Kontakt informationer

Du kan altid kontakte os pr. telefon eller møde personligt op i åbningstiderne. Alternativt kan du sende os et brev eller en mail døgnet rundt. Såfremt du vælger at kontakte os pr. mail eller post, er det vigtigt, at du skriver tydeligt, hvad det er, du ønsker hjælp til – så vi kan rådgive dig bedst muligt. Skriv eventuelt dit telefonnummer, hvis du ønsker, at vi skal ringe dig op. Da vi får mange henvendelser dagligt, kan der gå op til 24 timer, før vi vender tilbage på din henvendelse.

Send venligst ikke dit CPR nummer med denne henvendelse. CPR numre og andre personfølsomme informationer vil kun blive udvekslet i private konsultationer og kun hvis det er nødvendigt for din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Er det gratis at få hjælp?

Ja, vores gældsrådgivning er som udgangspunkt et gratis tilbud for alle – dog er der her kun tale om rådgivning og ikke sagsbehandling. Vi tilbyder mere omfattende rådgivning på trin 2 og 3 – der også er gratis til socialt udsatte borgere herunder også tidligere og nuværende indsatte i kriminalforsorgens institutioner, hvor vi blandt andet også kommer på opsøgende besøg. 

Kan jeg få anonym rådgivning?

Som udgangspunkt er der altid mulighed for at være anonym, når du opsøger vores rådgivning. Der kan være mange forskellige årsager til, at man ønsker at være anonym, og det har vi stor forståelse for. Dog kan der være tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at være anonym som fx. på trin 2 og 3, hvor det er nødvendigt at indhente personlige dokumenter, kontakte andre m.v.

hvis I ikke kan hjælpe med min sag?

Hvis ikke vi kan rådgive dig i netop din sag, kan vi som regel henvise dig til andre steder, hvor du kan søge hjælp. Såfremt det er muligt, vil vi henvise dig til et andet gratis, kvalificeret rådgivningstilbud. Vi kan også henvise til offentlige myndigheder, frivillige organisationer, behandlingssteder mv., hvor det er relevant. Har din problemstilling også en social eller juridisk relateret karakter, kan vi desuden henvise dig til vores Sociale Managers eller vores Juridiske Managers, som kan hjælpe dig. Du kan altid finde viden og få hjælp til selvhjælp i forhold til juridiske problemstillinger på www.dinretshjaelp.dk.

Kan jeg få online rådgivning?

Ja, vi tilbyder også online rådgivning. Hvis ikke du ønsker eller har mulighed for at henvende dig ved fysisk fremmøde på vores kontorer eller telefonisk, kan du anvende vores kontaktformular her på siden, og så vil vi efterfølgende kontakte dig. Du kan også kontakte vores juridiske afdeling med henblik på at aftale et online møde via Microsoft Teams, Skype, Zoom eller andre online tjenester.

rådgivernes faglige baggrund?

Alle vores Gældsmanagers er enten færdiguddannede eller studerende i slutningen af et finans relateret uddannelse. Studerende arbejder altid under supervision af vores ledere, som, sikrer kvaliteten i rådgivningen. Alle vores Gældsmanagers har modtaget undervisning, herunder grundig oplæring i arbejdsgange og processer. De har desuden alle gennemgået undervisning i etiske retningslinjer, som de er forpligtet til at efterleve. Gældsmanagers holder sig løbende opdaterede på relevante lovændringer, så vi kan yde den bedst mulige rådgivning ud fra den gældende lov.

Har I tavshedspligt?

Ja. Faktisk er det ikke kun vores rådgivere, men samtlige medarbejdere i , som er underlagt tavshedspligt. Dette betyder, at medarbejderne skal behandle alle de oplysninger i sagsbehandlingen, og i øvrigt, fortroligt. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelse. Det betyder, at en medarbejder selv efter vedkommende stopper hos Den Sociale Gældsrådgivning, ikke må videregive oplysninger fra sagsbehandlingen. Samtlige medarbejdere har desuden modtaget undervisning i etiske retningslinjer, og er forpligtet til at efterleve disse, for at sikre at borgerne trygt kan henvende sig hos os.

hvad kan i hjælpe med?

Vi tilbyder rådgivning inden for en lang række områder inden for økonomi og gæld herunder alt fra overblikdannelse, kreditor kontakt og forhandling, rådgivning omkring fogedretsmøder, mulighederne for gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld samt meget mere. Du kan læse mere om hvad vi kan og ikke kan hjælpe med under vores trinsystem herunder også hvordan vi hjælpe på de respektive trin. Hvis i tvivl, da kontakt os endelig pr. telefon eller mail – hvis vi ikke kan hjælpe dig, vil vi forsøge at guide dig videre.

Er jeres organisation forsikrede?

Vi tager et ansvar, og derfor sørger vi også for at have alle de nødvendige forsikringer på plads, hvis uheldet skulle være ude. Vores medarbejderes sikkerhed er utrolig vigtigt, og derfor er alle vores rådgivere dækket af en rådgiverforsikring. Den Sociale Gældsrådgivning lever naturligvis også op til sin forpligtelse til at have en erhvervsansvarsforsikring. Derudover har vi en række andre forsikringer, såsom en cyberforsikring, der skal hjælpe i tilfælde af cyberangreb og sikkerhedsbrud i vores IT-systemer.

opbevaring af mine oplysninger?

