MEDARBEJDERNE

En gældsmanager arbejder i Den Sociale Retshjælps Fond gældsafdeling, hvor de varetager rådgivning og sagsbehandling. Gældsmanagere kan være lønnede, timelønnede eller frivillige.

En gældsmanager studerer finansøkonomi, finansbachelor, Oecon., HA(jur.)/merc.(jur.), HA/merc., jur, soc. og har bestået 3. semester på bacheloruddannelsen eller er merc.aud. på 1.-4. semester.

Gældsmanageres arbejde udføres altid under supervision af en faglig kompetent leder, der har bestået en af ovennævnte uddannelser. Alle managere er desuden underlagt Den Sociale Retshjælps etiske regler, og på denne måde sikrer vi os, at vores medarbejdere yder et kvalificeret stykke arbejde for klienterne. 

Alle modtager fyldestgørende oplæring førend de påbegynder arbejdet med klienterne. Undervisningens omfang og varighed varierer alt efter hvilke trin, medarbejderen forventes at skulle rådgive på.  Alle frivillige studerende certificeres til at kunne rådgive og yde sagsbehandling på trin 1-2, mens frivillige fagfolk og praktikanter certificeres til at kunne rådgive og yde sagsbehandling på trin 1-3.