Kontakt informationer

Du kan altid kontakte os pr. telefon eller møde personligt op i åbningstiderne. Alternativt kan du sende os et brev eller en mail døgnet rundt. Såfremt du vælger at kontakte os pr. mail eller post, er det vigtigt, at du skriver tydeligt, hvad det er, du ønsker hjælp til – så vi kan rådgive dig bedst muligt. Skriv eventuelt dit telefonnummer, hvis du ønsker, at vi skal ringe dig op. Da vi får mange henvendelser dagligt, kan der gå op til 24 timer, før vi vender tilbage på din henvendelse.

Send venligst ikke dit CPR nummer med denne henvendelse. CPR numre og andre personfølsomme informationer vil kun blive udvekslet i private konsultationer og kun hvis det er nødvendigt for din sag.

Eksempel: ”Jeg har problemer med min udlejer, som siger, at jeg skal stå for renoveringen af min lejlighed.” eller ”Jeg har modtaget nogle dokumenter ift. min sag ved udlændingestyrelsen, men jeg har svært ved at forstå, hvad de betyder.”

Frequently Asked Questions​

Er det gratis at få juridisk rådgivning?

Ja, vores juridiske rådgivning er som udgangspunkt et gratis tilbud for alle. Vi tilbyder mere omfattende rådgivning på trin 2 og 3 til socialt udsatte og andre borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Der kan dog i særlige tilfælde være tale om gebyrer i forbindelse med omfattende sagsbehandling, hvis der skal tages kontakt til advokater mv. Indtægtsgrænsen for fri proces er pr. 2021 på 344.000kr om året før skal for enlige (ca. 28.667 kr. pr. måned) og 437.000 kr. for par (36.417 kr. pr. måned – tilsammen) – hertil tilføjes 60.000 kr. for hvert barn (5.000 kr. pr. måned). Hvis din indtægt falder under denne grænse, kan du modtage gratis retshjælp hos os.

Kan jeg få anonym rådgivning?

Som udgangspunkt er der altid mulighed for at være anonym, når du opsøger vores juridiske rådgivning. Der kan være mange forskellige årsager til, at man ønsker at være anonym, og det har vi stor forståelse for. Dog kan der være tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at være anonym. Det gælder særligt i forbindelse med omfattende sagsbehandling på trin 2 og 3, hvor det er nødvendigt at indhente personlige dokumenter, kontakte andre, eller lignende. Vores juridiske managers er forpligtede til at hjælpe alle, og at møde dem uden fordomme, ligesom de behandler dine oplysninger fortroligt, så vi skaber mest mulig tryghed – også for dig som ikke er anonym.

Hvilken faglig baggrund har rådgiverne?

Alle vores Juridiske Managers er enten færdiguddannede jurister eller studerende i slutningen af jurastudiet. Studerende arbejder altid under supervision af vores juridiske ledere, som er færdiguddannede jurister og advokater, som sikrer kvaliteten i rådgivningen. Alle vores juridiske managers har modtaget juridisk undervisning, herunder grundig oplæring i arbejdsgange og juridiske dokumenter. De har desuden alle gennemgået undervisning i etiske retningslinjer, som de er forpligtet til at efterleve. De Juridiske Managers holder sig løbende opdaterede på relevante lovændringer, så vi kan yde den bedst mulige rådgivning ud fra den gældende lov.

Kan jeg få online rådgivning?

Ja, vi tilbyder også online rådgivning. Hvis ikke du ønsker eller har mulighed for at henvende dig ved fysisk fremmøde på vores kontorer eller telefonisk, kan du anvende vores kontaktformular her på siden, og så vil vi efterfølgende kontakte dig. Du kan også kontakte vores juridiske afdeling med henblik på at aftale et online møde via Microsoft Teams, Skype, Zoom eller andre online tjenester.

 

 

 

 

Har jeres rådgivere tavshedspligt?

Ja. Faktisk er det ikke kun vores rådgivere, men samtlige medarbejdere i DSRF, som er underlagt tavshedspligt. Dette betyder, at medarbejderne skal behandle alle de oplysninger i sagsbehandlingen, og i øvrigt, fortroligt. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelse. Det betyder, at en medarbejder selv efter vedkommende stopper hos DSRF, ikke må videregive oplysninger fra sagsbehandlingen. Samtlige medarbejdere har desuden modtaget undervisning i etiske retningslinjer, og er forpligtet til at efterleve disse, for at sikre at borgerne trygt kan henvende sig hos os.

Er det sikkert at møde på jeres kontor under corona?

