Evaluering af Den Sociale Retshjælps Fonds gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse

Madsen, V. (2019) • Evaluering • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 29. mar. 2019 • 

Denne rapport evaluerer effekten af det samarbejde som Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) havde med Københavns Kommunes Gældsrådgivning (KKG) i perioden 2015-2018. Projektet finansieredes med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektets formål var at undersøge, hvorvidt et tilbud om gratis gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse ville hjælpe borgerne i enten arbejde eller på uddannelse.

Rapporten tager udgangspunkt i to forskellige datasæt. Det første er et register over samtlige trin 2 og 3 klienter, der har fået hjælp gennem projektet. Data er registreret ved sagens afslutning. Det andet datasæt er baseret på samme baggrunds oplysninger samt selvrapportering på en række uddybende variable. Disse er indhentet via telefoniske interviews.

En af evalueringens udfordringer har været, at målgruppen har vist sig svær at komme i kontakt med efter rådgivningen er færdig. Dette kan bl.a. skyldes tiden fra sagen afsluttes til interviewet foretages, idet flere af klienterne ikke længere benyttede samme telefonnummer. Dette har resulteret i en lavere svarprocent.

Rapporten konkluderer, at projektet har haft en moderat succes. De borgere, der har fået hjælp igennem projektet har haft et meget positivt udbytte jf. spørgeskemaundersøgelsen og projektet har levet op til de overordnede krav og delmål igennem forløbet. Rapporten er senere blevet brugt af STAR i deres egen evaluering af puljens succes.

STAR har efterfølgende selv lavet en evaluering af gældsrådgivning. Denne konkluderer på baggrund af vores og de andre projekters evaluerede rapporter, at gældsrådgivning har en positiv effekt og faktisk hjælper borgere på offentlig forsørgelse med at komme i arbejde eller uddannelse. STARs rapport kan findes HER.

Hent rapporten Evaluering af Den Sociale Retshjælps Fonds gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse (870 KB)