You are currently viewing Offerfonden

Offerfonden

I februar 2013 fremsatte Justitsminister Morten Bødskov et lovforslag om etableringen af en offerfond, der skal sikre, at ofre for kriminalitet i fremtiden får bedre hjælp til at komme videre i livet gennem rådgivning, uddannelse og forskning. Fonden skal finansieres af gerningsmænd, som har begået lovovertrædelser, hvor der kan være – eller har været – et offer. Gerningsmændene skal betale 500 kr. til fonden.

Vores arbejde – status

Loven trådte i kraft 1. januar 2014. Den Sociale Retshjælp er godt tilfreds med loven, da det er vigtigt at hjælpe ofrene tilbage på fode, men samtidig er beløbet på 500 kr. den dømte skal betale ikke ødelæggende for gerningsmanden, der i forvejen ofte har begrænsede midler i forvejen og skal forholde sig til betydelige udgifter til sagsomkostninger og erstatninger.

Nedenfor kan orientere dig om Den Sociale Retshjælps overvejelser og bekymringer, da forslaget kom frem, blandt andet fremsat ved en politisk henvendelse til retsordfører for Enhedslisten Pernille Skipper.

Hvorfor var offerfonden en mærkesag for DSR?
Den Sociale Retshjælp mener, at det skal være fokus på at få ofre tilbage på fode efter at have været udsat for en kriminel handling og støtter op om den øgede opmærksomhed på dette arbejde. Men fra vores omfattende arbejde med nuværende og tidligere indsatte ved vi at mange af dem har begrænsede midler. Det er derfor vigtigt at beløbet den dømte skal indbetale forbliver et symbolsk beløb og ikke en ekstra straf. Et beløb på f.eks. 1000 kr. vil være alt for højt, da de dømte i forvejen skal forholde sig til betydelige udgifter til f.eks. sagsomkostninger, erstatninger m.m.

Den Sociale Retshjælp indtryk er, at der bl.a. ofrende er et omfattende behov for juridisk hjælp, når selve dagen er overstået. Altså hjælp til at søge om midler hos kommunen, for at få en hverdag til at hænge sammen, hjælp til at få afviklet eventuel gæld, til at overskue egen økonomiske og sociale situation, hjælp til at manøvrere mellem forsikringsselskaber, kommuner, politi, etc., og hjælp til at søge midlerne til at komme videre

Vi ved fra vores dialog med Offerrådgivningen, at de ikke har ressourcer til at kunne yde denne hjælp til ofrene. Derfor er Den Sociale Retshjælp nu gået ind i et samarbejde med Offerrådgivningen, hvor vi beder dem henvise ofre med juridiske udfordringer til os. Dette er dog langt fra godt nok til at dække behovet for alle, og det er nødvendigt at finde støtte til et område som dette, så det kan blive ensartet over hele landet.

Den Sociale Retshjælp mener, at man i stedet for at oprette en ny fond, hvor dømte skal betale, kunne øge støtten til den eksisterende offerrådgivning.. Dermed kunne Offerrådgivningen i Danmark udvide den støtte og de aktiviteter, de tilbyder til også at omfatte bl.a. juridisk bistand, ligesom tilbuddet om støtte, uanset karakteren af denne, dermed kunne gøres mere ensartet over hele landet.