Vi følger myndighedernes retningslinjer, og tager alle de nødvendige forholdsregler, så du kan føle tryg ved fysisk fremmøde på vores kontorer. Det betyder blandt andet at alle vores medarbejdere bliver testet ugentligt, og bærer mundbind, når de bevæger sig rund på kontoret. Hvis du ønsker et møde, anbefaler vi, at du ringer ind på forhånd for at aftale et tidspunkt. Du skal være opmærksom på, at du skal bære mundbind under hele mødet, og holde afstand. Vi sørger for, at der er værnemidler tilgængelige. Desuden skal du kunne fremvise et gyldigt Corona pas, så vi minimerer risikoen for smittespredning. Disse retningslinjer er vedtaget for at gøre det trygt for alle, både klienter og medarbejdere. Vi følger udviklingen nøje, og sørger for at vores retningslinjer stemmer overens med myndighedernes anbefalinger, også når de ændres.

Kan i hjælpe inden for alle sagsområder?

Vi tilbyder rådgivning inden for en lang række juridiske områder. Vi kan blandt andet hjælpe med juridiske problemstillinger indenfor socialret, familieret, boligforhold og udlændingeret. Desværre er vi forsikringsmæssigt begrænsede i forhold til hvilke områder vi må rådgive inden for. Vi kan ikke hjælpe med dokumenter til køb og salg af fast ejendom, testamenter, ægtepagter, og gældsbreve. Da vi er underlagt bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter, kan der også være begrænsninger i forhold til omfanget af det vi kan hjælpe med.

Hvor længe opbevarer i mine oplysninger?

Vi opbevarer aldrig dine oplysninger længere end højest nødvendigt. Præcis hvor længe vi opbevarer dem, afhænger af flere ting, herunder sagstype og omfang, samt om der er mulighed for, at vi skal genoptage sagen senere. Disse ting er afgørende for, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, men vi holder os altid inden for rammerne af GDPR-lovgivningen, og opbevarer ikke oplysninger længere tid, end det der er aftalt i fællesskab mellem rådgiver og klient.

Hvad hvis I ikke kan hjælpe med min sag?

Hvis ikke vi kan rådgive dig i netop din sag, kan vi som regel henvise dig til andre steder, hvor du kan søge hjælp. Såfremt det er muligt, vil vi henvise dig til et andet gratis, kvalificeret rådgivningstilbud. Vi kan også henvise til offentlige myndigheder, frivillige organisationer, behandlingssteder mv., hvor det er relevant. Har din problemstilling også en social eller gældsrelateret karakter, kan vi desuden henvise dig til vores sociale managers eller vores gældsmanagers, som kan hjælpe dig. Du kan altid finde viden og få hjælp til selvhjælp i forhold til juridiske problemstillinger på www.dinretshjaelp.dk.

Er jeres organisation forsikrede?

Vi tager et ansvar, og derfor sørger vi også for at have alle de nødvendige forsikringer på plads, hvis uheldet skulle være ude. Vores medarbejderes sikkerhed er utrolig vigtigt, og derfor er alle vores rådgivere dækket af en rådgiverforsikring. DSRF lever naturligvis også op til sin forpligtelse til at have en erhvervsansvarsforsikring. Derudover har vi en række andre forsikringer, såsom en cyberforsikring, der skal hjælpe i tilfælde af cyberangreb og sikkerhedsbrud i vores IT-systemer.

Kan jeg få hjælp, uanset hvor i landet jeg bor?

Vores juridiske rådgivningsindsats er som udgangspunkt landsdækkende. Borgere fra hele landet kan henvende sig telefonisk, via e-mail eller via vores online kontaktformular her på siden. Fysisk fremmøde er dog kun muligt på vores kontorer i Aarhus, København og Horsens, så hvis du ønsker et fysisk møde med vores juridiske managers, skal du selv finde vej til et af disse kontorer. Vi har desværre ikke mulighed for at lave opsøgende juridisk rådgivning, men vi gør vores bedste for at være tilgængelige digitalt og telefonisk, så du kan få hjælp uanset hvor i landet du bor.

Kan jeg klage over rådgivningen jeg har modtaget?

Vi gør altid vores bedste for at yde god og kvalificeret rådgivning til alle. Vores medarbejdere har en god faglig baggrund, og har modtaget grundig oplæring, for at sikre den bedst mulige rådgivning. Vi gør vores bedste for at møde dig i øjenhøjde, og hjælpe dig med de juridiske problemstillinger, som netop du oplever. Hvis du alligevel er utilfreds med den rådgivning du har modtaget, er du selvfølgelig velkommen til at sende en klage. Klager vil altid blive taget alvorligt, og drøftet internt i sekretariatet, og hvis relevant eksternt i bestyrelsen eller med Civilstyrelsen. Vi gør selvfølgelig vores bedste for at undgå klager, og retter løbende op på eventuelle fejl og mangler, så vi sikrer en god og kvalificeret rådgivning.