[et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”on|tablet” admin_label=”Offer” _builder_version=”3.25.3″ background_color=”rgba(0,0,0,0.5)” background_image=”https://www.socialegaeld.dk/wp-content/uploads/2019/12/board-meeting-boardroom-conference-1181396-scaled.jpg” background_blend=”color” custom_padding=”62px||21px|||” custom_padding_tablet=”80px||80px|” custom_padding_phone=””][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_margin=”|||” custom_padding=”0px|||||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”CTA Section Title” _builder_version=”3.27.4″ text_font=”||||” header_font=”Verdana|600||on|||||” header_text_align=”left” header_font_size=”40px” header_line_height=”1.3em” background_layout=”dark” module_alignment=”center” custom_margin=”-23px|||||” custom_padding=”0px||0px|||” animation_style=”zoom” animation_delay=”100ms” animation_intensity_zoom=”20%” header_text_shadow_style=”preset3″ header_text_shadow_blur_strength=”0.07em” locked=”off”]

DEN SOCIALE GÆLDSRÅDGIVNING ANNO 2008

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Featured Recipe Section” _builder_version=”3.25.3″ background_color=”#EFF0F2″ min_height=”369px” custom_padding=”3px|0px|0px|0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25.3″ custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” animation_style=”fade”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25.3″ background_color=”#ffffff” custom_padding=”20px|20px|20px|42px” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”Verdana|500|||||||” text_text_color=”#000000″ text_line_height=”1.8em” text_orientation=”justified” animation_style=”fade”]

Dette år var først og fremmest præget af, at DSRFs og DSGs definerede to kernemålgrupper; nemlig tidligere og nuværende indsatte samt hjemløse. Ønsket om at hjælpe de tidligere og nuværende indsatte var, i første omgang, årsagen til at DSRF og DSG overhovedet blev startet op. Vi erfarede dog snart, at mange af de problemstillinger, som de indsatte har, også gælder for de hjemløse og at de har lige så stort et behov for at få hjælp til at løse dem. De arbejdsgange og sagsbehandlingsprocedurer, vi allerede havde udarbejdet, var derfor mere eller mindre direkte anvendelige på de hjemløse.

På grund af den store efterspørgsel på rådgivning og sagsbehandling, blev vores målgruppe derfor udvidet til også at omfatte de hjemløse. Målgruppedefinitionen indebar, at DSRF og DSG kun ydede kortere rådgivning pr. telefon til de såkaldt almindelige borgere, der ikke hørte under målgruppen, hvorimod kernemålgruppens management-klienter (klienter, der har brug for mere end lettere telefonisk rådgivning) blev tilbudt dybdegående og helhedsorienteret sagsbehandling.

Utrolig meget af vores tid måtte dog nødvendigvis tilegnes det at søge fondsmidler. Det var en langsommelig og til tider frustrerende proces, da det eneste, vi ønskede, var at yde rådgivning til en række socialt udsatte mennesker. Samtidig var vi også meget bevidste om, at denne proces var larmende nødvendig for, at vi kunne sikre vores eksistens og dermed også for den rådgivning, vi ønskede at yde. Udvidelsen af målgruppen til at omfatte en større gruppe af socialt udsatte, var da også med til at forbedre mulighederne for at søge offentlige puljemidler. Der var indtil flere instanser, heriblandt fonde og private virksomheder, der støttede vores arbejde økonomisk, hvilket var med til at give os den nødvendige kampgejst til at fortsætte.

Vi manglede dog det helt store gennembrud, der kunne sikre os fremadrettet. Et af disse gennembrud kom, da vi fik midler fra Tips- og Lottopuljen til Særlige Sociale Formål, da dette gav os den fornødne ro til, for alvor, at gå et spadestik dybere i forhold til sagsbehandlingen.