Vi opbevarer aldrig dine oplysninger længere end højest nødvendigt. Præcis hvor længe vi opbevarer dem, afhænger af flere ting, herunder sagstype og omfang, samt om der er mulighed for, at vi skal genoptage sagen senere. Disse ting er afgørende for, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, men vi holder os altid inden for rammerne af GDPR-lovgivningen, og opbevarer ikke oplysninger længere tid, end det der er aftalt i fællesskab mellem rådgiver og klient.

Er det sikkert at møde på jeres kontor under corona?

Vi følger myndighedernes retningslinjer, og tager alle de nødvendige forholdsregler, så du kan føle tryg ved fysisk fremmøde på vores kontorer. Det betyder blandt andet at alle vores medarbejdere bliver testet løbende, og bærer mundbind, når de bevæger sig rund på kontoret. Hvis du ønsker et møde, anbefaler vi, at du ringer ind på forhånd for at aftale et tidspunkt. Du skal være opmærksom på, at du skal bære mundbind under hele mødet, og holde afstand. Vi sørger for, at der er værnemidler tilgængelige.. Disse retningslinjer er vedtaget for at gøre det trygt for alle, både klienter og medarbejdere. Vi følger udviklingen nøje, og sørger for at vores retningslinjer stemmer overens med myndighedernes anbefalinger, også når de ændres.

Kan jeg få hjælp, uanset hvor i landet jeg bor?

Vores rådgivningsindsats er som udgangspunkt landsdækkende. Borgere fra hele landet kan henvende sig telefonisk, via e-mail eller via vores online kontaktformular her på siden. Fysisk fremmøde er dog kun muligt på vores kontorer i Aarhus og København, så hvis du ønsker et fysisk møde med vores Gældsmanagers, skal du selv finde vej til et af disse kontorer. Vi har desværre ikke mulighed for at lave opsøgende gældsrådgivning udover i landets fængsler og udvalgte boformer/væresteder for socialt udsatte borgere, men vi gør vores bedste for at være tilgængelige digitalt og telefonisk, så du kan få hjælp uanset hvor i landet du bor.

Kan jeg klage over rådgivningen jeg har modtaget?

Vi gør altid vores bedste for at yde god og kvalificeret rådgivning til alle. Vores medarbejdere har en god faglig baggrund, og har modtaget grundig oplæring, for at sikre den bedst mulige rådgivning. Vi gør vores bedste for at møde dig i øjenhøjde, og hjælpe dig med de problemstillinger, som netop du oplever. Hvis du alligevel er utilfreds med den rådgivning du har modtaget, er du selvfølgelig velkommen til at sende en klage. Klager vil altid blive taget alvorligt, og drøftet internt i Sekretariatet, og hvis relevant eksternt i bestyrelsen eller med Social Styrelsen. Vi gør selvfølgelig vores bedste for at undgå klager, og retter løbende op på eventuelle fejl og mangler, så vi sikrer en god og kvalificeret rådgivning.

Ofte stillede spørgsmål

Ja, vores gældsrådgivning er som udgangspunkt et gratis tilbud for alle – dog er der her kun tale om rådgivning og ikke sagsbehandling. Vi tilbyder mere omfattende rådgivning på trin 2 og 3 – der også er gratis til socialt udsatte borgere herunder også tidligere og nuværende indsatte i kriminalforsorgens institutioner, hvor vi blandt andet også kommer på opsøgende besøg. 

Som udgangspunkt er der altid mulighed for at være anonym, når du opsøger vores rådgivning. Der kan være mange forskellige årsager til, at man ønsker at være anonym, og det har vi stor forståelse for. Dog kan der være tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at være anonym som fx. på trin 2 og 3, hvor det er nødvendigt at indhente personlige dokumenter, kontakte andre m.v.

Alle vores Gældsmanagers er enten færdiguddannede eller studerende i slutningen af et finans relateret uddannelse. Studerende arbejder altid under supervision af vores ledere, som, sikrer kvaliteten i rådgivningen. Alle vores Gældsmanagers har modtaget undervisning, herunder grundig oplæring i arbejdsgange og processer. De har desuden alle gennemgået undervisning i etiske retningslinjer, som de er forpligtet til at efterleve. Gældsmanagers holder sig løbende opdaterede på relevante lovændringer, så vi kan yde den bedst mulige rådgivning ud fra den gældende lov.

Ja, vi tilbyder også online rådgivning. Hvis ikke du ønsker eller har mulighed for at henvende dig ved fysisk fremmøde på vores kontorer eller telefonisk, kan du anvende vores kontaktformular her på siden, og så vil vi efterfølgende kontakte dig. Du kan også kontakte vores juridiske afdeling med henblik på at aftale et online møde via Microsoft Teams, Skype, Zoom eller andre online tjenester.

