HJERTEBLOD

VORES HJERTE BRÆNDER FOR DIN SAG

Hos Den Sociale Gældsrådgivning er klienterne vores primære hjerteblod. Vi brænder for at fremme retssikkerheden og for at hjælpe socialt udsatte borgere med deres sociale og gældsproblematikker. Udsatte har ikke altid kendskab til deres rettigheder eller ressourcer til at kæmpe for dem. Derfor arbejder vi aktivt med en række mærkesager som skal sikre, at deres stemme bliver hørt i de sager, som påvirker dem. Vi er samtidig åbne overfor henvendelser fra borgere, som oplever uretfærdigheder, og optager løbende nye mærkesager.

VORES HJERTE BRÆNDER FOR DIN SAG

Hos Den Sociale Gældsrådgivning er klienterne vores primære hjerteblod. Vi brænder for at fremme retssikkerheden og for at hjælpe socialt udsatte borgere med deres sociale og gældsproblematikker. Udsatte har ikke altid kendskab til deres rettigheder eller ressourcer til at kæmpe for dem. Derfor arbejder vi aktivt med en række mærkesager som skal sikre, at deres stemme bliver hørt i de sager, som påvirker dem. Vi er samtidig åbne overfor henvendelser fra borgere, som oplever uretfærdigheder, og optager løbende nye mærkesager.

Vi arbejder for at udbrede kendskabet og viden om vores mærkesager politisk og i medierne – altid med det formål at forbedre retssikkerheden og socialt udsattes position i Danmark. Vi varetager socialt udsattes interesser, og har ressourcer og kompetencer til at tage de kampe, som mange udsatte ikke selv kan. En vigtig del af vores arbejde er altså at fungere som talerør for dem, som ikke selv kan råbe op. Det gør vi blandt andet i forskellige netværk i civilsamfundet, og vi samarbejder ofte med andre organisationer om vores mærkesager, målgruppens problemstillinger og politiske tiltag. Vi har kendskab til den politiske proces og erfaring med kontakt til myndigheder, politikere, medier mv. Vi er aktive i medierne gennem debatindlæg og sociale medier, og involverer os politisk høringssvar, politiske henvendelser og deltagelse i workshops mv.

Hvordan vi arbejder med vores hjerteblod

Vi arbejder for at udbrede kendskabet og viden om vores mærkesager politisk og i medierne – altid med det formål at forbedre retssikkerheden og socialt udsattes position i Danmark. Vi varetager socialt udsattes interesser, og har ressourcer og kompetencer til at tage de kampe, som mange udsatte ikke selv kan. En vigtig del af vores arbejde er altså at fungere som talerør for dem, som ikke selv kan råbe op. Det gør vi blandt andet i forskellige netværk i civilsamfundet, og vi samarbejder ofte med andre organisationer om vores mærkesager, målgruppens problemstillinger og politiske tiltag. Vi har kendskab til den politiske proces og erfaring med kontakt til myndigheder, politikere, medier mv. Vi er aktive i medierne gennem debatindlæg og sociale medier, og involverer os politisk høringssvar, politiske henvendelser og deltagelse i workshops mv.

Hvordan
vi arbejder med vores hjerteblod

Har du en sag dit hjerte bløder for?

Har du en bestemt sag, som du brænder for? Men har du ikke selv ressourcerne eller overskuddet til at tage sagen op? Så står vi klar til at hjælpe. Vores politiske afdeling består af praktikanter som varetager det politiske arbejde på fuldtid, samt en række frivillige. Vi kan ikke garantere, at vi tager netop din sag op, men vi er altid klar til at lytte, og drøfte mulighederne, hvis din sag har betydning for vores målgruppe og stemmer overens med vores værdier.

Mærkesager igennem tiden

Den Sociale Gældsrådgivning – tidligere under Den Sociale Retshjælps Fond har gennem årerne haft mange mærkesager. Heldigvis er der sket meget igennem årerne, og mange af disse mærkesager er i dag afsluttede, da der på nuværende tidspunkt ikke er mere at kæmpe for eller komme efter på området på nuværende tidspunkt. Dog tager vi også løbende nye mærkesager op, nå finder en vigtig sag, som er værd at kæmpe for, og som vi mener kræver ekstra opmærksomhed. Du kan læse mere om flere af disse mærkesagerne ved at klikke på dem nedenfor.

Mærkesager igennem tiden

Den Sociale Gældsrådgivning – tidligere under Den Sociale Retshjælps Fond har gennem årerne haft mange mærkesager. Heldigvis er der sket meget igennem årerne, og mange af disse mærkesager er i dag afsluttede, da der på nuværende tidspunkt ikke er mere at kæmpe for eller komme efter på området på nuværende tidspunkt. Dog tager vi også løbende nye mærkesager op, nå finder en vigtig sag, som er værd at kæmpe for, og som vi mener kræver ekstra opmærksomhed. Du kan læse mere om flere af disse mærkesagerne ved at klikke på dem nedenfor.