[smartslider3 slider="6"]
Velkommen til Den Sociale Gældsrådgivning
Den Sociale Gældsrådgivning er en 100% offentlig støttet organisation via offentlige midler, hvilket betyder, at der er konkrete krav til hvem vi må hjælpe på trin 2 – 3 samt hvad vi kan hjælpe med – dog ydes der fortsat gældsrådgivning til alle på trin 1. Nuværende og tidligere indsatte, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg i landets fængsler, arresthuse, pensioner og KiF-afdelinger samt socialt udsatte borgere, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg eller henvises via Job, Udsatte og Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Hertil kommer øvrige socialt udsatte borgere, der selv retter henvendelse.
Tidligere
Næste
Velkommen til Den Sociale Gældsrådgivning
Den Sociale Gældsrådgivning er en 100% offentlig støttet organisation via offentlige midler, hvilket betyder, at der er konkrete krav til hvem vi må hjælpe på trin 2 – 3 samt hvad vi kan hjælpe med – dog ydes der fortsat gældsrådgivning til alle på trin 1. Nuværende og tidligere indsatte, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg i landets fængsler, arresthuse, pensioner og KiF-afdelinger samt socialt udsatte borgere, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg eller henvises via Job, Udsatte og Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Hertil kommer øvrige socialt udsatte borgere, der selv retter henvendelse.

Hvem vi kan hjælpe

Den Sociale Gældsrådgivning er en 100% offentlig støttet organisation via offentlige midler, hvilket betyder, at der er desværre er konkrete krav til hvem vi må hjælpe på trin 2 – 3 samt hvad vi kan hjælpe med pr. 1. juli 2020 – dog ydes der fortsat gældsrådgivning til alle  på trin 1. 

  • Nuværende og tidligere indsatte, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg i landets fængsler, arresthuse, pensioner og KiF-afdelinger samt borgere, som tidligere har været tilknyttet en sådan institution. Denne målgruppe hjælpes i et samarbejde med Kriminalforsorgen.
  • Socialt udsatte borgere, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg på forsorghjemmene eller henvises via Job, Udsatte og Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune samt øvrige socialt udsatte borgere i resten af Danmark, der selv retter henvendelse.

Vi arbejder løbende på at finde midler til at udvide vores rådgivning og derved hjælpe endnu flere borgere. Du er derfor altid velkommen til at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe lige netop dig. Vi henviser ydermere til www.dingaeldshjaelp.dk, hvor du blandt andet finde hjælp-til-selvhjælpsværktøjer til selv at håndtere din økonomi / gæld såvel som anden relevant information.

ENSARTET, GENNEMSIGTG OG KVALIFICERET GÆLDSRÅDGIVNING

Den Sociale Gældsrådgivning - tidligere under Den Sociale Retshjælps Fond har siden 2008 været underlagt interne retningslinjer for den rådgivning vi yder – værende telefonisk, skriftlig, personlig, online eller opsøgende. Disse bidrager til at sikre en kvalificeret og ensartet rådgivningsindsat, sætter standarden for den juridisk rådgivning og de præciserer de parametre, som vi gerne vil måles på.

Etiske regler

I 2011 udarbejdede vi et sæt etiske regler for vores gældsrådgivning, der tager udgangspunkt i organisationens værdigrundlag og har til formål at sikre dig som vores klient en ensartet, gennemsigtig og kvalificeret gældsrådgivning på trin 1 - 3.

De tre gældstrin

I 2011 udarbejdede vi med inspiration fra ”Bekendtgørelsen om retshjælp ved advokat, advokatvagt eller retshjælpsorganisation på trin 1-3”, retningslinjer for den rådgivning, der tilbydes i vores gældsrådgivning dagligt.

Kvalitetsstandart

I 2019 udarbejdede vi en officiel kvalitetsstandardbeskrivelse, der bl.a. har til formål at skabe gennemsigtighed i vores rådgivning – for dig som vores klient, dine kreditorer såvel som vores mange samarbejdspartnere samt tilskudsgiver.

ENSARTET, GENNEMSIGTG OG KVALIFICERET GÆLDSRÅDGIVNING

Den Sociale Gældsrådgivning - tidligere under Den Sociale Retshjælps Fond har siden 2008 været underlagt interne retningslinjer for den rådgivning vi yder – værende telefonisk, skriftlig, personlig, online eller opsøgende. Disse bidrager til at sikre en kvalificeret og ensartet rådgivningsindsat, sætter standarden for den juridisk rådgivning og de præciserer de parametre, som vi gerne vil måles på.

