Medarbejderne bag

Direktør og Daglig leder

Direktøren, eller den daglige leder, står for den daglige drift af hele organisationen. Dette sker i tæt samarbejde med medarbejderne i sekretariatet.

Johanne Marie Dirdal Daasbjerg
Direktør og Daglig Leder (På barsel, kontakt Julie Jørgensen)

Tlf.:           44 14 03 46
E-mail:      joda@socialeretshjaelp.dk

Vores juridiske ledere

I en vidensbaseret og fortrinsvis frivillig organisation som vores, er medarbejderne den allervigtigste ressource, og de yder alle en fantastisk indsats. De frivillige og praktikanterne suppleres af en kerne af faste medarbejdere, der kvalitetssikrer rådgivningen og sagsbehandlingen, og sikrer kontinuitet på arbejdspladsen. Vores juridiske ledere er alle uddannet cand.jur. Lederne sagsbehandler og kvalitetssikrer rådgivernes arbejde, så vi sikrer, at alle klienter får en fyldestgørende og korrekt sagsbehandling.

Mehyar

juridisk leder - Aarhus

Daniel

juridisk leder - Horsens

Majken

juridisk leder - København

Vores gælds ledere

I en vidensbaseret og fortrinsvis frivillig organisation som vores, er medarbejderne den allervigtigste ressource, og de yder alle en fantastisk indsats. De frivillige og praktikanterne suppleres af en kerne af faste medarbejdere, der kvalitetssikrer rådgivningen og sagsbehandlingen, og sikrer kontinuitet på arbejdspladsen. Vores juridiske ledere er alle uddannet cand.jur. Lederne sagsbehandler og kvalitetssikrer rådgivernes arbejde, så vi sikrer, at alle klienter får en fyldestgørende og korrekt sagsbehandling.

Julia

Gældsleder - Aarhus

Thomas

Gældsleder - København

Henrik

Gældsleder - København

Vores praktikanter

En stor del af vores medarbejderne er praktikanter, som er under uddannelse. Praktikanterne kommer fra mange forskellige uddannelser, men fælles for dem alle er, at de er engagerede og motiverede for at bidrage til vores arbejde med socialt udsatte borgere. Praktikanterne udgør frontpersonalet i vores organisation. De er typisk ansat på fuld tid over flere måneder, hvilket betyder, at de hurtigt får en forståelse for organisationen, og bliver en vigtig og integreret del af vores arbejde. De varetager rådgivningen og den daglige drift i stort set alle lag, under kyndig vejledning af vores ledere, som sikrer kvaliteten i deres arbejde. De løfter alle en kæmpe stor opgave i organisationen, og får samtidig rig mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt.

Vores frivillige

Vi har mange frivillige studerende og fagfolk tilknyttet, som alle har valgt at bruge deres dyrebare tid og energi på at bidrage til vores arbejde med at hjælpe socialt udsatte borgere. Det er vi meget taknemmelig over. De frivillige varetager rådgivnings- og driftsopgaver såvel som mere overordnede opgaver som fx vedligeholdelse af hjemmesider, Platform, IT-support, politisk arbejde og andre mindre faste, men gavnlige og vigtige opgaver, der til sammen bidrager til en kvalificeret, gennemsigtig og ensartet rådgivningsindsats. Fælles for alle vores frivillige er at de brænder for at bidrage til vores arbejde med at hjælpe og forbedre forholdene for især socialt udsatte borgere, der ikke selv har ressourcerne til at kæmpe for deres sag eller blive hørt.

Sekretariatet

Den Sociale Retshjælps Fonds Sekretariat har fem overordnede ansvarsområder: rekruttering, medarbejderpleje, projektstyring, kommunikation og drift. Desuden har afdelingen en koordinerende rolle i forhold til undervisningen af nye medarbejdere og varetager en række administrative opgaver såsom vagtplanlægning. Generelt sørger Sekretariatet for, at de andre medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, ved at sikre at rammerne for dette er på plads.  Blandt Sekretariatets vigtigste fokusområder er rekruttering, onbording, medarbejderpleje og et hovedansvaret for den både interne og eksterne kommunikation. Derudover leder Sekretariatet i samarbjede med de respektive ledere de forskellige projekter og står for den overordnet drift. Sekretariatet består af både frivillige, praktikanter og få lønnede medarbejdere som du kan se nedenfor.

Julie

Konstitueret daglig leder

Tlf.: 44 14 28 31 Mail: jujo@socialeretshjaelp.dk

Ellen

Bogholder & Økonomiansvarlig

Mathias

IT-Leder - Aarhus