Socialt udsattes gæld i eksplosiv stigning

Løper, S., Karcic, A., Jepsen, T., Bertelsen, L. (2020) • Klientrapport 2019 • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 19. okt. 2020 •

Socialt udsattes gæld i eksplosiv stigning belyser socialt udsattes problemer med gæld i Danmark. Rapporten er baseret på data fra næsten 700 borgere, som har modtaget gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælps Fond i 2019. Rapporten inddrager desuden tal fra tidligere år (2017 og 2018).

Med rapporten giver vi et vigtigt indblik i de problemstillinger, der præger socialt udsatte i Danmark. Socialt udsatte kan være alt fra indsatte og hjemløse til ludomaner, misbrugere osv. Problemstillingerne indebærer alt fra, hvem vores klienter skylder penge til og, hvor mange penge de skylder til, hvilken slags gæld der er tale om.

Rapporten viser, en gæld i eksplosiv stigning. De socialt udsattes gæld er steget med over 120 millioner kroner siden sidste år. Konkret er den steget fra en samlet gæld på 245 millioner i 2018 til en samlet gæld på 366 millioner i 2019.

Den gennemsnitlige gæld pr. borger er lidt over 500.000 kroner. Dette er en stigning på 80.000 kroner sammenlignet med året forinden. Umiddelbart tyder det altså på, at der er sket væsentlige forandringer i de socialt udsattes gældssituation – og ikke til det bedre.

Vi er meget bekymrede over den udvikling, som rapporten viser. Dette skyldes særligt den tid og de omstændigheder, som rapporten er blevet skrevet under her i 2020. Vi ser store nedlukninger af samfundet pga. COVID-19. Dette vil uden tvivl blive en svær tid for alle borgere i Danmark og særligt for de socialt udsatte.

Vi håber på, at denne rapport vil kunne sætte fokus på problemet med overgældssætning. Dette gør sig særligt gældende i den nuværende samfundssituation. Vi ønsker jo ikke at se samme udvikling de kommende år. Vi må ikke glemme de borgere, som bliver hårdest ramt.

Hent rapporten Socialt udsattes gæld i eksplosiv stigning (660 KB).