You are currently viewing Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen er et projekt som Den Sociale Retshjælps Fond har kørt i samarbejde med Streetmanager Foreningen. Forældrerådgivningens formål er at hjælpe og vejlede forældre til kriminelle og kriminalitetstruede unge med at håndtere den situation, de som familie står i, når deres barn er kommet eller er ved at komme på afveje. Mange af de unge, som Streetmanager Foreningen møder i de udsatte boligområder, har brug for hjælp og støtte til at navigere uden om det kriminelle miljø eller til at komme ud af det igen. Erfaringer viser, at de unges forældre og andre nære relationer er en yderst vigtig støtte, når de skal bryde med det kriminelle miljø. I en undersøgelse som Streetmanagerforeningen har foretaget i forbindelse med en erfaringsrapport, svarer 86 % af de unge i målgruppen, at støtte fra venner og familie er vigtigt i afkriminaliseringsprocessen. De unge har nemlig brug for opbakning, så de kan fastholdes i deres positive beslutninger, og dette taler for forældreinddragelse i indsatsen målrettet kriminalitetstruede og kriminelle unge. 

Det er dog en nødvendighed, at forældrene får hjælp til dette udefra, da de sjældent selv i stand til at løse de unges udfordringer. Tværtimod risikerer familierelationen at blive mere konfliktfyld, hvorfor den unge efterhånden trækker sig væk fra hjemmet og hen til den omgangskreds, der ofte er kilden til hele problemet. De fleste forældre opsøger desværre heller ikke hjælp hos f.eks. SSP, politiet, skolelærere eller lignede, da de ofte finder det skamfuldt ikke at kunne ”styre” deres barn eller simpelthen ikke ved, hvor og hvordan de skal søge om hjælp. Derfor er der behov for at klæde forældrene bedre på til at håndtere sådan en potentiel familiekrise, og disse redskaber vil de kunne få gennem et tiltag som Forældrerådgivningen. 

Foruden det vaklende tillidsforhold forældre og barn imellem, kan mange forældre have svært ved at opretholde tilliden til det kommunale system, hvis de har oplevet mødet med det som en langvarig og træg proces. Med målet om at få genoprettet denne tillid, kan Forældrerådgivningen være med til at skabe en alternativ indgang til systemet og hjælpe forældrene videre med spørgsmål omkring fx valg af advokat, fængselsbesøg, hvad der må medbringes ved besøg, samt hvilke kommunale tilbud der kunne være relevante for familien og den unge. m.v.

Rådgivningen er gratis og anonym, og der ydes rådgivning både af praktisk og juridisk karakter. Den varetages som udgangspunkt af forældre, der tidligere har stået i samme situation med deres eget barn, samt af voksne Streetmanagere, som tidligere har haft problemer med kriminalitet, men nu har brudt med miljøet, og som derfor kan vejlede forældrene ud fra kendskabet til barnets perspektiv. Den Sociale Retshjælps Fond er til rådighed for de forældre, der har brug for rådgivning af mere juridisk karakter.