I løbet af året var vores arbejdsgange og sagsbehandlingsprocedurer for alvor ved at være på plads og vi begyndte at se resultaterne af det arbejde, vi udførte, da vores klienter i højere og højere grad begyndte at ’få styr på deres liv’. Samtidig nåede vi frem til en erkendelse af, at mange af disse mennesker ville have brug for vores hjælp i længere tid end først antaget. Dette skyldtes mange ting, men vi erfarede blandt andet, at den måde lovgivningen på det sociale område er skruet sammen på samt de arbejdsprocedurer, der er i det offentlige system, er medvirkende til en uhensigtsmæssig fastholdelse af socialt udsatte. Derfor begyndte vi også at udvikle vores ovennævnte mærkesager, blandt andet gennem kontakt til politikere samt udvidelse af gruppen af samarbejdspartnere.

Vi beskæftigede nu ca. 56 frivillige Juridiske og Sociale Managere samt fagfolk primært med juridisk baggrund og tiltrak ligeledes sociologistuderende til udarbejdelsen af screeningsskemaer, der kunne anvendes i sagsbehandlingen, alt imens skemaerne kunne fungere som statistisk materiale til belysningen af målgruppen.

Grundet efterspørgslens omfang afsætter Den Sociale Retshjælps ressourcer til dybdegående gældsrådgivning til gældsplagede borgere, der ikke tilhører målgruppen. Gruppen af almene, ressourcestærke borgere, som ønsker gældsrådgivning, har ofte yderst komplekse problemstillinger, der kræver forøget og specialiseret arbejdskraft. De fornyede påkrævede ressourcer fratages dermed kernemålgrupperne.

DSRF og DSG rettede atter henvendelse til Kriminalforsorgen med anmodning om samarbejde. Det blev aftalt, at DSRF og DSG skulle indlede et pilotprojekt på Kriminalforsorgens pensioner, hvor organiseret, opsøgende retshjælp tilbydes. I Rejseholdets indledende pilotprojektsfase samarbejdede vi med landets otte pensioner og tilbød rådgivning til de 160 pensionsbeboere. Efterspørgslen af vores sagsbehandling var stor fra starten – godt 40% af beboerne takkede ja til vores tilbud. Dette tal ligger i dag på 60-75%. Rejseholdsbesøgene (som finder sted hver tredje måned) er nu et integreret tilbud til landets pensionsbeboere, hvor de Sociale og Juridiske Managere holder oplæg, diskuterer de sociale og juridiske udfordringer, der ofte kendetegner beboernes livsbetingelser og foretager klientsamtaler med de interesserede (jf. Fængselsfunktionæren 2, 2009). Vi ser et stort behov for, at denne samfundsgruppe bliver opsøgt og personligt kontaktet, da dette skaber en ligeværdig dialog om eventuelle bevæggrunde for at udvikle et målrettet og fremadrettet samarbejde mellem pågældende manager og borger.

DSRF og DSG erfarede desuden, at flere og flere henvendelser inkluderede problemer omkring hjemløshed, misbrug og psykiske lidelser. Derfor startede vi et officielt samarbejde med brugerorganisationen SAND – Landsorganisationen for hjemløse i Danmark. Via. dette samarbejde blev det muligt for DSRF og DSG at behandle klienternes sager, mens de havde et tilhørssted ved en boform § 110.

Den Sociale Retshjælps Fond og Den Sociale Gældsrådgivning i medierne
I 2008 optrådte DSRF og DSG 14 gange i diverse medier. Fokus var på, hvem den nystartede retshjælp fik støtte fra – Experian, Shoppit og Danske Spil giver DSRF og DSG støtte til at hjælpe gældssatte borgere. Et gennemgående tema i avisartiklerne fra 2008 er også, at DSRF og DSG har fokus på at hjælpe samfundets svageste. De mange henvendelser efter DSRF og DSGs åbning viser, at der er enormt behov for hjælp og vi er blevet bestormet af gældsplagede danskere fra hele landet. Ydermere udtaler direktør Sandy Madar sig om gæld; blandt andet at hun ikke kan genkende påstanden om, at der er færre der ender i RKI. Ydermere udtaler Madar sig om grundende til at folk kommer i økonomisk uføre samt hvor svært det er, at få gældssanering. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælp i medierne HER.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]