Nyhedsbrev juni 2021

Læs med vores Nyhedsbrev for juni 2021. Her kan du læsere mere om alt det, som er sket i DSRF i det forgangne års tid.

Du kan bl.a. læse om DSRF i skyggen af COVID-19. Her beskriver vi nogle af alle de udfordringer, som vi har mødt i forbindelse coronanedlukningerne i løbet af 2020 og 2021.

Vi præsenterer dig også for vores nye bestyrelse, som trådte til i januar. Den nye bestyrelse har både kendte ansigter, nye ansigter og gamle venner, som er vendt tilbage.

Læs også om det store sagspres, som vi har mødt i vores juridiske afdelinger i løbet af 2020. Her har vi bl.a. set en stigning i antallet af sager på 33% ift. 2019.

Vi fortæller også om arbejdet i vores retspolitiske afdeling. Bl.a. har vi behandlet en sag med kviklånsselskabet Simbo.dk, som vi endte med at melde til Forbrugerombudsmanden. Du kan også følge med i vores arbejde med Kriminalforsorgen. Vi har i forårets løb deltaget i en række workshops mhp. at undersøge, hvordan Kriminalforsorgen kan gøre brug af civilsamfundsorganisationer.

Hent Nyhedsbrev for juni 2021 (730 KB)