Bliv en del af vores frivillige team

Den Sociale Retshjælps Fond blev opbygget på et fundament af frivillige ildsjæle. De første medarbejdere var en gruppe jurastuderende, og frivillige studerende udgør fortsat størstedelen af organisationens medarbejdere. Da der i Danmark generelt afsættes få økonomiske ressourcer til retshjælp, er det af største vigtighed for retssikkerheden, at de frivillige brænder for at yde en indsats til gavn for landets borgere. Et frivilligt arbejde hos Den Sociale Retshjælp giver de studerende mulighed for at supplere teorien fra deres studier med værdifuld praktisk erfaring, samtidig med at de gør en stor forskel for organisationens brugere. Desuden får de studerende en fantastisk mulighed for at styrke deres professionelle netværk. Vores frivillige rådgivere rekrutteres i starten af hvert semester, så de kan gennemgå et samlet undervisnings- og mentorforløb for at blive klædt på til at yde kvalificeret rådgivning, mens de frivillige i understøttende funktioner rekrutteres efter behov. Dertil kommer at en stor andel af vores frivillige er tidligere praktikanter, som har valgt fortsat at have en tilknytning til organisationen efter deres praktikophold, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. 

Studiebaggrunde

Vores frivillige har forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Retshjælps Fond og løfter den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Af typiske studieretninger kan nævnes jura samt forskellige samfundsvidenskabelige -, kommunikations -, samt it- og designuddannelser. Da kvaliteten i rådgivningsarbejdet altid er i højsædet hos os, har vi interne krav om, hvor langt de studerende skal være nået på de forskellige studieretninger, før de kan blive ansat i rådgivende funktioner, ligesom de studerende altid arbejder under supervision af uddannede fagfolk. De frivillige arbejder typisk mellem fire og otte timer ugentligt hos os, og er oftest tilknyttet i et år til halvandet, om end enkelte fortsætter i årevis. Uanset længden af tilknytning er deres indsats meget værdsat. Oftest stopper de frivillige af naturlige årsager, eksempelvis på grund af afsluttet studie eller fordi de får et tidskrævende studiejob.

Juridiske Managere

Rådgivningsfunktion

…… Jura studerende tekst…….Igennem årene har Den Sociale Retshjælp også haft stor gavn af at have uddannede fagfolk tilknyttet på frivillig basis, primært jurister og advokater/advokatfuldmægtige. Vi sætter stor pris på, at I som fagfolk tager jer tiden til at yde en frivillig indsats til gavn for vores brugere og retssikkerheden i landet. Alt efter tid, lyst, kompetencer og ressourcer kan du være tilknyttet som alt lige fra interne rådgivere, der har egne klienter, til eksterne konsulenter, der fx udarbejder arbejdsgange eller undervisningsmateriale eller konsulteres, når vi har særligt vanskelige sager, der falder ind under netop dit ekspertiseområde – Kunne dette være noget for dig? 

Er du jurastuderende? Så søg her

Er du jurist eller advokat? Så søg her

Ønsker du at være frivillig i Horsens? Så søg her

Gælds Managere

Rådgivningsfunktion

Igennem årene har Den Sociale Gældsrådgivning haft stor gavn af at have studerende såvel som fagfolk tilknyttet på frivillig basis tilknyttet som Gældsmanagere. Vi sætter stor pris på, at I tager jer tiden til at yde en frivillig indsats til gavn for vores klienter. Vores frivillige rådgivere rekrutteres i starten af hvert semester, så de kan gennemgå et samlet undervisnings- og mentorforløb for at blive klædt på til at yde kvalificeret rådgivning. Dertil kommer, at en stor andel af vores frivillige er tidligere praktikanter, som har valgt fortsat at have en tilknytning til organisationen efter deres praktikophold, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. 

Søg her som frivillig Gældsmanager – studerende

Søg her som frivillig fagfolk

Administrative medarbejdere

Støttefunktion

Web design

Vi kan altid bruge ekstra hænder til at opdatere vores hjemmesider samt interne online platformer, tryksager, SoMe kampanger m.v.

Retspolitisk

Som frivillig i retspolitisk afdeling kan du bidrage til at støtte vores faste medarbejdere i det politiske arbejde for vores målgruppe.

HR & kommunikation

Her vil du kunne bidrage med diverse administrative opgaver omkring rekruttering og medarbejderpleje.

IT

Vores systemer kræver løbende vedligeholdelse, opdatering såvel som videreudvikling af vores IT profil såvel som yde IT support.

Web design

Vi kan altid bruge ekstra hænder til at opdatere vores hjemmesider samt interne online platformer, tryksager, SoMe kampanger m.v.

Retspolitisk

Som frivillig i retspolitisk afdeling kan du bidrage til at støtte vores faste medarbejdere i det politiske arbejde for vores målgruppe.

HR & kommunikation

Her vil du kunne bidrage med diverse administrative opgaver omkring rekruttering og medarbejderpleje.

IT

Vores systemer kræver løbende vedligeholdelse, opdatering såvel som videreudvikling af vores IT profil såvel som yde IT support.

Frivillige igennem tiden

Da antallet af frivillige studerende kan være svingende, har vi valgt at opgøre hvor mange nye frivillige vi har ansat pr. semester. Antallet af frivillige er i stadig stigning, og et lavt antal nyansættelser i et semester er altså ikke et udtryk for, at der har været nedgang i antallet af medarbejdere, men snarere for at mange er fortsat fra tidligere semestre. Samtidig har vi en stadig større andel af praktikanter i forhold til frivillige. Til og med 2020 er alle frivillige både fra vores Juridiske Rådgivning og Gældsrådgivning talt med, idet de to indsatser først er blevet opdelt i 2021. Som det kan ses ud fra tallene, er der til stadighed en tilstrømning af frivillige, der ønsker at give en hånd med at styrke Den Sociale Retshjælps Fonds arbejde, og det er både organisationen og vores brugere evigt taknemmelige for. Nedenfor kan du finde en kort gennemgang af udviklingen af frivillige hos Den Sociale Retshjælps Fond siden 2007.