MEDARBEJDER

Vores fantastiske team

Vores team består af engagerede ildsjæle, som hver dag, uanset deres funktion, bidrager til at hjælpe socialt udsatte borgere. Medarbejderne er vores allervigtigste ressource, og uden deres engagement, faglighed og tid, ville ikke kunne hjælpe flere tusinde udsatte borgere hvert år. Fælles for alle medarbejdere er deres ønske om at gøre en forskel for vores målgruppe, hvad end der er gennem rådgivningen, politisk eller i de vigtige funktioner, som sikrer og understøtter driften. Derudover bidrager de alle til at uddanne nye praktikanter og frivillige. Vi er et team som arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger og fagligheder, og som løfter hinanden i flok.

Vores fantastiske team

Vores team består af engagerede ildsjæle, som hver dag, uanset deres funktion, bidrager til at hjælpe socialt udsatte borgere. Medarbejderne er vores allervigtigste ressource, og uden deres engagement, faglighed og tid, ville ikke kunne hjælpe flere tusinde udsatte borgere hvert år. Fælles for alle medarbejdere er deres ønske om at gøre en forskel for vores målgruppe, hvad end der er gennem rådgivningen, politisk eller i de vigtige funktioner, som sikrer og understøtter driften. Derudover bidrager de alle til at uddanne nye praktikanter og frivillige. Vi er et team som arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger og fagligheder, og som løfter hinanden i flok.

MØD VORES GÆLDSLEDERE

I en vidensbaseret og fortrinsvis frivillig organisation som vores, er medarbejderne derfor den allervigtigste ressource, og de gør alle som én en fantastisk indsats. De frivillige og praktikanterne suppleres af en kerne af faste medarbejdere, der kvalitetssikrer rådgivning og sagsbehandling og sikrer kontinuitet på arbejdspladsen. Vores juridiske ledere er alle cad.jur. Enkelte har arbejde ved siden af deres lederopgaver i Den Sociale Gældsrådgivning. Lederne sagsbehandler og kvalitetssikrer rådgivernes arbejde, så vi sikrer, at alle klienter får en fyldestgørende og korrekt sagsbehandling.

Gældsleder

Julia
Aarhus

Gældsleder

Henrik
Købehavn

Gældsleder

Thomas
København

Praktikanterne

En stor del af vores medarbejderne hos Den Sociale Gældsrådgivning er praktikanter, som er under uddannelse. Praktikanterne kommer fra mange forskellige uddannelser, men fælles for dem alle er, at de er engagerede og motiverede for at bidrage til vores arbejde med socialt udsatte borgere. Praktikanterne udgør frontpersonalet i vores organisation. De er typisk ansat på fuld tid over flere måneder, hvilket betyder, at de hurtigt får en forståelse for organisationen, og bliver en vigtig og integreret del af vores arbejde. De varetager rådgivningen og den daglige drift i stort set alle lag, under kyndig vejledning af vores ledere, som sikrer kvaliteten i deres arbejde. De løfter alle en kæmpe opgave i organisationen, og får samtidig rig mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt.

De frivillige

Den Sociale Gældsrådgivning har mange frivillige studerende og fagfolk tilknyttet, som alle har valgt at bruge deres dyrebare tid og energi på at bidrage til vores arbejde med at hjælpe socialt udsatte borgere. Det er vi meget taknemmelig over. De frivillige varetager rådgivnings- og driftsopgaver såvel som mere overordnede opgaver som fx vedligeholdelse af hjemmesider, Platform, IT-support, politisk arbejde og andre mindre faste, men gavnlige og vigtige opgaver der til sammen bidrager til en kvalificeret, gennemsigtig og ensartet rådgivningsindsats. Fælles for dem alle er, at de brænder for at bidrage til vores arbejde med at hjælpe og forbedre forholdene for især socialt udsatte borgere, der ikke selv har ressourcerne til at kæmpe for deres sag eller blive hørt.

Sekretariatet​

Den Sociale Gældsrådgivning deler Sekretariat med Den Sociale Retshjælps Fond og har fem overordnede ansvarsområder: rekruttering, medarbejderpleje, projektstyring, kommunikation og drift. Desuden har afdelingen en koordinerende rolle i forhold til undervisningen af nye medarbejdere og varetager en række administrative opgaver såsom vagtplanlægning. Generelt sørger Sekretariatet for, at de andre medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, ved at sikre at rammerne for dette er på plads. Blandt Sekretariatets vigtigste fokusområder er rekruttering, onbording, medarbejderpleje samt har hovedansvaret for den interne kommunikation såvel som eksterne kommunikation, projekterne i samarbejde med de respektive ledere samt står for den overordnet drift. Sekretariatet består af både frivillige, praktikanter og få lønnede medarbejdere som du kan se nedenfor:

Julie Jørgensen
PROJEKTLEDER
København
Sandy W. Madar
DIREKTØR
Sebastian
PROJEKTLEDER
Aarhus
Susanne Nielsen
BOGHOLDER
Klaudija Buividavice
WEB DESIGNER
Mathias Nelsen
IT LEDER