You are currently viewing Indsattes mulighed for folkeregisteradresse

Indsattes mulighed for folkeregisteradresse

ndsatte mister ofte deres folkeregisteradresse under afsoning. Myndighederne kan tildele den indsatte en folkeregisteradresse, men er ikke forpligtet hertil. Dette har uhensigtsmæssige konsekvenser for både den indsatte og samfundet. Den Sociale Retshjælp foreslår, at der indføres en bestemmelse, så alle indsatte sikres en folkeregisteradresse under afsoning.

Vores arbejde – status

På baggrund af problematikken omkring indsattes muligheder for at få en folkeregisteradresse henvendte Den Sociale Retshjælp sig til daværende indenrigsminister, Bertel Haarder, som sendte henvendelsen videre til justitsministeriet. Vi modtog svar fra begge ministerier, som begge afslog at ændre i de gældende procedurer på området.


Den Sociale Retshjælp mener stadig, at det er et problem, at mange indsatte ikke får tildelt en folkeregisteradresse. Især efter regeringens målsætning om fuld digital kommunikation i år 2015 er dette problematisk, da det kræver en folkeregisteradresse for at få NemID. Dette er derfor en mærkesag, Den Sociale Retshjælp vil arbejde videre på.

Hvorfor er indsattes mulighed for folkeregisteradresse en mærkesag for DSR?

Den Sociale Retshjælp ser det som et stort problem for landets indsattes, at de ofte mister deres folkeregisteradresse, når de indsættes i en af kriminalforsorgens institutioner til afsoning. Ifølge den nuværende lovgivning kan myndighederne tildele den indsatte en folkeregisteradresse, men er ikke forpligtet hertil. Den Sociale Retshjælp, Pension Skejby og KRIMs erfaringer viser, at den manglende regulering stiller de indsatte ulige, da deres chance for at få tildelt en ny folkeregisteradresse under afsoning kommer til at afhænge af, hvem der kontakter myndighederne.

At man som indsat kan miste sin folkeregisteradresse, når man skal afsone, har uhensigtsmæssige konsekvenser for både den indsatte og samfundet.

De indsatte, som ikke har en folkeregisteradresse, vil under deres afsoning ikke kunne ændre deres oplysninger ved SKAT, fordi de ikke kan få en tast-selv-kode, når de ingen folkeregisteradresse har (i fremtiden gælder denne problematik også, når man fra den 1. november 2014 kun kan modtage og sende post til det offentlige elektronisk ved hjælp af NemID). Denne mangel på ændringer af oplysninger ved SKAT kan resultere i et skattesmæk efter endt afsoning. Foruden problemer med SKAT er det et problem, at det er særdeles vanskeligt for andre at kontakte den indsatte under afsoning. At den indsatte ikke kan kontaktes, kan have store konsekvenser for den indsatte efter endt afsoning, for eksempel i forbindelse med stævningssager.

Det er uhensigtsmæssigt for samfundet, at indsatte kan miste deres folkeregisteradresse under afsoning, da dette kan medføre ekstra udgifter for samfundet, herunder en øget offentlig gæld for de indsatte, som kunne være undgået og øget udgifter til administration.

Den Sociale Retshjælp mener, at der bør indføres en bestemmelse, der medfører, at alle indsatte automatisk sikres en folkeregisteradresse, mens de afsoner, så de indsatte, der på grund af afsoningen har måttet opgive deres hidtidige bolig, ligestilles med de afsonere, der beholder deres folkeregisteradresse under afsoningen. Det foreslås, at de indsatte, som ved afsoning ikke har en folkeregisteradresse, tildeles en ny folkeregisteradresse enten på den adresse, som rådhuset har i den indsattes oprindelige opholdskommune eller på afsoningsinstitutionens adresse.

Diverse dokumenter