You are currently viewing Lejerregister

Lejerregister

I februar 2012 var det kort oppe i medierne, at SAPU (sammenslutningen af private udlejere) havde fået tilladelse fra Datatilsynet til at føre registre over dårlige udlejere. Registret har til hensigt at fungere som et advarselsregister, således at udlejeres mulighed for at undgå dårlige lejere forbedre.

Vores arbejde – status

DSR har skrevet til Mark Jensen fra SAPU og spurgt ham om registrets omfang og anvendelse. Han skrev hurtigt tilbage og det fremgik, at registrering kun kan ske efter ét af fire kriterier, omhandlende misligholdtbetaling, manglende vedligehold med videre. Idet der foreligger en tilladelse fra Datatilsynet, og fordi muligheden for at registrere kun omfatter lejere i private lejemål, foretog DSR sig ikke yderligere i sagen.

I marts 2012 var lejeregistre igen i medierne, da ”Tryg By” i Odense kommune ønskede at smidiggøre reglerne for flytning af kriminelle lejere ud af belastede områder og at gøre det muligt for boligselskaber at udveksle oplysninger mellem hinanden og politiet om kriminelle lejere.

DSR henvendte sig til Christian Frederiksen, formand for Tryg By – udvalget i Odense, og bad om en redegørelse, da DSR var meget skeptiske overfor initiativet. Christian Frederiksen svarede tilbage, at denne mulighed kun skulle finde anvendelse for meget hårdkogte kriminelle, som var til stor gene for boligselskabernes øvrige beboere. Christian Frederiksen uddybede også og forklarede, at der var en social bagtanke med initiativet. Forslaget synes derfor rimeligt nok, særligt i forhold til de øvrige beboeres tryghed.

Siden har boligforeninger fået mulighed for at lave en delvis registrering, hvilket er noget DSR følger nøje, og noget DSR vil kigge på, hvis der sker nogle uhensigtsmæssige sager. I forhold til lejerregistre må det derfor konkluderes, at de ikke udgør et stort problem, hvorfor DSR heller ikke foretager sig yderligere i denne sag med mindre der fremkommer ny information på området.

Du kan læse DSR’s politiske henvendelser vedrørende Lejerregistret ved at klikke i boksen til højre.

Hvorfor er et lejerregister en mærkesag for DSR?
DSR’s bekymring var risikoen for, at en stor gruppe menneskers mulighed for at få et sted at bo ville blive forringet. Derudover så DSR et problem i at frasortere borgere på baggrund af et sådant register.