STALKING

Stalking er en række forsøg på kontakt og vedvarende adfærd, der er ubehageligt og grænseoverskridende for den person, der er udsat for stalking. Stalking kan være mange forskellige ting, som hver i sær kan virke harmløse, men som samlet kan være meget frygtskabende. Det kan eksempelvis foregå ved gentagne opkald og sms’er, hærværk, forfølgelse og overvågning. Men hvad kan man gøre, hvis man føler sig forfulgt, og hvem kan man kontakte for at få hjælp. Neden for har vi derfor samlet svar på de spørgsmål inden for emnerne, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

JEG BLIVER FORFULGT, HVAD SKAL JEG GØRE?

Læs mere

SKAL JEG TALE MED STALKEREN?

Læs mere

HVAD ER PRIVAT PÅTALE?

Læs mere

KONTAKT TIL POLITIET

Læs mere

HVAD ER ET TILHOLD?

Læs mere

HVORNÅR KAN POLITIET GIVE ET TILHOLD?

Læs mere

HVILKE BEVISER MÅ JEG BRUGE MOD MIN STALKER?

Læs mere

BISTANDSADVOKAT

Læs mere

HVAD ER PARTSHØRING?

Læs mere

HVAD ER EN FORMANING ELLER ADVARSEL?

Læs mere

MYNDIGHEDSCHIKANE

Læs mere

STALKING BY PROXY

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP: UDFYLD EN LOGBOG

Læs mere

MIN STALKER FORFØLGER MIG PÅ GADEN, HVAD GØR JEG?

Læs mere

JEG VIL GERNE SØGE TILHOLD MOD MIN STALKER – HVORDAN GØR JEG?

Læs mere

MIN STALKER HAR BRUDT SIT TILHOLD – HVAD GØR JEG?

Læs mere

POLITIET VIL IKKE UDSTEDE TILHOLD – HVAD GØR JEG?

Læs mere

HVAD ER KONFLIKTRÅD I STALKINGSAGER?

Læs mere

ER DER NOGEN, SOM KAN HJÆLPE MIG MED MINE PSYKO-SOCIALE PROBLEMER, SOM FØLGE AF STALKINGEN?

Læs mere

ER DER ANDRE, SOM HAR VÆRET IGENNEM DET SAMME SOM MIG?

Læs mere

HVAD ER OPHOLDSFORBUD?

Læs mere

SKIFTE TELEFONNUMMER

Læs mere

SKIFTE E-MAIL

Læs mere

OPARBEJDE NYE RUTINER

Læs mere

KLAGE OVER AFSLAG PÅ TILHOLD

Læs mere