Erfaringsrapport for Det Juridiske Rådgivningsteam 2011-2015

Den Sociale Retshjælps Fond (2016) • Erfaringsrapport • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 11. feb. 2016 • 

I denne erfaringsrapport for det juridiske rådgivningsteam indsamler vi erfaringer fra vores juridiske rådgivningsteams arbejde. Det juridiske rådgivningsteam ydede gratis juridisk rådgivning til indsatte og socialt udsatte borgere i perioden 2011-2015. Dette foregik via opsøgende besøg på forsorgshjem og bosteder samt i Kriminalforsorgens mange institutioner.

Erfaringsrapporten viser, hvor vigtigt det er, at vi som civilsamfundsorganisationer er opsøgende i vores arbejde. De borgere, som befinder sig i målgruppen opsøger sjældent selv hjælp. Dette kan være fordi de ikke kan. Men det kan også skyldes, at de er så langt ude, at de har brug for en meget tydelig håndsrækning for at komme på fode igen.

Hent rapporten Erfaringsrapport for Det Juridiske Rådgivningsteam 2011-2015 (2.434 KB)