You are currently viewing NemID problematik

NemID problematik

Hos Den Sociale Retshjælp er der ofte brug for at få adgang til oplysninger på Selvbetjening via Tast-Selv uafhængigt af klienten fordi denne evt. sidder i fængsel, i pension eller bor langt væk og derfor ikke fysisk kan møde op. Det er derfor et problem hvis Tast-Selv knappen bliver fjernet.

Vores arbejde – status

I forbindelse med at SKAT ville fjerne Tast-Selv knappen, var Den Sociale Retshjælp på banen, blandt andet ved at udarbejde en politisk henvendelse til Skatteministeriet. Heldigvis blev det besluttet, at Tast-Selv koden bliver indtil der bliver fundet en løsning på problematikken. Den Sociale Retshjælp ser derfor ikke nogen grund til at gøre mere ved sagen på nuværende tidspunkt.


Nedenfor kan du læse vores bekymringer omkring beslutningen om at fjerne Tast-Selv knappen. 

Hvorfor er NemID problematikken en mærkesag for DSR?
Adgangen til vores klienters skatteoplysninger via Tast-Selv koder er et vigtigt redskab i hverdagen, da det gør at vi hurtigt kan få overblik over vores klienters gæld til det offentlige samt deres indtægter. Dette er informationer vi har behov for i vores gældsrådgivning. Ved fjernelsen af Tast-Selv knappen bliver det sværere at indhente oplysninger om klienten.


Det fremgår i reglerne for NemID at man ikke må overlade sit nøglekort til andre. Udleveringen af nøglekort kunne selvfølgelig ske ved fuldmagt, men det vil betyde at vi også får adgang til alle de andre services NemID giver adgang til, f.eks. Netbank og Borger.dk. Vi vil derved få adgang til oplysninger der ikke er relevante for os.


Den Sociale Retshjælp ønsker en løsning, der giver adgang til dele af www.skat.dk uden brug af selve nøglen, hvor det er muligt at logge ind od se punktet om restancer, men uden mulighed for at ændre på klientens forskudsregistrering og årsopgørelse.


Den Sociale Retshjælp ønsker altså, at der bliver lavet en alternativ adgang til Tast-Selv via NemID uden brug af nøglekortet; en adgang til at se, men ikke redigere i klientens oplysninger, hvor adgangen sker med CPR-nr. og den personlige kode.

Diverse dokumenter