KREDITORER

Herunder kan du læse mere om offentlige kreditorer herunder SKAT, Kommunen, Politiet, Udbetaling Danmark samt andre offentlige myndigheder. Offentlige kreditorer, såsom Kommunen og politiet, vil søge pengene inddrevet som enhver anden kreditor med påmindelser og rykkere. Lykkes dette ikke, vil gælden blive overført til Gældsstyrelsen, idet SKAT blandt andet har mulighed foretage lønindeholdelse.

Særskilt lønindeholdelse betyder, at SKAT kan trække op til 400 kr. gange med 100, divideret med A-indkomst

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 14, stk. 3

(2017) om måneden i din indkomst som betaling på gæld uafhængigt af din betalingsevne. Dette må SKAT gøre, selvom du i forvejen har en afdragsordning med dem. SKAT må dog kun foretage særskilt lønindeholdelse, hvis du skylder for licens, kontrolafgift for parkering eller for bøder givet ved brug af offentlig transport.

 

Der sker IKKE en vurdering af dit budget ved særskilt lønindeholdelse. Det er dog muligt at få henstand, hvis SKAT vurderer, at du ikke kan opretholde en beskeden levestandard og dermed bliver velfærdstruet, hvis der bliver trukket 400 kr.

Når SKAT vil lønindeholde, betyder det at du har restancer hos SKAT der endnu ikke er betalt. Lønindeholdelsen vil praktisk medføre, at din trækprocent på dit skattekort forhøjes med en fastsat procentsats ud fra din indkomst. Jo højere indtægt, jo højere betalingsevne og derfor større afdrag til SKAT.

I folderen “Lønindeholdelse” kan du finde informationer om, hvad lønindeholdelse er, hvad der kan lønindeholdes for, hvordan beløbet udregnes samt særlige regler om særskilt lønindeholdelse.

HENT FOLDER

Du kan ikke forhindre, at SKAT foretager lønindeholdelse, hvis du har en gæld til det offentlige, men det er måske muligt at få ændret trækprocenten.

Hvis du modtager en varselsskrivelse fra SKAT angående iværksættelse af lønindeholdelse for dig, skal du kontrollere, om oplysningerne i skrivelsen er korrekte. Det vil sige, at du skal kontrollere om grundlaget for indeholdelsen, bl.a. størrelsen på din indkomst er korrekt.

SKAT fastsætter indeholdelsesprocenten på baggrund af oplysningerne i din forskudsopgørelse, dvs. et skøn på baggrund af forventet indtjening, og derfor kan du opleve, at tallene ikke stemmer overens med din nuværende situation. Det kan derfor være en fordel for dig, at du udfylder og indsender det vedlagte budgetskema til SKAT, fordi der så vil blive foretaget en konkret betalingsevnevurdering, hvorefter en passende lønindeholdelsesprocent fastsættes.

Det kan være muligt at få henstand med lønindeholdelsen, hvis du kontakter SKAT.

Såfremt du har mistet overblikket over hvortil du skylder penge, kan du kontakte RKI og/eller Debitor registeret for at hører om hvem der eventuelt har registeret dig, hvilket du kan læse mere om HER.
Dog er det desværre ikke alle kreditorer, der registrerer hos RKI og Debitor Registeret foruden at gæld slettes fra deres systemer efter fem år, og det er derfor ikke ensbetydende med, at man ikke har gæld, hvis man ikke er registeret.
Derfor er det også vigtigt at du selv forsøger at danne dig et overblik, herunder tænke over om du fx har købt noget på afbetaling, har en ubetalt tandlægeregning, telefonregning m.v.
Her er det vigtigt, at du regner igennem hvad dine lån koster dig. Typisk giver det bedst mening at afdrage på de lån, der har den højeste rente, men dette er ikke altid tilfældet. Derfor er det vigtigt at du skaber overblik over hvert enkelt lån og derefter vælger hvilket du vil afdrage på først.
Såfremt du har gæld til husleje eller forsyningsselskaber, for eksempel vand, varme og el, skal du altid prioritere disse først, da de er livsnødvendige for dig.
Endvidere hvis du måtte have gæld til SKAT er det også vigtigt, at du hurtigt tager højde for det, da SKAT kan tilbageholde noget af din løn og dermed umuliggøre betaling af de andre afdragsordninger til fx dine private kreditorer.
Det er vigtigt, at du forholder dig til din gæld, og sørger for at informere dine kreditorer omkring din økonomiske situation. På den måde kan du spare kreditor for omkostninger ved inddrivelsen og samtidig måske opnå, at kreditor ikke fortsætter inddrivelsen af kravet med flere omkostninger til følge for dig.
Jo bedre forhold du har til dine kreditorer, jo bedre aftaler vil du kunne få hjem, når du engang har mulighed for at afdrage din gæld igen.
 

Mangler penge pga. lønindeholdelse eller anden afdrag på offentlig gæld

 

Hvis du mangler penge på grund af lønindeholdelse (du kan læse mere om lønindeholdelse HER eller hente folderen om lønindeholdelse HER) eller anden afdrag på offentlig gæld, da er det vigtigt at oplyse dette til din kreditor, herunder også hvor meget du afdrager og skylder i alt.
Dette er fordi, at din kreditor, såfremt at din offentlig gæld er meget stor og din gæld til den private kreditor relativ lille, måske kan overveje enten at tilbyde et nedslag i gælden eller eftergive den, grundet lange udsigter til en eventuel tilbagebetaling.
 

Mangler penge pga. afdrag til andre private kreditorer 

 

Hvis du mangler penge på grund af, at du afdrager til andre private kreditorer udover eventuelt til offentlige kreditorer, kan dette også være relevant for din kreditor, da dette vil give denne en chance for at vurdere din tilbagebetalingsevne og ud fra dette, tage en beslutning om det videre forløb fra deres side.