Ja. Faktisk er det ikke kun vores rådgivere, men samtlige medarbejdere i , som er underlagt tavshedspligt. Dette betyder, at medarbejderne skal behandle alle de oplysninger i sagsbehandlingen, og i øvrigt, fortroligt. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelse. Det betyder, at en medarbejder selv efter vedkommende stopper hos Den Sociale Gældsrådgivning, ikke må videregive oplysninger fra sagsbehandlingen. Samtlige medarbejdere har desuden modtaget undervisning i etiske retningslinjer, og er forpligtet til at efterleve disse, for at sikre at borgerne trygt kan henvende sig hos os.

Hvis ikke vi kan rådgive dig i netop din sag, kan vi som regel henvise dig til andre steder, hvor du kan søge hjælp. Såfremt det er muligt, vil vi henvise dig til et andet gratis, kvalificeret rådgivningstilbud. Vi kan også henvise til offentlige myndigheder, frivillige organisationer, behandlingssteder mv., hvor det er relevant. Har din problemstilling også en social eller juridisk relateret karakter, kan vi desuden henvise dig til vores Sociale Managers eller vores Juridiske Managers, som kan hjælpe dig. Du kan altid finde viden og få hjælp til selvhjælp i forhold til juridiske problemstillinger på www.dinretshjaelp.dk.

Vi tilbyder rådgivning inden for en lang række områder inden for økonomi og gæld herunder alt fra overblikdannelse, kreditor kontakt og forhandling, rådgivning omkring fogedretsmøder, mulighederne for gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld samt meget mere. Du kan læse mere om hvad vi kan og ikke kan hjælpe med under vores trinsystem herunder også hvordan vi hjælpe på de respektive trin. Hvis i tvivl, da kontakt os endelig pr. telefon eller mail – hvis vi ikke kan hjælpe dig, vil vi forsøge at guide dig videre.

Vi tager et ansvar, og derfor sørger vi også for at have alle de nødvendige forsikringer på plads, hvis uheldet skulle være ude. Vores medarbejderes sikkerhed er utrolig vigtigt, og derfor er alle vores rådgivere dækket af en rådgiverforsikring. Den Sociale Gældsrådgivning lever naturligvis også op til sin forpligtelse til at have en erhvervsansvarsforsikring. Derudover har vi en række andre forsikringer, såsom en cyberforsikring, der skal hjælpe i tilfælde af cyberangreb og sikkerhedsbrud i vores IT-systemer.

Vores rådgivningsindsats er som udgangspunkt landsdækkende. Borgere fra hele landet kan henvende sig telefonisk, via e-mail eller via vores online kontaktformular her på siden. Fysisk fremmøde er dog kun muligt på vores kontorer i Aarhus og København, så hvis du ønsker et fysisk møde med vores Gældsmanagers, skal du selv finde vej til et af disse kontorer. Vi har desværre ikke mulighed for at lave opsøgende gældsrådgivning udover i landets fængsler og udvalgte boformer/væresteder for socialt udsatte borgere, men vi gør vores bedste for at være tilgængelige digitalt og telefonisk, så du kan få hjælp uanset hvor i landet du bor.

Vi opbevarer aldrig dine oplysninger længere end højest nødvendigt. Præcis hvor længe vi opbevarer dem, afhænger af flere ting, herunder sagstype og omfang, samt om der er mulighed for, at vi skal genoptage sagen senere. Disse ting er afgørende for, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, men vi holder os altid inden for rammerne af GDPR-lovgivningen, og opbevarer ikke oplysninger længere tid, end det der er aftalt i fællesskab mellem rådgiver og klient.

Vi følger myndighedernes retningslinjer, og tager alle de nødvendige forholdsregler, så du kan føle tryg ved fysisk fremmøde på vores kontorer. Det betyder blandt andet at alle vores medarbejdere bliver testet løbende, og bærer mundbind, når de bevæger sig rund på kontoret. Hvis du ønsker et møde, anbefaler vi, at du ringer ind på forhånd for at aftale et tidspunkt. Du skal være opmærksom på, at du skal bære mundbind under hele mødet, og holde afstand. Vi sørger for, at der er værnemidler tilgængelige.. Disse retningslinjer er vedtaget for at gøre det trygt for alle, både klienter og medarbejdere. Vi følger udviklingen nøje, og sørger for at vores retningslinjer stemmer overens med myndighedernes anbefalinger, også når de ændres.

Vi gør altid vores bedste for at yde god og kvalificeret rådgivning til alle. Vores medarbejdere har en god faglig baggrund, og har modtaget grundig oplæring, for at sikre den bedst mulige rådgivning. Vi gør vores bedste for at møde dig i øjenhøjde, og hjælpe dig med de problemstillinger, som netop du oplever. Hvis du alligevel er utilfreds med den rådgivning du har modtaget, er du selvfølgelig velkommen til at sende en klage. Klager vil altid blive taget alvorligt, og drøftet internt i Sekretariatet, og hvis relevant eksternt i bestyrelsen eller med Social Styrelsen. Vi gør selvfølgelig vores bedste for at undgå klager, og retter løbende op på eventuelle fejl og mangler, så vi sikrer en god og kvalificeret rådgivning.