Lønnede

Vigtigheden af lønnede medarbejdere

Vores få lønnede medarbejdere er altafgørende for, at vi med en stor del frivillige og praktikanter, kan yde kvalificeret rådgivning til udsatte borgere. Alle lønnede medarbejdere er et udpluk af særdeles engagerede ildsjæle, som sikrer en fast kerne i vores ellers dynamiske og udviklende organisation. De lønnede medarbejdere er tildelt lederansvar, og bidrager til kontinuitet i vores organisation. De har ansvaret for kvalitetssikring hvilket er afgørende for, at alle vores medarbejdere er klædt på til at kunne yde en kvalificeret, gennemsigtig og helhedsorienteret rådgivning. Derudover skaber vores lønnede medarbejdere en en tryghed for alle frivillige og praktikanter, da de står til rådighed for supervision.

De lønnedes roller

De fleste faste medarbejdere er jurister, der arbejder som enten juridiske ledere eller juridiske medarbejdere, og varetager kvalitetssikringen af rådgivning og sagsbehandling. Samtidig fungerer de som sparringspartnere for frivillige og praktikanter. Vi har også enkelte faste medarbejdere i understøttende funktioner, der eksempelvis har ansvaret for organisationens økonomi og budgetter, medarbejderrelaterede administrative opgaver mv. Disse medarbejdere sørger for, at vi drives på bedst mulige vis, og at organisationen også i fremtiden vil kunne hjælpe de mange borgere, der har brug for vores råd og assistance. Ud over de ovennævnte medarbejdere ansætter vi medarbejdere på deltid i de forskellige afdelinger, når tilskud og budgetter giver mulighed for det. Sådanne medarbejdere assisterer hovedsageligt lederne med kvalitetssikringen. 

På nuværende tidspunkt søger vi ikke flere lønnede medarbejdere