STRAF

Hvordan skal du forholde dig, og hvad er dine rettigheder, hvis du bliver anholdt og sigtet i forbindelse med, at der er sket noget strafbart? Eller hvad sker der under en afsoning, hvordan bliver man løsladt, og hvad sker der efter endt afsoning? Hvis du skal afsone din straf i et fængsel, så skal du enten i et lukket eller i et åbent fængsel. De lukkede fængsler har en høj grad af sikkerhed og kontrol. I åbne fængsler kan der være mulighed for at arbejde eller tage en uddannelse uden for fængslet, men der vil stadig være klare grænser for din handlefrihed. en fængselsstraf betyder, at man bliver frataget sin bevægelsesfrihed, men man eksempelvis vil stadig have sine borgerrettigheder, så man kan stemme til folketingsvalg og andet. Reglerne vedrørende straf kan være komplekse og svære at navigere rundt i. Nedenfor kan du derfor finde svar på de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Anholdelse & sigtelse

Læs mere

Efter anholdelse

Læs mere

I retten

Læs mere

Afsoning

Læs mere

Løsladelse

Læs mere

Advokat

Læs mere