står for organisationens HR- og retspolitiske arbejde, er placeret i Aarhus.

DSRFs kontorer har åbent for personlig og telefonisk henvendelse på alle hverdage fra kl. 09.00- 17.00. Mandag og onsdag har Aarhus-afdelingen dog åbent indtil kl. 19.00 og tilsvarende i København tirsdag og torsdag. Derudover kan borgerne rette henvendelse via e-mail på alle tidspunkter af døgnet. I forsøget på at udbrede rådgivningstilbuddet til alle trængende borgere har DSRF etableret opsøgende rejseholdsbesøg på pensioner og i fængsler over hele landet samt på biblioteker og boformer, som DSRF aflægger regelmæssige besøg i samarbejde med myndighedsafdelingen ved Aarhus Kommune.

Den Sociale Retshjælps Fond har ca. 120 medarbejdere, hvoraf langt de fleste er frivillige og ulønnede praktikanter, som i perioder er tilknyttet organisationen som del af deres studieordning.  Kravet om faglighed og supervision har dog fordret ansættelse af enkelte færdiguddannede og lønnede medarbejdere, som forestår den daglig ledelse af de respektive afdelinger.  Derudover består DSRF af en bestyrelse, som er organisationens øverste organ, og et repræsentantskab, som stiller deres faglige kompetencer gratis til rådighed for organisationen.