You are currently viewing Frivillig registrering i RKI

Frivillig registrering i RKI

Den Sociale Retshjælp oplever i det daglige arbejde, at flere at vores klienter ville få gavn af muligheden for frivillig registrering hos et Kreditoplysningsbureau, som for eksempel RKI. En frivillig registrering vil give kreditgiver mulighed for at undgå at give kredit eller låne penge ud til nogen, som enten ikke er, hvem de udgiver sig for at være eller, som på forhånd har erkendt, at de ikke kan betale tilbage.

Vores arbejde – status

Datatilsynet har i en afgørelse fra 16. august 2011 godkendt, at en privat virksomhed kan føre et register med frivillige registreringer, som kan gøres tilgængelige via de systemer, som findes hos kreditoplysningsbureauet Experian A/S (der driver RKI), men på en sådan måde, at det fremgår der er tale om frivillig registrering. Det fremgår af Datatilsynet afgørelse at de personer, som kan blive registreret er: 1) personer, der af den ene eller anden grund ønsker at gøre kreditgivere opmærksomme på, at disse ikke umiddelbart skal sige ja til at give vedkommende kredit, og 2) personer, som har mistet et identitetspapir og i den forbindelse er bekymret for, at det vil blive misbrugt. Det er dog endnu ikke blevet muligt at registrere sig frivilligt hos RKI.

Den Sociale Retshjælp henvendte sig i sin tid til alle retsordførerne. Nedenfor kan du læse hvorfor Den Sociale Retshjælp kæmpede for muligheden for frivillig registrering.

Hvorfor er frivillig registrering i RKI en mærkesag for DSR?
Det burde være muligt for folk at registrere sig frivilligt i RKI, da der er flere eksempler på tilfælde af ID-tyveri, hvor offeret er blevet udsat for, at der f.eks. er blevet optaget store lån i deres navn. Ved en frivillig registrering bør borgeren ikke blive registreret som dårlig betaler, men blot gøre kreditgiver opmærksom på, at der i dette tilfælde ikke skal ydes kredit. Ofre for ID-tyveri står ofte i en svær situation i forhold til at skulle overbevise butikken om, at offerets identitet er blevet misbrugt til store indkøb. Frivillig registrering vil effektivt sætte en stopper for de umiddelbare økonomiske konsekvenser af et ID-tyveri.

Derudover vil det også være en fordel, hvis socialt udsatte fik muligheden for at registrere sig frivilligt. Psykisk sårbare personer som for eksempel ludomaner, shopaholics, maniodepressive, ADHD-ramte etc., mister i perioder overblikket over økonomien og foretager derefter uhensigtsmæssige beslutninger. I tider, hvor disse personer har overskud, kunne de registrere sig, og dermed undgå konsekvenserne i de perioder, de mister overblikket.

Diverse dokumenter