You are currently viewing Klageinstans for dårlig gratis offentlig rådgivning

Klageinstans for dårlig gratis offentlig rådgivning

For Den Sociale Retshjælp er det en altoverskyggende mærkesag at bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed. En del af dette er at sikre, at borgere har adgang til at klage over mangelfuld offentlig, gratis gældsrådgivning.

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælp mener, der skal oprettes en klageinstans under finanstilsynet, hvor man kan komme med kritik eller klage over dårlig gratis gældsrådgivning. I dag findes der kun klageinstanser, hvis man ønsker at klage over de gældsrådgivere, der tager betaling for rådgivningen og det er kun muligt at klage over dårlig juridisk rådgivning til Forbrugerombudsmanden, som kun kan give en påtale eller tage en sag op i retten.

Den Sociale Retshjælp har lavet en politisk henvendelse omkring problematikken, denne kan læses ved at klikke i boksen til højre.

Hvorfor er oprettelsen af en klageinstans en mærkesag for DSR?

Hvis man har modtaget mangelfuld rådgivning i sin bank, kan man klage til Pengeinstitutankenævnet. Hvis man har fået dårlig juridisk rådgivning ved en advokat, kan man klage til Advokatnævnet. I dag er borgerens eneste mulighed for at klage over dårlig juridisk rådgivning, at klage til Forbrugerombudsmanden, som kun kan give en påtale eller tage en sag op i retten. Det er ikke hensigtsmæssigt for en borger, der står i en overskuelig gældssituation, det er både ressource- og tidskrævende at køre en retssag. 

Gældsrådgivning er et omfattende rådgivningsfag, og det kan have store konsekvenser for en borger, der står i en uoverskuelig økonomisk situation, hvis der gives mangelfuld eller forkert rådgivning. Det er vigtigt for borgernes retssikkerhed, at de har mulighed for at klage over dårlig rådgivning, og dermed kan opnå erstatning. 

Den Sociale Retshjælp mener, at der skal oprettes en klageinstans under Finanstilsynet, hvor man kan komme med kritik eller klage over dårlig gældsrådgivning. Klageinstansen skal have kompetence til at afgøre erstatningssager som følge af mangelfuld eller decideret forkert gældsrådgivning og gældssagsbehandling, ligesom der er på andre områder. Hvis en gældsrådgiver ikke overholder sine forpligtigelser, skal en klageinstans have forskellige sanktionsmuligheder, for eksempel bøde eller i visse tilfælde fratagelse af certificering Gældsrådgivere bør, som følge af deres rolle som rådgivere, være underlagt et professionelt erstatningsansvar.