Etiske regler

I 2011 udarbejdede vi et sæt etiske regler for vores gældsrådgivning, der tager udgangspunkt i organisationens værdigrundlag og har til formål at sikre dig som vores klient en ensartet, gennemsigtig og kvalificeret gældsrådgivning på trin 1 - 3.

De tre gældstrin

I 2011 udarbejdede vi med inspiration fra ”Bekendtgørelsen om retshjælp ved advokat, advokatvagt eller retshjælpsorganisation på trin 1-3”, retningslinjer for den rådgivning, der tilbydes i vores gældsrådgivning dagligt.

Kvalitetsstandart

I 2019 udarbejdede vi en officiel kvalitetsstandardbeskrivelse, der bl.a. har til formål at skabe gennemsigtighed i vores rådgivning – for dig som vores klient, dine kreditorer såvel som vores mange samarbejdspartnere samt tilskudsgiver.

VI KAN HJÆLPE MED

Vi kan hjælpe dig med at få styr på din økonomiske situation, herunder din gæld, hvis du selv har mistet overblikket og har svært ved at betale dine udgifter. Vi yder assistance indenfor blandt andet:

– Hjælp til budgetlægning og hverdagsøkonomi

– Udredning af din betalingsevne / rådighedsbeløb

– Hjælp til kreditorkontakt

– Forslag til afdragsordninger og indgåelse af disse

– Rådgivning omkring kviklån

– Retsstilling over kreditorer, ved fogedretten mv.

– Regler om forældelse, renter, rykkere og gebyrer

– Regler om gældsanering og eftergivelse af offentlig gæld.

VI IKKE KAN HJÆLPE MED

Der er en række forskellige sagsområder, som du desværre ikke kan få hjælp til, da vi som frivillig organisation er underlagt eksterne retningslinjer, interne etiske regler og forsikringsdækning. Dette gælder blandt andet:

– Køb og salg af fast ejendom

– Erstatningssager

– Udarbejdelse af gældsbreve

– Virksomhedsregnskaber

– Inddrivelse af gæld

– Moms o.l

– Forskudsopgørelser

– Selvangivelser

TØV IKKE MED AT SØGE HJÆLP!

Vi kan alle stå i en situation, hvor vi vi har brug for hjælp til vores økonomi. Det kan være skræmmende og uoverskuelig at stå med alene – men du er ikke alene! Vi er her for at hjælpe dig. Det kræver blot, at du rækker ud efter hjælpen.  Tøv ikke med at ringe til os eller send os en mail – så finder vi sammen ud af, hvad vi eventuelt kan hjælpe dig med – eller klæder dig bedst muligt på, til selv at håndtere din økonomi / gæld. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, vil vi forsøge at henvise dig til rette instans via vores netværk samt et godt kendskab til andre frivillige organisationer og offentlige myndigheder, som vi kan henvise dig til. Da vi ikke kan garanteret der er en ledig medarbejder, såfremt du kommer uanmeldt på et af vores kontorer og vi anbefaler derfor også at du ringer eller skriver for at booke et fysisk møde – for at sikre du ikke går forgæves.

HAR DU (også) BRUG FOR JURIDISK RÅDGIVNING?

Ofte hænder økonomiske problematikker herunder gæld også sammen med juridiske problematikker, hvor vi her henviser til en af landets retshjælpsorganisationer herunder også Den Sociale Retshjælps Fond, som Den Sociale Gældsrådgivning arbejder tæt sammen. Ydermere henviser vi også til vores juridiske hjemmeside Dinretshjaelp.dk, hvor man udover at kunne finde øvrige retshjælpsorganisationer, advokatvagter, klageinstanser, værktøjer og meget mere også vil kunne finde svar på de typiske spørgsmål Den Sociale Retshjælps Fond møder i deres juridiske arbejde.

DE SENESTE NYHEDER

Her kan du finde de tre seneste nyheder fra Den Sociale Gældsrådgivning samt under Nyheder læse tidligere nyheder.

No posts found!

No posts found!

GIV EN HÅND
Bliv frivillig eller praktikant

Hos Den Sociale Gældsrådgivning kan vi altid bruge flere hænder til at imødekomme den store efterspørgsel på gældsrådgivning såvel som til hjælpe med at varetage den retspolitiske indsats såvel som HR -, IT, – og Web konsulenter m.v. i de mange nødvendige støttefunktioner. Det gør ingen forskel, om du er studerende, i arbejde, jobsøgende eller pensioneret. Bare du ønsker at gøre en forskel enten som rådgiver eller i de bagvedliggende opgaver og projekter. Hvis du skal i praktik som en del af din uddannelse, er Den Sociale Gældsrådgivning et oplagt sted at få god, praksisnær erfaring og et meget værdifuldt praktikophold på CV’et.