You are currently viewing Rådgivningsteamet

Rådgivningsteamet

Rådgivningsteamet er et samarbejde med Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, under Socialforvaltningen i Aarhus kommune, og fokuserer på opsøgende arbejde i form af besøg på udvalgte bosteder for at yde gældsrådgivning til socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb. Pr. dags dato besøger Rådgivningsteamet Center for Myndighed (Aarhus), Østervang, Tre Ege (Centre for Forsorg og Specialiserede Indsatser) samt Nordbyen og Malmøgade (Center for Akut- og Opsøgende indsatser). Gældsmanagerne i teamet besøger bosteder og væresteder intensivt, idet disse borgere ofte har brug for løbende rådgivning, hvorfor besøgene sker med 1-4 ugers mellemrum.

DSRF har forpligtet sig til at bistå ansatte med at yde rådgivning til egne borgere samt gældsrådgivning på trin 1-3. Gældsrådgivningstrinene er en skala fra hjælp til selvhjælp på isolerede områder til helhedsorienteret rådgivning og decideret sagsbehandling. På trin 1 modtager klienten konkret økonomisk rådgivning mundtligt. Trin 2 er en udvidelse af hjælp til selvhjælp princippet, men kan også indeholde lettere assistance fra gældsmanagerens side, eksempelvis udarbejdelse af husholdningsbudget. Klienten skal dog som udgangspunkt stadig selv tage kontakt til kreditorer på baggrund af grundig vejledning og instrukser. På trin 3 foregår den udvidede rådgivning og økonomiske sagsbehandling med en helhedsorienteret tilgang, således der tages hånd om alle klientens økonomiske problemstillinger; dvs. totaladministration og administration af klientens passiver. Sager på trin 3 henvises ikke, medmindre klientens problemer ligger uden for DSRFs kompetenceområde, eksempelvis hvis det er nødvendigt at inddrage en advokat.

Socialt udsatte og særligt sårbare borgeres mulighed for at modtage gældsrådgivning er som følge af dette genoptagede samarbejde stærkt forbedrede.