Fængselsrejseholdet Erfaringsrapport 2015

Den Sociale Retshjælps Fond (2017) • Erfaringsrapport • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 10. apr. 2017 • 

Denne Erfaringsrapport over gældsrådgivningen af indsatte samler erfaringer fra vores Fængselsrejseholds arbejde med at yde gældsrådgivning til indsatte i de danske fængsler i perioden 2011-2015.

I slutningen af 2007 indgik Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) et samarbejde med flere af landets pensioner og fængsler om at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning på Kriminalforsorgens institutioner. I 2008 mundede dette ud i de første besøg på pensioner og i fængsler. Det viste sig som et fremragende initiativ, hvilket blev bekræftet, da DSRF i 2011 fik tilskud af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold via Satspuljemidlerne til pilotprojektet, Fængselsrejseholdet (FR), for en 4-årig periode.

Denne Erfaringsrapport over gældsrådgivningen af indsatte har til formål at evaluere og gøre status over de erfaringer, FR har tilegnet sig igennem projektets 4-årige periode fra juli 2011 til juni 2015. I samarbejde med bl.a. landets fængsler, udslusningspensioner, arresthuse og flere KIF-afdelinger er FR’s formål at give adgang til juridisk og økonomisk rådgivning for tidligere og nuværende indsatte samt personer med forestående retssager.

FR er en gennemgående indsats, der også kan følge den indsatte gennem overgangene mellem forskellige offentlige myndigheder i forbindelse med løsladelsen, og bidrager således også til Projekt God Løsladelse. Det er med henblik på at få den indsatte til at ændre sin livssituation med en øget udsigt til en succesfuld løsladelse. FR’s rådgivning stopper altså ikke efter løsladelse men fortsættes, så længe DSRF og den løsladte skønner, at der er et behov herfor.

FR’s rådgivning skal skabe et overblik og en afklaring af den tidligere indsattes økonomiske og juridiske situation. Det var tilsvarende gældende for personer med forestående retssager med henblik på at forebygge og bekæmpe de sociale omkostninger, som rammer mange tidligere og nuværende indsatte. De juridiske og økonomiske problematikker er ofte med til at fastholde målgruppen i deres nuværende situation. Vi oplevede også, at der var behov for rådgivning om sociale problematikker som misbrug eller ludomani mv., og i disse tilfælde kobles en af vores Sociale Managers til den indsatte. FR’s helhedsorienterede rådgivning skal således bidrage til, at recidivprocenten mindskes.

I løbet af de sidste 4 år har FR hjulpet med over 7.500 problematikker fordelt på mellem 4.000 – 4.500 personer, der har været tidligere indsatte, nuværende indsatte eller personer med forestående retssag. Af de ca. 4.000 – 4.500 klienter er 2.421 fra de to første år registeret i vores SPSS datasæt, og ud fra disse tal er de respektive diagrammer m.v. udregnet. I forbindelse med de årlige afrapporteringer er resten af vores data samlet ud fra manuelle optællinger i fysiske dokumentationsmapper og tidligere klientdatabase. Hertil kommer, at de første års registrering foregik i et andet system og derfor ikke kan måles på samme måde. Disse data indgår derfor heller ikke i rapportens diagrammer m.v. FR har i gennemsnit haft 14 opsøgende besøg om måneden, fordelt på 9 fængsler og 7 pensioner (tidligere 8 pensioner). 

Hent rapporten Fængselsrejseholdet Erfaringsrapport 2015 (1.257 KB)