Høringssvar til lovforslag om fravigelse af obligatorisk digital selvbetjening

Vi er af DigitaliseringsstyrelsensNetværk for digital inklusion‘ blevet inviteret til at skrive et høringssvar til ”lovforslag om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening”

Lovforslaget handler kort om, at det skal være lettere at blive fritaget fra den obligatoriske digitale selvbetjening ved det offentlige. På nuværende tidspunkt har forskellige statslige organer deres egne retningslinjer for, hvornår man kan blive fritaget. Med den nye lov vil det eneste krav for fritagelse være, at man allerede er fritaget digital post.

Vi i hilser denne lovændring velkommen. Vi mener, at det er til gavn for udsatte borgere, som desværre ofte også er teknisk udfordrede. Vi har dog to opmærksomhedspunkter, som kan gøre loven endnu bedre for udsatte borgere.

Anmodningen om fravigelse

Det første opmærksomhedspunkt er selve anmodningen, som borgerne skal sende for at blive fritaget. Lovforslaget lægger op til, at anmodningen skal leveres pba. forskellige regler alt efter, hvilken offentlig myndighed man kontakter. Vi foreslår, at reglerne bliver generaliseret, så det bliver lettere for borgerne at blive fritaget.

Fravigelse fra private ordninger

Derudover vil fritagelsen fra digital selvbetjening  – i den form lovforslaget lægger op til – ikke dække private organisationer såsom forsikringsselskaber og banker. Dette mener vi er en fejl. De borgere, som er fritaget for digital post, har ofte også problemer med andre digitale løsninger. Vi mener derfor, at det vil være oplagt også at give borgerne denne mulighed ved private organisationer.

Klik her for at læse eller hente ’Høringssvar til lovforslag om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening’ (112 Kb)