Medarbejderne bag

Vores fantastiske team

Vores team består af engagerede ildsjæle, som hver dag, uanset deres funktion, bidrager til at hjælpe socialt udsatte borgere. Medarbejderne er vores allervigtigste ressource, og uden deres engagement, faglighed og tid, ville vi ikke kunne hjælpe flere tusinde udsatte borgere hvert år. Fælles for alle medarbejdere er deres ønske om at gøre en forskel for vores målgruppe, hvad end der er gennem rådgivning, politisk arbejde eller i de vigtige funktioner, som sikrer og understøtter driften. Derudover bidrager de alle til at uddanne nye praktikanter og frivillige. Vi er et team som arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger og fagligheder, og som løfter i flok.

Vores juridiske ledere

I en vidensbaseret og fortrinsvis frivillig organisation som vores, er medarbejderne den allervigtigste ressource, og de yder alle en fantastisk indsats. De frivillige og praktikanterne suppleres af en kerne af faste medarbejdere, der kvalitetssikrer rådgivningen og sagsbehandlingen, og sikrer kontinuitet på arbejdspladsen. Vores juridiske ledere er alle uddannet cand.jur. Lederne sagsbehandler og kvalitetssikrer rådgivernes arbejde, så vi sikrer, at alle klienter får en fyldestgørende og korrekt sagsbehandling.

Mehyar Safa

juridisk leder - Aarhus

Daniel Loines

juridisk leder - Horsens

Vores praktikanter

En stor del af vores medarbejderne er praktikanter, som er under uddannelse. Praktikanterne kommer fra mange forskellige uddannelser, men fælles for dem alle er, at de er engagerede og motiverede for at bidrage til vores arbejde med socialt udsatte borgere. Praktikanterne udgør frontpersonalet i vores organisation. De er typisk ansat på fuld tid over flere måneder, hvilket betyder, at de hurtigt får en forståelse for organisationen, og bliver en vigtig og integreret del af vores arbejde. De varetager rådgivningen og den daglige drift i stort set alle lag, under kyndig vejledning af vores ledere, som sikrer kvaliteten i deres arbejde. De løfter alle en kæmpe stor opgave i organisationen, og får samtidig rig mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt.

Vores frivillige

Vi har mange frivillige studerende og fagfolk tilknyttet, som alle har valgt at bruge deres dyrebare tid og energi på at bidrage til vores arbejde med at hjælpe socialt udsatte borgere. Det er vi meget taknemmelig over. De frivillige varetager rådgivnings- og driftsopgaver såvel som mere overordnede opgaver som fx vedligeholdelse af hjemmesider, Platform, IT-support, politisk arbejde og andre mindre faste, men gavnlige og vigtige opgaver, der til sammen bidrager til en kvalificeret, gennemsigtig og ensartet rådgivningsindsats. Fælles for alle vores frivillige er at de brænder for at bidrage til vores arbejde med at hjælpe og forbedre forholdene for især socialt udsatte borgere, der ikke selv har ressourcerne til at kæmpe for deres sag eller blive hørt.

Sekretariatet

Den Sociale Retshjælps Fonds Sekretariat har fem overordnede ansvarsområder: rekruttering, medarbejderpleje, projektstyring, kommunikation og drift. Desuden har afdelingen en koordinerende rolle i forhold til undervisningen af nye medarbejdere og varetager en række administrative opgaver såsom vagtplanlægning. Generelt sørger Sekretariatet for, at de andre medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, ved at sikre at rammerne for dette er på plads.  Blandt Sekretariatets vigtigste fokusområder er rekruttering, onbording, medarbejderpleje og et hovedansvaret for den både interne og eksterne kommunikation. Derudover leder Sekretariatet i samarbjede med de respektive ledere de forskellige projekter og står for den overordnet drift. Sekretariatet består af både frivillige, praktikanter og få lønnede medarbejdere som du kan se nedenfor.

Sandy W. Madar

Direktør

Sebastian Jaenicke Runner

sekretariatsleder - Aarhus

Mathias Norup Jørgensen

Mathias Norup Jørgensen

DPO - Aarhus

Julie Jørgensen

Julie Jørgensen

sekretariatsleder - København

Susanne Nielsen

Bogholder

Klaudija Arlauskaite

Webdesigner - Randers

KØBENHAVN

Bragesgade 10C

2200 København N

70229330

ÅRHUS

Augustenborggade 2

Postboks 5134

8000 Aarhus C

70229330

HORSENS

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

70229330

FOLLOW US

All rights reserved, 2021

CVR:35499148

ÅBNINGSTIDER

København / Aarhus

Mandag 9-17

Tirsdag 9-17

Onsdag 9-19

Torsdag 9-17

Fredag 9-17

Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17

KØBENHAVN

Bragesgade 10C

2200 København N

70229330

ÅRHUS

Augustenborggade 2

Postboks 5134

8000 Aarhus C

70229330

HORSENS

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

70229330

FOLLOW US

All rights reserved, 2021

CVR:35499148

ÅBNINGSTIDER

København / Aarhus

Mandag 9-17

Tirsdag 9-17

Onsdag 9-19

Torsdag 9-17

Fredag 9-17

Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17