SOCIALT BEDRAGERI

Socialt bedrageri betyder, at man bevidst snyder sig til at få udbetalt offentlige ydelser, som man ikke er berettiget til. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, revalideringsydelse, flexydelse eller lignende. Sort arbejde er også socialt bedrageri. Bedrageriet kan både ske ved at afgive forkerte informationer eller ved at tilbageholde information for at få tildelt en ydelse, som man ikke er berettiget til. Du kan som borger risikere fængsels- eller bødestraf, hvis det kan bevises, at du bevidst har snydt eller undladt at give de lovpligtige oplysninger, og at du har gjort dette for at modtage et beløb, som du vidste, at du ikke var berettiget til. Hvis du har glemt at indgive oplysningerne, eller du simpelthen ikke vidste, at de var relevante, kan du ikke straffes. 

SOCIALT BEDRAGERI ELLER FEJLUDBETALINGER?

Læs mere

KONSEKVENSERNE VED SOCIALT BEDRAGERI

Læs mere

TILBAGEBETALINGSORDNINGER

Læs mere

KOMMUNEN BESKYLDER MIG FOR SOCIALT BEDRAGERI

Læs mere

OPLYSNINGSPLIGT TIL KOMMUNEN OG UDBETALING DANMARK

Læs mere

TILBAGEBETALING AF UBERETTIGEDE YDELSER

Læs mere

STRAF FOR SOCIALT BEDRAGERI

Læs mere

KONTROLSAGERS FORLØB

Læs mere

HVAD SKAL DU OPLYSE TIL KOMMUNEN?

Læs mere

MERE INDHOLD KOMMER SNART

Læs mere