Klientrapport 2018

Løper, Sebastian Jaenicke (2019) • Klientrapport 2018 • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 15. oct. 2019 •

Den Sociale Retshjælps Fond udgiver i dag sin anden klientrapport. Rapporten giver læseren et overblik over gælden som 528 af Den Sociale Retshjælps Fonds socialt Udsatte klienter sad inde med for året 2018. Borgerne havde til sammen en gæld på 244,6 mio. kr. hvilket giver en gennemsnitlig gæld på 463.200 kr. pr. borger i rapporten. Tallene sammenlignes med sidste års rapport, som udkom tidligere i år, og der ses kun mindre ændringer i gældsforpligtigelsen til de forskellige kreditorer. Den største ændring ses i gælden til de traditionelle banker, som er faldet med 8%-point ift. sidste år. Der ses derudover en lille stigning i gælden til kviklån ift. året forinden.

Hent rapporten Klientrapport 2018 (787 KB)